Denník N

Hlásite sa aj k ďalšej národnosti? Otázka zo sčítania obyvateľov rozhádala národnostné menšiny

Sčítanie obyvateľov sa začne už onedlho – 15. februára, národnostné menšiny na poslednú chvíľu vedú spor o oprávnenosť novej otázky, ktorá pripúšťa, že sa niekto môže prihlásiť k dvom národnostiam. (Aktualizované o vyjadrenie Petra Polláka ml.)

Sčítanie obyvateľov, ktoré na Slovensku bude prebiehať od 15. februára, vzbudzuje záujem tým, že je prvýkrát plne elektronické, a tiež tým, že v oblasti zisťovania národnosti pribudla nová otázka. Tá vyvoláva napätie medzi príslušníkmi menšín: jedna skupina žiada o návrat k doterajšiemu modelu, druhá podporuje rozšírenie otázok.

Zmena spočíva v tom, že sčítanie by malo zisťovať okrem podielu jednotlivých národností na obyvateľstve aj multietnicitu obyvateľov. Z údajov by sme sa mali dozvedieť, koľko ľudí má na Slovensku viacnásobnú národnú identitu. Napríklad to, že niekto z juhu Slovenska sám seba považuje za Róma aj Maďara. Alebo niekto pôvodom zo severovýchodu môže cítiť svoju rusínsku identitu, no hlási sa aj k slovenskej národnosti.

Druhá otázka

Okrem otázky „Aká je vaša národnosť?“ sa v dotazníku objavila aj ďalšia možnosť sebaidentifikácie: „Hlásite sa aj k ďalšej národnosti?“ Respondent si môže vybrať z ponúknutých možností, alebo doplniť inú, ľubovoľnú odpoveď. Predstavitelia Štatistického úradu zdôrazňujú, že ide o sebadeklaratívnu otázku, odpoveď na ňu nedáva žiaden z existujúcich registrov, zisťuje sa len sčítaním a odpoveď závisí od rozhodnutia každého občana.

Zisťovanie multietnicity nie je slovenské špecifikum: vyskytuje sa v odporúčaniach medzinárodných organizácií a susedné štáty ho zaviedli už pred desiatimi rokmi.

Prečo je to teda problém?

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Maďarské strany na Slovensku

Sčítanie obyvateľov 2021

Slovensko

Teraz najčítanejšie