Denník N

Morálka tvorí základ osobnej identity

Na morálke nám záleží najviac, tvorí jadro našej osobnej identity. Ilustračné foto – TASR
Na morálke nám záleží najviac, tvorí jadro našej osobnej identity. Ilustračné foto – TASR

Význam morálky v našich životoch vysvetľuje, prečo nás názory na témy ako potraty alebo eutanázia tak rozdeľujú.

Šli by ste na večeru s niekým, kto má rád ruže, hoci vy ste fanúšikom narcisov? Žiaden problém. A čo tak posedenie s človekom, ktorý je za eutanáziu, potraty a homosexuálom by povolil manželstvá, zatiaľ čo vy ste vo všetkom rázne proti? Problém? V čom sa oba prípady líšia? Prečo nás názory na kvety nerozdeľujú, ale morálne súdy áno?

Na morálnych súdoch totiž záleží. Dokonca tak, myslí si Nina Strohmingerová z Yaleovej univerzity, že tvoria základ našej osobnej identity. Spolu so Shaunom Nicholsom z Arizonskej univerzity o tom tento mesiac vydala článok v časopise Psychological Science.

Myseľ je kľúčom k tomu, aby sme porozumeli svojej identite, ale na všetkých kognitívnych funkciách nezáleží rovnako. Je dôležitejšia pamäť, emócie, schopnosť reči, morálka alebo niečo iné?

Pacienti s neurodegeneratívnymi ochoreniami

Strohmingerová a Nichols to testovali na ľuďoch, ktorí trpia neurodegeneratívnymi ochoreniami, v tomto prípade Alzheimerovou chorobou, amyotrofickou laterálnou sklerózou a frontotemporálnou demenciou.

Amyotrofická laterálna skleróza zasahuje motorický systém pacienta. Má devastačné účinky na jeho schopnosť pohybu, chôdze, a napokon prehĺtania alebo dýchania.

Alzheimerova choroba vplýva predovšetkým na pamäť človeka, vedie aj k poruchám reči a zmenám osobnosti – prejavuje sa úzkosťou, ľahostajnosťou či zlým úsudkom pacienta.

K najväčším zmenám v oblasti morálky dochádza u ľudí s frontotemporálnou demenciou. Symptómy zahŕňajú impulzívne a antisociálne správanie, kradnutie, patologické klamanie alebo neveru.

Zmenili identitu, ak sa zmenila ich morálka

Zmenu osobnosti ľudí, ktorí trpeli zmienenými chorobami, hodnotili priatelia a rodinní príslušníci. Najprv posudzovali škálu zmien, ktorú pacient prekonal. Symptómy a kritériá zahŕňali stratu pamäti, poruchu a stratu reči, apatiu, antisociálne správanie, depresiu, motiváciu, paranoju, emócie, hygienické návyky a mnohé iné.

Potom hodnotili zmenu osobnosti, ktorou pacient prešiel, a skúmali jej vzťah k jeho inteligencii, humoru, energii alebo morálnym vlastnostiam, ako sú poctivosť, spravodlivosť, čestnosť, vernosť, vďačnosť, pokora a iné.

Ukázalo sa, že zmeny v oblasti morálky ľudia v najväčšej miere spájali so zmenou osobnosti pacienta. Ak človek nebol už taký čestný alebo spravodlivý ako predtým, ľudia boli najviac náchylní myslieť si, že to už „nie je on“.

V oblasti osobnej identity teda na morálke záleží viac ako na inteligencii alebo pamäti. Po morálke hrala dôležitú úlohu aj strata reči.

„Oproti tomu, čo si generácie filozofov a psychológov dlho mysleli, stratu pamäti u iných ľudí nespájame so zmenou ich osobnosti,“ cituje Strohmingerovú PS Magazine. „Skôr sa zdá, že najväčšiu rolu v tom, či nám niekto pripadá stále ako ten istý človek, hrá morálka,“ dodáva.

Duša v novom tele a pilulka, čo mení identitu

Štúdia je pokračovaním minuloročného výskumu, v ktorom Strohmingerová a Nichols testovali základy osobnej identity na hypotetických príkladoch. Ľudí napríklad požiadali, aby si predstavili dušu, ktorá opustila pôvodné telo a vstúpila do nového.

Bádatelia zistili, že v jej novej „destinácii“ ľudia duši ponechali v najväčšej miere práve morálne vlastnosti – viac ako pamäť, túžby a preferencie alebo vnímanie (farbosleposť, krátkozrakosť a iné). Z toho plynie význam morálky v identite našej duše: krátime ju najmenej. Vnímania sa, naopak, vzdáme ochotnejšie, zrejme preto, že na ňom tak nezáleží.

Alebo si účastníci experimentu mali predstaviť zázračnú pilulku, ktorú ak prehltnete, selektívne odstránite jeden zo 62 znakov, ktoré sa týkali mysli alebo správania. Na škále od 0 percent do 100 percent potom hodnotili zmenu osobnosti takého človeka. Opäť sa ukázalo, že ľudia považovali zmenu osobnosti za najväčšiu vtedy, ak sa týkala morálky.

Vylepšovať morálku nechceme, ide o našu esenciu

Že nám na morálke mimoriadne záleží, ukázali aj Jason Riis z Harvardu a jeho tím v staršom článku z roku 2008. Ľuďom povedali, aby si predstavili liek, ktorý dokáže bezpečne vylepšiť niektorý z 19 znakov z oblasti poznania, emócií a iných. Zistili, že ľudia najviac váhali vylepšovať tie znaky, ktoré sa týkali morálky.

Je zrejmé, že sa vylepšujeme neustále. Platí to aj pre okuliare na nose alebo rannú kávu. Keď však príde na rad morálka, máme problém, pretože si myslíme, že by sme manipulovali s našou identitou, esenciou či „tým, kým sme“. A to by sme už viac neboli my. Vidíme, že morálka je v jadre našej osobnej identity.

Vysvetľuje to, prečo nás morálne témy rozdeľujú

Ak je to tak, znamená to, že na nej mimoriadne záleží. To by vysvetľovalo, prečo nás odlišné názory na konfliktné témy z oblasti morálky tak rozdeľujú. Presvedčenia o potratoch alebo eutanázii jednoducho vyjadrujú to, za koho sa považujeme.

Ich obmena preto pripadá do úvahy len veľmi sporadicky. Znamenala by priznanie toho, že sme sa mýlili v kľúčovej veci, a to my neradi. Ľahšie sa revidujú názory na periférii, upraviť názory z centra je náročné, a bolí to.

Morálka v centre, pretože sme spoločenské tvory

Otázkou, samozrejme, je, prečo sa morálka nachádza v jadre našej identity. Bude to zrejme pre mimoriadny rozsah nášho spoločenského života. Keď naši pravekí predkovia sedeli pri ohni a delili sa s ostatnými členmi kmeňa o potravu, dávali si veľký pozor na to, aby si nevzali väčšiu porciu – chceli vzbudzovať dojem férovosti. Zároveň boli ostražití, aby nepodvádzali iní. Podvodníci a čierni pasažieri mohli na svoju nepoctivosť veľmi kruto doplatiť.

Život v skupine a spolupráca prirodzene podnecovali vznik morálnych intuícií, akou je napríklad zmysel pre spravodlivosť, a emócií, akou je hnev, keď s vami zaobchádzajú zle (tu, tutu).

Ak by sme v skupinách nežili a rozsiahlo spolu nespolupracovali, bol by hnev na nepoctivého člena kmeňa celkom zbytočný.

Dostupné z: doi: 10.1177/0956797615592381

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Morálka

Veda

Teraz najčítanejšie