Denník N

Čo takto venovať voľby viac ženám

Podiel žien v najvyšších politických funkciách je žalostný, treba to zmeniť.

Autorka je poslankyňou Európskeho parlamentu za stranu Smer

Svoj dnešný text som sa rozhodla venovať ženám a ich zastúpeniu v slovenskej politike. Mám na to viacero dôvodov. Jedným z nich sú určite blížiace sa budúcoročné parlamentné voľby a s tým súvisiace zostavovanie kandidátnych listín politických strán.

Otázky týkajúce sa rodovej rovnosti sú na Slovensku dlhodobo na okraji záujmu a ostávajú bez patričnej reakcie a skutočných, udržateľných riešení. Týka sa to napríklad potláčania domáceho násilia, kde doposiaľ chýba dostatočne účinná legislatíva, umožňujúca efektívne zakročiť proti tyranovi.

Na tomto mieste mi nedá nespomenúť „odpor“ voči zriaďovaniu azylových centier pre ženy, a to už sa netýka len tyrana, ale prístupu spoločnosti k tejto téme vo všeobecnosti. Ďalej pri zamestnávaní a odmeňovaní žien, kde sú povolania s ich prevládajúcim zastúpením finančne výrazne poddimenzované, či už to je školstvo, alebo zdravotníctvo. V mnohých aspektoch vyrovnávania rozdielov medzi mužmi a ženami sme tak stále ani nie na polceste.

Podiel žien v slovenskej politike, teda tých, ktoré majú reálny dosah práve na zmenu problémových oblastí, pritom patrí z hľadiska rodovej rovnosti medzi najkritickejšie sféry. Napriek niektorým skutočne ojedinelým výnimkám (akou bola Iveta Radičová, ktorú v konečnom dôsledku „potopili“ muži) je podiel žien v najvyšších politických funkciách žalostný a rozhodne nezodpovedá väčšinovému postaveniu žien v našej spoločnosti.

Vychádzajúc z princípov zastupiteľskej demokracie, v ktorej žijeme, a ktorá má byť schopná účinne presadzovať a reprezentovať záujmy jednotlivých skupín v rámci spoločnosti, je pritom potreba oveľa rovnomernejšieho zastúpenia oboch pohlaví v politike, okrem iného aj z pohľadu početnosti žien, viac ako logickým argumentom.

Dosahovanie relevantných cieľov v oblasti rodovej rovnosti nie je jednoduché. Vyžaduje si zmeny vžitého myslenia, správania, ale aj prístupu médií (keď už píšem do denníka). Platí to nielen pre ženy v politike, ale aj pre ich angažovanosť v spoločnosti všeobecne. Znamená to aj, že na tento evolučný posun potrebujeme väčšiu angažovanosť žien samotných.

Od slovenských politických strán by preto voliči mali požadovať väčšie zastúpenie žien na ich kandidátkach a tiež ich posunutie na zvoliteľné miesta. Bol by to dobrý predpoklad zmeny.

Teraz najčítanejšie