Denník N

Lekcie rieky alebo trpké scenáre budúcnosti

Český geológ a klimatológ Václav Cílek nám vo svojej najnovšej knihe ponúka niekoľko scenárov toho, kam sa svet a spoločnosť pohnú v nasledujúcich rokoch. Popravde, nie je to veľmi radostné čítanie.

Prekročiť rieku – to je symbolický akt. Znamená prechod medzi rôznymi svetmi, možnože aj akýsi prerod. Prekročiť môžeme mytologické rieky podsvetia medzi životom a smrťou. Prekročiť môžeme Rubikon. A pred troma desiatkami rokov malo svoj nielen symbolický význam aj prekročenie Dunaja smerom na Západ. Český geológ a klimatológ Václav Cílek je autorom mnohých kníh, v ktorých skúma najrôznejšie aspekty krajiny a človeka žijúceho v nej.

Vo svojej najnovšej knihe Jak přejít řeku (Dokořán) sa dotýka hneď niekoľkých rôznych významov prekračovania priestoru medzi dvoma brehmi vymedzujúcimi koryto rieky. Kniha má dlhý podtitul: „O životě v antropocénu, cestě indiánského šamana do Detroi­tu, kamenech Dunaje a taky o přílivech a odlivech civilizací, vděčnosti a naději.“ Zdanlivo ide o eklektickú knihu, no opak je pravdou. Najzásadnejšou otázkou, okolo ktorej sa sústredia všetky témy, je: Aký bude svet po človeku?

Človek ako geologický činiteľ

Začnime slovom antropocén, teda obdobie človeka, alebo ak chcete – pätohory. Slovo, ktoré textový editor ešte stále vyznačuje podčiarknuté červenou vlnovkou ako neznáme či chybné, sa v súčasnosti ozýva čoraz hlasnejšie. Je to obdobie, v ktorom sa človek a jeho konanie stáva takým významným činiteľom, že ovplyvňuje nielen súčasnosť, ale aj budúcnosť planéty, je geo­logickou silou, mení tvár Zeme nielen na povrchu, ale tiež nad ním a pod ním.

Žiaľ, nie je to len nevinné pracovné označenie. Cílek upozorňuje, že na rozdiel od iných názvov geologických období vyvoláva antropocén silné emócie. Prirodzene, popri diskusiách o tom, čo presne toto slovo znamená a odkedy môžeme počítať jeho začiatok, nás čakajú aj omnoho vážnejšie debaty, a tie prídu v okamihu, keď bude situácia vyžadovať reálne kroky. A práve to je problém. Greta Thunberg hovorí, že súčasná pandémia je len ľahký tréning.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Knihy

Kultúra

Teraz najčítanejšie