Denník N

Stále nie je jasné, čo sa bude môcť stavať na Štrbskom Plese, no obec začala spolupracovať s miestnymi, ktorí chcú jasné pravidlá

Ikonická panoráma Soliska, Patrie a Mlynickej doliny. Mlynickým lúkam v popredí hrozí podľa platného územného plánu zastavanie. Foto Ľubomír Mäkký
Ikonická panoráma Soliska, Patrie a Mlynickej doliny. Mlynickým lúkam v popredí hrozí podľa platného územného plánu zastavanie. Foto Ľubomír Mäkký

Obec Štrba ani po trištvrte roku neukončila pripomienkovanie zmien a doplnkov územného plánu, ktoré by umožnili masívnu výstavbu na Štrbskom Plese. Dala si však vypracovať odborné štúdie k doprave a krajinnej ekológii, do čoho ju dotlačili obyvatelia a subjekty cestovného ruchu.

V máji 2020 vzbudila obec Štrba veľký rozruch s návrhom zmien a doplnkov územného plánu. Tie umožňovali masívnu výstavbu v horskom stredisku Štrbské Pleso. Ani po trištvrte roku nie je skončené pripomienkovanie tohto návrhu. Doteraz tak nie je jasné, ktoré z nových stavieb bude možné realizovať.

Návrh zmien a doplnkov umožňoval postaviť ubytovacie zariadenia, lanovky, zjazdovky či parkoviská. Medzi najkritizovanejšie zámery patrila nová osemmiestna kabínková lanovka, ktorá mala viesť ponad hlavy návštevníkov od železničnej stanice ponad celú osadu k lyžiarskemu stredisku. Namiesto vzácnej mokrade pri hoteli Helios malo vyrásť parkovisko. Vodnú hladinu Štrbského plesa mohla ohroziť výstavba vyhliadkovej reštaurácie s parkoviskom tesne na južnom okraji plesa, kde je jeho prirodzená hrádza.

Proces pripomienkovania návrhu stále nie je ukončený. „Návrh zmien a doplnkov č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba je v štádiu preskúmavania a vyhodnocovania všetkých doručených pripomienok k tomuto návrhu. Keďže bolo veľké množstvo vecne rozsiahlych pripomienok, tak je to časovo, ale aj vecne veľmi náročné,” vyjadril sa poradca starostu obce Štefan Bieľak.

Stavba apartmánového domu Ovruč. Obyvatelia a subjekty cestovného ruchu na Štrbskom Plese požadujú udržateľný rozvoj a jasné pravidlá. Foto – Soňa Mäkká

K otázke na konkrétne zámery, či ostali v návrhu, alebo z neho vypadli, sa nechcel vyjadriť. „Momentálne sa vyhodnocujú všetky pripomienky a až po ich vyhodnotení sa pripraví upravený návrh zmeny územného plánu z toho, čo zostane aj po tomto vyhodnotení. Takže teraz nie je možné povedať, čo v návrhu zostane a čo nie. Ale čo už dnes vieme povedať, že v ňom určite nebudú návrhy, o ktorých obec informovala verejnosť už v lete minulého roka, kedy samotná obec stiahla určité návrhy (zámery) po verejnom prerokovaní uvedeného návrhu zmien a doplnkov územného plánu.”

Obec sľúbila vypustiť projekty, ktoré vzbudili najväčšiu kritiku zo strany verejnosti aj odborníkov, no aj ministerstva životného prostredia. Napríklad spomínaný parkovací dom uprostred chráneného rašeliniska, kabínkovú lanovku naprieč obcou, zjazdovku pri liečebnom dome Helios, bytový dom s obecnými nájomnými bytmi a záchytné parkovisko pri zastávke zubačky Tatranský Lieskovec.

V pláne však zostala stavba nového obecného úradu pri Heliose či rekonštrukcia neďalekej Slávikovej vily. Kvôli nej chcela obec zmeniť časť turistickej trasy Tatranská magistrála na cestnú komunikáciu. Tá mala viesť až k Slepému plesu, ktoré leží v národnej prírodnej rezervácii Furkotská dolina s najvyšším stupňom ochrany. Stavať sa mali aj WC v dvoch lokalitách na severovýchodnom brehu jazera v tesnej blízkosti ďalšej prírodnej rezervácie Rašelinisko.

Platný územný plán by sa dal revidovať

Hoci by si Štrba rozmyslela aj všetky zmeny, mnohé stavby umožňuje aktuálne platný územný plán z roku 2018. Napríklad stavbu Rybárskeho domu pri Jazierkach lásky či vily Detvan nad Štrbským plesom tesne za hotelom Solisko.

Územný plán umožňuje postaviť priamo od brehu plesa takzvanú Andělovu zjazdovku a štvorsedačku, či zastavať známe Mlynické lúky s výhľadom na vodopád Skok. Tie sú jediným prípadom, kde by to mal investor sťažené tým, že obec tu pred samotnou výstavbou požaduje viacero krokov.

„Ide o schválenie architektonicko-urbanistickej štúdie obecným zastupiteľstvom, súlad s budúcim územným plánom zóny, pri ktorom sa musí robiť aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie, tzv. SEA/EIA,” vymenúva urbanista Peter Jariabka, ktorý je zároveň občanom Štrby. Podľa neho je nevyhnutná revízia platného územného plánu. „Celému procesu územného plánovania chýbajú územno-plánovacie podklady.”

Územný plán umožňuje postaviť priamo od brehu plesa takzvanú Andělovu zjazdovku a štvorsedačku. Foto – Soňa Mäkká

Štefan Bieľak na otázku, či obec plánuje takúto revíziu, odpovedal, že revízia územného plánu akejkoľvek obce by sa mala uskutočniť len na podklade určitých odborných analýz a relevantných dokumentov. „V prípade Štrbského Plesa sa obec Štrba rozhodla dať vypracovať dva kľúčové strategické odborné dokumenty – generel dopravy (s dopravnou štúdiou) Štrbského Plesa a krajinno-ekologický plán Štrbského Plesa. Na príprave oboch dokumentov sa už začalo pracovať. Tieto dokumenty majú dať odpoveď na riešenie trvalo udržateľného a prírode blízkeho rozvoja Štrbského Plesa. Na základe záverov týchto dokumentov potom obec spolu s ďalšími štátnymi orgánmi a inštitúciami rozhodne o ďalšom postupe.”

Do vypracovania štúdií dotlačili obec obyvatelia a aj subjekty cestovného ruchu a služieb na Štrbskom Plese. Kritizovali neudržateľnú dopravu, zhoršené ovzdušie, hoci Štrbské Pleso má štatút klimatických kúpeľov, či živelnú výstavbu.

Podľa nich je dôležité nastaviť pravidlá a v prvom rade doplniť chýbajúce údaje. Obec v polovici decembra minulého roka podpísala Memorandum o spolupráci medzi obcou Štrba a destináciou Štrbské Pleso. Cieľom má byť spoločný postup pri nachádzaní riešení pre zachovanie a trvalo udržateľný rozvoj Štrbského Plesa. Praktický efekt bol vo vzniku dvoch pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú udržateľnosťou rozvoja, odľahčením dopravy, využívaním verejného priestoru a ďalšími otázkami.

Dlhodobým problémom je parkovanie

Parkovanie je dlhodobo pálčivým problémom Štrbského Plesa, najmä počas letnej sezóny. Veľké množstvo návštevníkov prichádza individuálnou dopravou. Mnohé národné parky v zahraničí riešia dopravu parkovaním v podhorí a kyvadlovou dopravou po parku, no o takejto vízii v Tatrách zatiaľ v oficiálnych dokumentoch reč nebola. Ekologickú dopravu v rámci intravilánu, vytlačenie áut a revitalizáciu parkovacích plôch navrhujú subjekty v cestovnom ruchu.

Novostavba Lake Resort na brehu Nového Štrbského plesa, ulička v popredí býva celá zaplnená parkujúcimi autami. Foto – Soňa Mäkká

Naopak, obec doteraz v zmenách a doplnkoch územného plánu počítala s legalizáciou niektorých parkovísk, ktoré sa tak využívajú už dnes, v pláne však boli aj nové. Hoci od najkrikľavejšieho parkovacieho domu uprostred mokrade sa ustúpilo, v plánoch ostalo stupňovité parkovisko pri odbočke na Popradské pleso, kde by bolo potrebné vyrúbať veľkú plochu lesa, alebo na úzkej Kúpeľnej ulici na južnej strane jazera Štrbské pleso.

Dopravný výskum, ktorý by mal dodať konkrétne čísla, sa už realizuje a mal by byť hotový na jeseň. Robí ho Žilinská univerzita.

Väčšina motoristov využíva poschodové centrálne parkovisko pri železničnej a autobusovej stanici. Parkovisko nie je v dobrom technickom stave a bola by potrebná jeho rekonštrukcia. Obec Štrba však nie je jeho vlastníkom. Tým je mesto Vysoké Tatry a Štrbe ho prenajíma. Samosprávy sa dlho nevedeli dohodnúť na spolupráci, no v posledných mesiacoch sa ľady pohli a vzniklo ďalšie memorandum.

„Uskutočnilo sa niekoľko pracovných stretnutí medzi oboma samosprávami vrátane spoločného rokovania zastupiteľstiev oboch samospráv. Zatiaľ sme dohodli, že toto parkovisko akútne potrebuje modernizáciu, resp. rekonštrukciu a že obe samosprávy majú o to záujem,” informoval Štefan Bieľak. Rokovania stále prebiehajú.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Ochrana prírody

Životné prostredie

Slovensko

Teraz najčítanejšie