Denník N

Poslanec OĽaNO chce očistiť menšiny od „multietnických občanov”, bola by to chyba

Juraj Gyimesi. Foto N - Vladimír Šimíček
Juraj Gyimesi. Foto N – Vladimír Šimíček

Jazykové práva sú na Slovensku naviazané na výsledky sčítania, preto je veľmi dôležité, aby štát poznal skutočné národnostné zloženie obyvateľstva.

Autorka je členkou Výboru expertov Rady Európy na monitorovanie uplatňovania
Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov

Čaká nás sčítanie ľudu. To ostatné sa skončilo naozaj neslávne a viacerí sme dúfali, že sa fiasko nezopakuje. Ako však ukázal posledný týždeň, deštrukčný chaos sa podarilo rozpútať naozaj veľmi rýchlo.

O čo ide? Poslanec za OĽaNO Juraj Gyimesi sa pár týždňov pred sčítaním obyvateľstva rozhodol presadiť zmenu v dotazníku, aby občan mohol uviesť iba jednu národnosť namiesto pôvodne schválených, vedou aj medzinárodnými dokumentmi odporúčaných dvoch. Ak túto zmenu presadí, spôsobí to hneď niekoľko problémov.

Tento text píšem z pozície tej, čo baží po zodpovedných dátach, na ktorých stojí výskum aj verejné politiky. Tej, ktorá na medzinárodných konferenciách pravidelne čelila otázkam na to krikľavé číslo naspodku tabuľky. Sedem. Sedem percent ľudí, čiže takmer 400-tisíc ľudí v sčítaní obyvateľstva v roku 2011, neuviedlo svoju národnosť. Nemohla som odpovedať na tieto otázky inak ako vetou, že na Slovensku skutočne značný počet ľudí pravdepodobne považoval za vhodnejšie svoju národnosť neuviesť.

Zjavne je národnostná príslušnosť citlivá téma a veľký problém pri sčítaní. Tento problém sa vďaka zanieteniu viacerých aktérov, zástupcov národnostných menšín a sústavnej práci na vyčerpávajúcich participatívnych rokovaniach podarilo v posledných rokoch riešiť tak, ako od nás vyžadujú medzinárodné odporúčania a výskum. Presne opačne, ako by požadovali nacionalisti či iredentisti. Sebaurčenie totiž nie je čierne alebo biele. Takéto útrpné rozdelenie vyhovuje rozpútavaniu vášní, získavaniu politických žolíkov, nie však pravdivému poznaniu reality.

V novej, opakujem, dlho pripravovanej metodike sčítania sa určenie identity podarilo rozriediť – nestavať binárne ako opozíciu buď-alebo, naopak. Možnosťou viacnásobnej národnosti sa podarilo priblížiť ku komplexnosti toho, čo identita človeka je. A vďaka tomuto prístupu sa aj v okolitých krajinách podarilo zaznamenať zvýšený počet ľudí hlásiacich sa k národnostným menšinám. Táto prax je v ostrom protiklade s nepodloženým tvrdením poslanca Juraja Gyimesiho, že počet ľudí hlásiacich sa k národnostnej menšine v novom sčítaní klesne. Nie je na to dôvod.

Len skutočne ťažko – bez poznania politickej motivácie a tajných dohovorov – možno pochopiť, prečo je vláda ochotná venovať sa krokom, ktoré sú v protiklade s naším medzinárodným smerovaním.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie