Denník N

Ocenenie akadémie in memoriam Zuzane Bakošovej-Hlavenkovej

Jana Oľhová a Vladimír Bárta v inscenácii Činohry SND Divadelný román. Foto - Ctibor Bachratý
Jana Oľhová a Vladimír Bárta v inscenácii Činohry SND Divadelný román. Foto – Ctibor Bachratý

Mimoriadna situácia priniesla mimoriadne zmeny v cene Akadémie divadelných tvorcov v sezóne 2019/2020.

Druhý ročník projektu Ceny akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2019/2020, ktorý vyhlásila Akadémia divadelných tvorcov v októbri minulého roka, bol poznamenaný – tak ako celá spoločnosť – pandémiou koronavírusu, v dôsledku ktorej bola zrušená alebo oklieštená produkcia i reprízovanie divadelných diel.

Do projektu ceny akadémie sa tentoraz prihlásilo 27 zriaďovaných a nezriaďovaných divadiel s 29 inscenáciami. Členovia komisií piatich okruhov rozdelených naprieč celým Slovenskom sa v mnohých prípadoch nemohli zúčastniť na predstaveniach hodnotených inscenácií pre protipandemické opatrenia.

Akadémia divadelných tvorcov sa preto rozhodla pre sezónu 2019/2020 nevyhlásiť inscenácie postupujúce do druhého kola a rovnako tak ani víťaza. Organizátori napriek problémom a opatreniam, v rámci ktorých boli divadlá na Slovensku zatvorené, prinášajú výstupy, ktoré reagujú a reflektujú uplynulú sezónu v najväčšej možnej miere.

Hodnotenia ako svedectvo doby

„Pandémia každému nielen u nás, ale na celom svete sprehádzala súkromný život, niektorým preonačila aj pracovný život… No nás divadelníkov jednoducho hodila do vzduchoprázdna. Mentálne už máme za sebou dlhú cestu otváraní, zatváraní svojich inštitúcií, rušení produkcií, aktivít a hľadaní energie na nádej a padaní do čiernych dier beznádeje. Môže sa zdať, že sme vyčerpaní – a zbytočne, no vy opäť a znova naberáte energiu a hráte! Dovoľte mi poďakovať vám za túto neúnavnú cestu a prácu, ktorou duše nás všetkých udržujete v akej-takej kondícii,“ povedala na adresu divadelníkov prezidentka ADT Viki Janoušková.

Akadémia divadelných tvorcov sa rozhodla zverejniť hodnotenia prihlásených inscenácií, ktoré mali hodnotitelia možnosť vidieť, spolu s reflexiami a rozsiahlym informačným materiálom, ktorý sa stane jedinečným svedectvom doby pre budúcnosť. S hodnoteniami, so štatistikami a zamysleniami sa bude môcť široká odborná verejnosť zoznámiť na stránke akadémie: www.adt-theatre.sk.

Výzva do konca januára

Druhý ročník projektu ceny akadémie ukázal inú podobu ceny ako úspešný predchádzajúci, no s porovnateľným významom pre obraz doby, keď je problémom dostať sa na živé divadelné alebo iné kultúrne podujatie. V rámci reflexie divadla priniesol konkrétne a jedinečné výstupy v podobe rozsiahlych textov. Aj tieto prvé malé kroky potvrdzujú zmysel iniciatív, s ktorými Akadémia divadelných tvorcov ako platforma od začiatku svojej existencie v roku 2018 prichádza.

Projekt ceny akadémie bude kontinuálne pokračovať aj v sezóne 2020/2021. Výzvu pre divadlá na prihlasovanie inscenácií za sezónu 2020/2021 akadémia zverejní na Facebooku ADT a na internetovej stránke do konca januára.

Organizátori ceny prišli v roku 2020 s novinkou, kde majú kluby, ktoré pracujú pri ADT, možnosť navrhnúť prezídiu každý zo svojej oblasti cenu akadémie pre osobnosti s mimoriadnym prínosom v oblasti divadla a teatrológie. Na návrh teatrologického klubu tento rok udeľuje cenu akadémie in memoriam významnej slovenskej teatrologičke, vysokoškolskej pedagogičke a členke akadémie prof. Zuzane Bakošovej-Hlavenkovej.

Zuzana Bakošová-Hlavenková (28. 6. 1947 Bratislava – 28. 10. 2019 Bratislava) bola významnou osobnosťou v oblasti slovenskej divadelnej vedy. V rokoch 1965 – 1970 tento odbor vyštudovala na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde počas svojej kariéry pôsobila na viacerých pozíciách. V 70. rokoch pracovala v ústavoch Slovenskej akadémie vied. V rokoch 1978 – 1991 sa svojej teatrologickej činnosti venovala ako vedecko-výskumná pracovníčka Divadelného ústavu v Bratislave. Od roku 1991 pôsobila ako docentka a neskôr ako profesorka na Katedre divadelných štúdií Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave. V rokoch 1992 až 1998 bola prodekankou DF VŠMU a v rokoch 2010 až 2013 vedúcou Katedry divadelných štúdií.

Vo svojej výskumnej i pedagogickej činnosti sa venovala súčasnému divadlu a hereckým metódam, je autorkou mnohých štúdií, článkov, encyklopedických hesiel a kritík, ako aj viacerých knižných publikácií, autorkou a zostavovateľkou zborníkov a spoluautorkou hereckých monografických zborníkov.

Zúčastňovala sa na vedeckých konferenciách v SR aj v zahraničí. Prispievala aj do zahraničných publikácií najmä v Čechách, Poľsku a v Kanade. Bola členkou medzinárodných divadelných mimovládnych organizácií ITI – Medzinárodného divadelného inštitútu a AICT – Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Kultúra

Teraz najčítanejšie