Denník N

Od sudcov chcú vernosť a do vedenia dosadzujú svojich ľudí. Ako Orbán zdeformoval justíciu

Sudkyňa Erzsébet Diós. Foto - Amnesty International
Sudkyňa Erzsébet Diós. Foto – Amnesty International

Bývalá sudkyňa Erzsébet Diós rozpráva, ako sa za desať rokov zmenila maďarská justícia po reformách Orbánových vlád.

Erzsébet Diós pracovala ako trestná sudkyňa od roku 1976 na rôznych maďarských súdoch. Po nástupe vlády Viktora Orbána ju chceli spolu s ďalšími stovkami sudcov poslať do predčasného dôchodku.

Vyhrala však pracovnoprávny spor proti štátu a vláda musela zmeniť príslušný zákon podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. Sudkyňa dlhé roky bojovala s vplyvnou šéfkou justičného úradu, známou podporovateľkou vládneho Fideszu Tünde Handóovou. Tá je manželkou bývalého europoslanca Józsefa Szájera, ktorý odstúpil po škandále v Bruseli, keď ho polícia odhalila na ilegálnej sexpárty v gay klube. Handóová je dnes ústavnou sudkyňou.

Erzsébet Diós išla do dôchodku v roku 2018 a patrí medzi málo maďarských sudcov, ktorí hovoria otvorene o anomáliách maďarskej justície. Náš rozhovor vznikol v spolupráci s Amnesty International.

V akom stave bola maďarská justícia pred reformou, ktorú presadila vláda Viktora Orbána?

Pred zmenou režimu v roku 1989 a krátko aj potom riadilo súdy ministerstvo spravodlivosti, čo sa postupne menilo, keď začali vznikať samosprávne orgány sudcov. V roku 1997 sa konala justičná reforma, keď sa zriadila 15-členná celoštátna justičná rada, v ktorej bolo deväť sudcov. Rada mala riadiacu právomoc nad súdmi a kontrolovala činnosť predsedov súdov vyšších stupňov. Členmi rady sa stávali väčšinou sudcovia kontrolovaných súdov, z čoho vznikali problémy, pretože všetci presadzovali záujmy vlastného súdu. Nastolila sa otázka reformy. Navrhovalo sa, aby podmienky vymenovávania sudcov a súdnych úradníkov boli transparentnejšie. Objavila sa potreba informatizácie a obnovy súdnych budov. Začala sa diskusia, že by bolo treba rozdeliť riadiace pozície, pretože predseda justičnej rady bol aj predsedom najvyššieho súdu. Tieto dve pozície neskôr naozaj rozdelili.

Nová justičná reforma sa spustila až po nástupe pravicovej vlády v roku 2010.

Áno, ale predchádzala jej kampaň proti sudcom, ktorá sa neskôr aj opakovala. Sudcov obviňovali, že vyznávajú zásady socializmu, sú kádáristi (János Kádár bol maďarský komunistický vodca v rokoch 1956 až 1989 – pozn. red.) a môžu svojimi myšlienkami nakaziť aj mladších kolegov. Týchto sudcov-kádáristov treba odstrániť, tvrdili. Bolo to neopodstatnené aj preto, lebo od zmeny režimu uplynulo už dvadsať rokov a v celej únii sme mali jeden z najnižších priemerných vekov sudcov. Viac ako sedemdesiat percent z nich bolo vymenovaných po roku 1990. Bolo jednoznačné, že nejde o odbornú, ale o politickú kritiku.

Maďarský premiér Viktor Orbán po volebnom víťazstve v roku 2010. Foto – TASR

Chceli vymeniť ľudí vo vedúcich pozíciách

Ako prebiehal proces núteného odchodu sudcov do dôchodku?

V roku 2011 nahradil doterajšiu ústavu nový základný zákon, ktorý ustanovil, že služobný vzťah sudcov môže trvať do 62 rokov veku. Služobný vzťah sudcov pritom trval do 70 rokov veku už od roku 1869 a dôchodkový vek sa vždy aktuálne menil. V roku 2010 bol dôchodkový vek 62 rokov a sudca sa mohol rozhodnúť, či požiada o dôchodok a bude ďalej vykonávať činnosť sudcu, nepožiada o dôchodok a bude slúžiť ďalej, alebo definitívne pôjde do dôchodku. Vláda argumentovala tým, že nejde o justičnú, ale o dôchodkovú otázku. Nezmenili však hranicu dôchodkového veku, ale služobného, ktorý bol rovnaký viac ako 140 rokov, a to dávalo sudcom istotu, lebo vedeli, že ich môžu odvolať len zo zákonných dôvodov alebo z vlastného rozhodnutia. Zmena sa stala účinnou 1. januára 2012 a v júni sa skončil služobný vzťah tým, ktorí do 1. januára dovŕšili 62 rokov, a ostatným koncom decembra.

Ako vnímali túto zmenu sudcovia?

Viac ako 270 sudcov, ktorých sa zákon týkal, nemalo čas pripraviť sa na zmenu, ktorá bola rapídna a nedôstojná. Väčšina dotknutých sudcov – už len pre ich vek a skúsenosti – bola vo vyšších pozíciách a viac ako sto v riadiacich pozíciách. Ich miesta ihneď obsadili, ale na svoje pozície sa nemohli vrátiť ani tí, ktorých neskôr opäť zvolili za sudcov. Najvyšší súd premenovali na Kúriu a vytvorili tým priestor na odstránenie jeho predsedu Andrása Baku. Na jeho miesto zvolil parlament nového predsedu. Odstránenému predsedovi, ktorý bol sudcom na medzinárodnom súde 17 rokov, vytýkali, že nezískal päťročnú prax na domácom súde, ktorú vyžadoval nový zákon.

V médiách sa objavili aj také informácie, že vláda chcela potrestať sudcov za mierne rozhodnutia po pouličných nepokojoch v roku 2006, keď polícia zasiahla aj proti protestujúcim vtedy ešte opozičného Fideszu.

Bolo množstvo neoficiálnych vysvetlení. Oficiálne vysvetlenie bolo,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Reforma súdnictva

Viktor Orbán

Svet

Teraz najčítanejšie