Denník N

Polárne výpravy do básní Ivana Laučíka

Literárny vedec Matúš Mikšík zavŕšil svoj dlhoročný výskum tvorby osamelého bežca Ivana Laučíka vydaním monografie s názvom K jasu a tiesni mierim, ktorá stojí za našu pozornosť.

„Čím čítať? Očami?“ pýta sa nás Ivan Laučík v básni Horkosť vetra zaplavuje zo zbierky Na prahu počuteľnosti (1988). Táto zdvojená otázka akoby bola zároveň hneď aj odpoveďou. Nie, oči rozhodne nestačia. Zrak nie je jediným zmyslom potrebným na čítanie. Pri Laučíkových básňach to platí dvojnásobne. Jeho poézia sa totiž nachádza v paradoxnej situácii: jednak sa vyznačuje intelektuálnou náročnosťou, ba až akousi hermetickosťou, ktorá možno často potenciálnych čitateľov odrádza, zároveň však zostáva otvorená a každému ponúka jeho vlastné možnosti interpretácie.

Do tejto úzkej tiesňavy sa vydáva literárny vedec a kritik Matúš Mikšík v monografii K jasu a tiesni mierim s podtitulom Ivan Laučík v interpretáciách, ktorú na konci roka 2020 vydalo Literárne informačné centrum. Čo teda, okrem očí, ešte potrebujeme?

Živá a aktuálna poézia

Ako keď vyjdete z jaskynných útrob naspäť na denné svetlo. Prudká zmena teploty, krátka slepota. A nové precitnutie. Takí sa vynárame z Laučíkových básní. Živí. A zakaždým živší.

V tomto bode môžeme s pokojným svedomím povedať, že poézia Ivana Laučíka je živá. Svedčia o tom najmä reedície jeho kníh Havránok a Na prahu počuteľnosti, ktoré počas posledných dvoch rokov vydalo levočské vydavateľstvo Modrý Peter, ale aj ďalšie knižné, hudobné či filmové počiny. Ba možno aj to, že v rodnom meste po ňom v roku 2013 pomenovali park na pravom brehu Váhu s pekným výhľadom na Poludnicu.

Živý záujem o jeho poéziu však potvrdzuje aj to, že ani po rokoch neutícha kritický záujem o jeho tvorbu; po predstaviteľoch staršej (Peter Zajac, Fedor Matejov, Ján Zambor) či strednej generácie literárnych vedcov (Andrea Bokníková, Zoltán Rédey) si Laučíkove básne našli svojho interpreta aj v mladšej generácii.

Monografia K jasu a tiesni mierim nie je teda žiaden prvovýstup a Mikšík má možnosť použiť na svojej ceste spoľahlivé a overené mapy. Napriek tomu sa mu však podarilo objaviť aj zopár nových a neprechodených chodníkov.

Hneď na úvod by som chcel poznamenať jednu dôležitú vec;

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Knihy

Kultúra

Teraz najčítanejšie