Denník N

Chystané zmeny na okresných úradoch by boli skokom späť

Klientske centrum v Bratislave. Foto N – Tomáš Benedikovič
Klientske centrum v Bratislave. Foto N – Tomáš Benedikovič

Nateraz bola katastrofa zažehnaná, ale dá sa predpokladať, že nie na dlho.

Katarína Staroňová je docentka Ústavu verejnej politiky, FSEV UK a senior výskumníčka SGI
Veronika Prachárová je riaditeľka SGI

Tento týždeň bol do parlamentu predložený návrh na nepriamu zmenu Zákona o štátnej službe, ktorá by umožnila vymenovať či odvolať vedúcich odborov okresných úradov na návrh príslušného ministra alebo predsedu ústredného orgánu štátnej správy. Inými slovami, politická nominácia ministra sa tak odzrkadlí nielen vo výmene prednostov okresných úradov (tak sa stalo už v lete 2020 po voľbách), ale aj ich priamych podriadených.

Už pozícia prednostu či prednostky je politická funkcia (je otázka, či by vôbec mala byť), ale týmto krokom by vláda spravila politickú funkciu aj z pozície vedúceho odboru. Predkladatelia návrh nakoniec stiahli. Nateraz bola katastrofa zažehnaná, ale dá sa predpokladať, že nie na dlho.

Riešenie nedostatkov zlým nástrojom

Ak by dochádzalo k plošným výmenám, stratili by sme na úradoch akúkoľvek „inštitucionálnu pamäť“ – nadväznosť, stabilitu a predvídateľnosť rozhodnutí. Preukázateľne by sa znížila kvalita výkonu štátnej služby aj celková kvalita štátnej správy. Predkladatelia poukazujú na dva aspekty tohto kroku: a) zvyšovanie kvality novou generáciou štátnych úradníkov, b) vyššiu zodpovednosť prednostov za chod a výsledky úradu. Návrh v takejto podobe je však skokom späť, keďže môže skôr viesť k rodinkárstvu, svojvôli a klientelizmu.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie