Denník N

Prečo zaviedla smerácka vláda potichu dve národnosti v sčítaní?

Zavedenie možnosti uvedenia dvojitej národnosti v sčítaní obyvateľstva bolo nekoncepčné a ako každý spoločenský experiment môže mať fatálne následky.

Autor je predseda hnutia Összefogás-Spolupatričnosť 

Každý správny rodič chráni svoje dieťa, každý politik chráni svoje uskutočnené nápady. Je to prirodzené. Ako aj to, že nie každý nápad politika je pre spoločnosť užitočný. Najmä ak sa úmysel uskutočnil v zbabranej podobe.

Plne to platí o nápade zavedenia dvoch národností pri sčítaní obyvateľov. Bude viac Maďarov, Rusínov, Rómov, bude pre nich viac práv a možností – predpokladalo sa. Má to len dve chyby, ale dosť zásadné.

Nápad sa potajomky dostal do dokumentov bez riadnej odbornej a najmä spoločenskej diskusie. Sčítania sú pre národnostné menšiny kľúčové udalosti, o následkoch a ponaučeniach šokujúcich výsledkov sčítania spred desiatich rokov sa viedla dlhé mesiace spoločenská diskusia v maďarskojazyčných médiách. Teraz má prísť zásadná zmena – a žiadna diskusia tu nie je. Nič. Boli sme postavení pred hotovú vec.

Čo je horšie, neuskutočnili sa ani výskumy, ktoré by modelovali, ako môže dopadnúť zavedenie dvojitej národnosti. Ako budú reagovať jednotlivé komunity. V Rumunsku sa pri diskusii o zavedení tohto modelu spravili kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy, na základe ktorých sa nakoniec tamojší menšinoví politici rozhodli, že zavedenie dvojitej národnosti nepodporia. Nebolo by to výhodné pre samotné menšiny. U nás sa išlo cestou spoločenského experimentu. Čo je synonymum pre nezodpovedné rozhodnutie.

A čo je ešte horšie: právne normy neprispôsobili novej realite. Doterajšia prax je postavená na tom, že občan má jednu národnosť, a ak pomer príslušníkov menšiny dosiahne zákonom dané percento, občania majú právo na používanie svojho jazyka v úradnom styku a určité povinnosti logicky vzniknú aj pre štát. Je trestuhodné, že politici, ktorí vymysleli tento spoločenský experiment a z vládnej pozície mali vplyv na jeho presadenie, nespravili absolútne nič pre adaptáciu právneho prostredia na novú realitu.

Ešte ani dnes nevieme, ako sa budú „rátať“ občania so slovenskou a zároveň rusínskou alebo rómskou a maďarskou dvojitou národnosťou pre potreby aplikácie menšinových práv. Ak sa zráta v Rožňave šesť percent občanov maďarskej národnosti, deväť percent maďarsko-slovenskej, 15 percent slovensko-maďarskej, tri percentá rómsko-maďarskej a 12 percent maďarsko-rómskej národnosti, ako sa bude aplikovať 15-percentná hranica na používanie maďarského alebo rómskeho jazyka?

Vo vyhlásení akademikov a ďalších osobností za zachovanie možnosti prihlásiť sa k dvom národnostiam sme sa dočítali, že „argumenty proti multietnicite – ťažšie spracovanie údajov, nutnosť technických zmien v legislatíve – sú čisto technické, ľahko riešiteľné…”. Ak je to pravda, spýtal sa niekto z akademikov a ďalších osobností jedného z hlavných autorov myšlienky, Ábela Ravasza, bývalého predstaviteľa Ficovej vlády, ktorý sa teraz skryl za logo Inštitútu Mateja Bela, prečo nedokázal on a jeho strana za štyri roky Fico/Pelle-vlády presadiť tieto „čisto technické, ľahko riešiteľné“ zmeny? Obzvlášť ak sme tu mali vládu, za ktorej sa podľa propagandy predstaviteľov Mosta-Híd podarilo presadiť najviac pre maďarskú menšinu? Alebo prečo sa neaktivoval v tejto otázke ich splnomocnenec pre menšiny, ktorý zostal na svojej stoličke aj po voľbách?

Ako vidno z horeuvedených faktov, zavedenie dvojitej národnosti bolo nekoncepčné a ako každý spoločenský experiment môže mať fatálne následky. Hoc aj v hodine dvanástej, je racionálnejšie vrátiť sa k 130 rokov zaužívanej praxi. A následne môžeme naplánovať a rozbehnúť hĺbkové prieskumy a analýzy pre prípadné zavedenie dvojitej národnosti pri ďalšom sčítaní obyvateľov. V roku 2011 až sedem percent občanov neuviedlo svoju národnosť, pri zásadne novej otázke a zmätočnej dvojitej identite sa dá predpokladať, že toto číslo bude ešte vyššie; čo znevýhodňuje menšiny, keďže kvórum pre menšinové práva sa ráta zo všetkých občanov, a nie z tých, ktorí uviedli svoju národnosť.

Ako bývalému politickému komentátorovi mi nedá nezareagovať na celkový naratív výzvy akademikov a ďalších osobností. Keďže národnostné aspekty sčítania sú pre väčšinovú spoločnosť nedôležité, a preto málo známe, bežný čitateľ si mohol vytvoriť obraz o tom, ako ide Matovičova „sedliacka“ a chaotická vláda bezhlavo rušiť progresívnu a multikultúrnu novinku, ktorá by Slovensko konečne posunula do 21. storočia. Dokonca sa chystá zmena, ktorá poškodí všetky menšiny a multietnicitu a tým činom de facto ide proti sľúbenému status quo v tejto oblasti.

Realita je taká, že je to zbabraná, nedomyslená a pre menšiny nebezpečná zmena z čias Ficovej vlády s jasným politickým podtónom („objednávateľom“ bola strana s maďarsko-slovenskou identitou, výsledkom má byť nová skupina občanov so zmiešanou národnou identitou, čo sa dá politicky inštrumentalizovať) a pre menšiny bude zachovaním status quo, ak sa vrátime k zaužívanému modelu jednej národnosti. Aspoň dovtedy, kým nebudeme mať hodnoverné informácie o krátko- a dlhodobých dôsledkoch zavedenia dvojitej národnosti. Nebráňme sa novým nápadom, len nepremysleným a politicky motivovaným ťahom!

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie