Denník N

Prečo čítame

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Pozvanie k novému magazínu Denníka N o knihách.

Stalo sa takmer klišé tvrdiť, že počas pandémie čítame viac kníh, pretože sme viac doma a máme viac času. A že je to teda dobrá situácia pre knižnú kultúru.

Nielenže ide o tvrdenie so závanom cynizmu, ale navyše sa nezakladá na pravde. Mnohí ľudia reportujú o tom, ako im komplikovaná každodenná logistika či dokonca existenčné problémy znemožňujú nájsť si čas na sústredenú lektúru.

Z našej obsiahlej knižnej ankety (až 70 ochotných respondentov!), ktorú nájdete v našom novom magazíne o knihách, však možno predsa vycítiť čosi pozitívne. Zdá sa, že súčasná zložitá situácia nás robí viac vnímavými voči nám samým, voči životu či nášmu okoliu. Uvedomením si vlastných obmedzení rastie empatia a všímavosť voči veciam a problémom, ktoré sme doteraz skôr prehliadali.

Tento vzbudený záujem o osobný a vonkajší svet sa prejavuje aj v siahaní po knihách. Ešte stále sú to tie médiá, ktoré v koncentrovanej, zaujímavej, esteticky obohacujúcej či zábavnej forme dokážu sprostredkovať pohľad na fenomény nášho sveta. Sú výsledkom koncentrovaného úsilia a imaginácie talentovaných ľudí a ukazujú, že pochopenie či precítenie komplexných javov nie je vždy možné vtesnať do statusu na sociálnej sieti.

Knihy nám pomáhajú preniknúť do vecí, ktoré nás zamestnávajú, no na ich skúmanie a rozlúsknutie nemáme potrebné schopnosti alebo čas.

Aj preto v našom magazíne nájdete napríklad knihy a témy týkajúce sa nášho vzťahu k prírode, k vlastnej rodine, k nášmu telu či zaoberajúce sa psychickým zdravím. Ide aj o otázku nášho vnímania minulosti, spôsobov jej spoznávania a aj o generálnu dišputu o tom, či je človek vo svojej podstate dobrý alebo zlý. To všetko je zabalené do románov, poviedok, memoárov či do literatúry faktu.

Stovka kníh v našich i externých odporúčaniach, ktoré napĺňajú náš magazín, nie je pokusom o nejakú intelektuálnu hitparádu. Pokojne sa môžete naďalej venovať aj vašim obľúbeným fantasy ságam, trilerom či detektívkam. Nemusia však fungovať len ako nástroje úniku z aktuálnej neveselej reality. Je pravdepodobné, že váš zážitok z nich bude teraz intenzívnejší. A možno si pri nich viac uvedomíte vplyv dobre napísaného slova na vás.

Príjemné a podnetné čítanie!

Knihy

Kultúra

Teraz najčítanejšie