Denník N

Slovenský očkovací plán zachráni menej životov ako ten nemecký

Ilustračné foto – Unsplash/CC/Daniel Schludi
Ilustračné foto – Unsplash/CC/Daniel Schludi

Nemci chcú jednotlivé skupiny obyvateľstva očkovať v inom poradí, než aké zatiaľ máme naplánované my.

Autor je analytik INEKO

Celkom iste je dobré, že Slovensko má stratégiu očkovania proti ochoreniu covid-19. Bolo by však vhodné upraviť ju, aby bola efektívnejšia a viac zabraňovala zbytočným úmrtiam, keďže pri očkovaní napríklad uprednostňuje menej rizikové skupiny obyvateľstva pred tými najrizikovejšími. Ak sa slovenský plán vakcinácie uskutoční tak, ako bol predstavený vo vláde, tak napríklad mladí a zdraví pracovníci zo zdravotných poisťovní či z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) budú zaočkovaní skôr ako 80-roční seniori s ťažkými pridruženými diagnózami. To treba urgentne zmeniť!

Vzhľadom na to, že očkovacích látok bude ešte relatívne dlhú časť budúceho roka len obmedzené množstvo, kľúčovou úlohou je zvoliť takú prioritizáciu vakcinácie obyvateľstva, ktorá by najlepšie napĺňala ciele očkovacej stratégie. Tým najvyšším cieľom by malo byť zabránenie úmrtiam a ťažkým priebehom ochorenia covid-19, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu.

Určiť, v akom poradí majú byť jednotlivé skupiny obyvateľstva očkované, vôbec nie je triviálna záležitosť. V Nemecku sa tejto otázke venovala špeciálna pracovná skupina zložená z odborníkov viacerých rešpektovaných inštitúcií (Stála komisia pre očkovanie pri Inštitúte Roberta Kocha, Nemecká etická rada a Leopoldina – Národná akadémia vied) a svoje odporúčanie prioritizácie zverejnila len pred pár dňami.

Vychádzala z matematického modelovania, klinických a iných štatistických údajov a snažila sa dospieť k záveru, ktorý bude maximalizovať „hodnotu za peniaze“ pre spoločnosť. V tomto prípade čo najviac minimalizovať celkový počet úmrtí, dní hospitalizácie či stratených rokov života. Okrem medicínsko-epidemiologických „evidence-based“ princípov skupina zohľadňovala pri tvorbe odporúčania aj etické a právne aspekty, aby bola nemecká očkovacia stratégia vnímaná obyvateľstvom ako odôvodnená.

Nemci si na základe odborných argumentov a výpočtov stanovili prioritné ciele, ktoré sa majú vakcináciou dosiahnuť, a podľa toho určili aj poradie očkovania jednotlivých skupín obyvateľstva. Nadradenými cieľmi majú byť v tomto poradí:

  • zabránenie úmrtiam a ťažkým priebehom ochorenia ľudí na covid-19, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu,

    Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Koronavírus

    Očkovanie proti koronavírusu

    Komentáre

    Teraz najčítanejšie