Denník N

Kritika OLAF-u je správna. Minister a vláda problém neriešia alebo nevedia riešiť?

Ak nevykonáme pozemkovú reformu, tak je vysoko pravdepodobné, že ročne naša ekonomika príde o 400 – 650 miliónov eur.

Autor je predsedom strany Maďarské fórum

OLAF – európsky úrad boja proti podvodom – kritizuje Slovensko za netransparentný stav v užívaní pôdy a za nejasné nájomné vzťahy, ktoré v tomto sektore panujú. Z toho plynú pochybenia pri poskytovaní dotácií. V kalných vodách sa ľahšie podvádza.

Minister zatajuje a odmieta zverejniť list Európskej komisie z minulého roka týkajúci sa jej výhrad voči Pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorá zodpovedá za vyplácanie peňazí z Európskej únie. Prečo? Stav, do ktorého sme sa dostali, nie je jeho chyba, no je jeho povinnosťou zabrániť katastrofe, ktorá sa na nás valí.

Stav, v ktorom sa nachádzajú pozemky na Slovensku, je alarmujúci a je výsledkom prístupu štátu za posledných 100 rokov. Ako v jedinej krajine Únie funguje naše pozemkové právo ešte stále na uhorskom práve. Dokonca tento právny základ už opustili aj samotní Maďari. Máme rozdrobené parcely s mnohými spoluvlastníkmi a táto štruktúra neumožňuje transparentné a jasné prenájmy.

Komunisti uprednostnili v násilne vytvorených družstvách a štátnych majetkoch užívateľský vzťah k pôde pred vlastníckymi právami. Po Nežnej revolúcii v roku 1989 Slovensko namiesto radikálnej zmeny v pozemkovom práve a v snahe ľudí z HZDS a SDĽ zachovať prednostné práva užívateľov zaviedlo systém náhradných pozemkov.

Systém náhradných pozemkov sa dá vysvetliť nasledovne. Ak chcel vlastník hospodáriť (na svojom pozemku), tak hospodáriť mohol, ale nie na svojom. Spočítala sa výmera jeho pozemkov a parcelu rovnakej veľkosti mu družstvo či sprivatizovaný majetok vyčlenili niekde na okraji veľkého honu. Podľa vtedajšej vlády to malo byť dočasné riešenie, ktoré trvá už viac ako 30 rokov. Možno je tam za tých 30 rokov už piaty nájomca (užívateľ) a dohľadať konkrétny užívateľský vzťah (prečo používa niekto práve tú pôdu, ktorú používa namiesto svojej rozdrobenej) je nemožné. Vlády Smeru a jeho koaličných partnerov zas zaviedli systém podnájomných zmlúv. Podstata tohto systému sa dá vyjadriť veľmi jednoducho: je to štátom vytvorený chaos.

Vlastnícke práva garantované ústavou za týchto podmienok štát nevie garantovať.

Na to, aby každý užíval svoju pôdu (vlastníctvo) tam, kde ju presne má, alebo aby na základe nájomnej zmluvy mohol túto konkrétnu pôdu užívať, potrebujeme zabezpečiť scelenie pozemkov do veľkostí, ktoré sa dajú efektívne obhospodarovať alebo prenajímať. Riešenie musí vychádzať z pravidla „vlastníctvo a s ním spojené práva sú nedotknuteľné“. Jedna parcela – jeden vlastník, a nie 15 spoluvlastníkov. Je však veľmi dôležité, aby sa tento stav nielen vytvoril, ale aj zachoval. Toto musí byť úlohou štátu a ministra.

Nebude to jednoduché, ale dosiahnuť sa to dá. Ako? Pozemkovou reformou: scelením pozemkov a zmenou zákonov o užívaní pozemkov, zmenou dedenia, zmenou zákona o pozemkových spoločenstvách. Proces to nie je jednoduchý a bude časovo a finančne náročný, môj odhad je desať rokov a 850 miliónov eur. Zákony musia byť prijaté ústavnou väčšinou, aby platili minimálne desať rokov počas prechodu na novú evidenciu. Počas týchto desiatich rokov bude musieť existovať duálny systém podľa toho, či už na danom území k sceleniu došlo, alebo nie.

Pripomínam, že len scelenie ako také nestačí. Vidíme to tam, kde boli pozemkové úpravy vykonané pred 15 rokmi a pozemky sa postupne opäť drobia. Riešenie musí byť komplexné. Jedinou našou možnosťou je veľká pozemková reforma.

Tam, kde už pozemky scelené sú, musí štát striktne vyžadovať, aby každý užíval alebo prenajímal to, čo je jeho. Bez možnosti náhradných pozemkov alebo podnájomných zmlúv. Ak toto štát zabezpečí, dokáže Slovensko plniť podmienky čerpania eurodotácií. Ak nie, tak je vysoko pravdepodobné, že ročne naša ekonomika príde o 400 – 650 miliónov eur. Táto hrozba už nie je len teoretická, po nálezoch OLAF-u a Európskej komisie je čoraz pravdepodobnejšia.

Pán minister Mičovský, zamyslite sa nad riešením, je to vaša úloha. Zamyslieť sa však musí aj minister financií. Ak totiž nepodporí komplexné riešenie pozemkového vlastníctva, tak to bude mať obrovský ekonomický vplyv na krajinu, ako som to uviedol vyššie.

Na riešenie treba dostatok peňazí, ktoré momentálne máte k dispozícií z fondu obnovy. Na prijatie ústavných zákonov disponuje vaša koalícia aj potrebnou ústavnou väčšinou. Preto vyzývam vládu, aby prehodnotila rozdelenie prostriedkov z fondu obnovy a riešila pozemkovú reformu. Viem, je to veľká výzva, ale potrebná. Bez jasných vlastníckych vzťahov bude nemožné nielen hospodárenie, ale aj rýchla a efektívna výstavba, ktorá je taká potrebná pre rozvoj krajiny.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie