Denník N

Prečo ateisti slávia Vianoce

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Slávenie sviatkov je v prvom rade ľudským fenoménom nezávislým od náboženstva.

Jednou z najčastejších otázok ľudí, ktorí zistia, že som ateistom, je, čo vlastne robím cez Vianoce a iné sviatky. Prevláda totiž všeobecná predstava, že neveriaci ľudia Štedrý večer nemajú. Tak ako veľa iných predstáv o ateistoch, aj táto je mylná a vychádza z náboženského presvedčenia o vlastnení jediného „pravého významu Vianoc“.

Je pravdou, že veľa ateistov vyrastalo v náboženskom prostredí a tradíciu Vianoc má väčšina hlboko prepojenú s detstvom a spomienkami naň. Slávenie vianočných sviatkov však zďaleka nevnímame len ako nostalgické pripomínanie si minulosti.

Sviatky a s nimi spojené rituály sú už od počiatkov ľudstva prirodzenou súčasťou všetkých kultúr a plnili dôležitú funkciu pri utužovaní väzieb v spoločnosti. Ľudia, najmä rodiny a kmeňové klany, sa pri jednom stole schádzali dávno predtým, ako civilizovaná časť sveta začala uctievať monoteistického Boha. Ritualizovaním istých období roka sa v spoločenstvách a komunitách posilňoval pocit spolupatričnosti, taký potrebný na prežitie vo väčších skupinách.

Naši predkovia tak v decembri neoslavovali narodenie Krista, ale zimný slnovrat, ktorý symbolizoval zrod nového života a prísľub dobrej úrody, ktorého zdrojom bolo Slnko. Kresťanstvo vtislo svoju osobitú pečať vianočným sviatkom na našom území až oveľa neskôr, keď slávením Božieho narodenia vytvorilo protiváhu predošlým zvykom.

Pre mnohých ateistov to, že neveria v Boha, neznamená, že neuznávajú hodnoty ako láska, priateľstvo a rodina. Tieto

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie