Denník N

Hlásite sa aj k ďalšej národnosti? Otázka zo sčítania obyvateľov rozhádala národnostné menšiny

Sčítanie obyvateľov sa začne už onedlho – 15. februára, národnostné menšiny na poslednú chvíľu vedú spor o oprávnenosť novej otázky, ktorá pripúšťa, že sa niekto môže prihlásiť k dvom národnostiam. (Aktualizované o vyjadrenie Petra Polláka ml.)

Sčítanie obyvateľov, ktoré na Slovensku bude prebiehať od 15. februára, vzbudzuje záujem tým, že je prvýkrát plne elektronické, a tiež tým, že v oblasti zisťovania národnosti pribudla nová otázka. Tá vyvoláva napätie medzi príslušníkmi menšín: jedna skupina žiada o návrat k doterajšiemu modelu, druhá podporuje rozšírenie otázok.

Zmena spočíva v tom, že sčítanie by malo zisťovať okrem podielu jednotlivých národností na obyvateľstve aj multietnicitu obyvateľov. Z údajov by sme sa mali dozvedieť, koľko ľudí má na Slovensku viacnásobnú národnú identitu. Napríklad to, že niekto z juhu Slovenska sám seba považuje za Róma aj Maďara. Alebo niekto pôvodom zo severovýchodu môže cítiť svoju rusínsku identitu, no hlási sa aj k slovenskej národnosti.

Druhá otázka

Okrem otázky „Aká je vaša národnosť?“ sa v dotazníku objavila aj ďalšia možnosť sebaidentifikácie: „Hlásite sa aj k ďalšej národnosti?“ Respondent si môže vybrať z ponúknutých možností, alebo doplniť inú, ľubovoľnú odpoveď. Predstavitelia Štatistického úradu zdôrazňujú, že ide o sebadeklaratívnu otázku, odpoveď na ňu nedáva žiaden z existujúcich registrov, zisťuje sa len sčítaním a odpoveď závisí od rozhodnutia každého občana.

Zisťovanie multietnicity nie je slovenské špecifikum: vyskytuje sa v odporúčaniach medzinárodných organizácií a susedné štáty ho zaviedli už pred desiatimi rokmi.

Prečo je to teda problém?

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Maďarská aliancia

Sčítanie obyvateľov 2021

Slovensko

Teraz najčítanejšie