Denník N

Verejné obstarávanie treba odpolitizovať. Vláda ide opačným smerom

Mali by sa zamerať na to, aby premotivovanosť zjednodušiť nákupy neviedla ku korupcii a chaosu.

Autor je bývalým štátnym tajomníkom ministerstva kultúry
a člen predsedníctva strany Most-Híd

Vláda má za cieľ zefektívniť a zvýšiť čerpanie eurofondov. To je správne, s tým nemožno nesúhlasiť. Návrhy na zmenu verejného obstarávania, ktoré v decembri predložil jej podpredseda, však v konečnom dôsledku narúšajú základné pravidlá demokratickej spoločnosti: princíp transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania.

Štefan Holý, vicepremiér vlády pre legislatívu, sa o reformu verejného obstarávania usiluje bez širokej odbornej diskusie a bez zapojenia Úradu verejného obstarávania do prípravnej fázy legislatívneho procesu. Najnázornejším príkladom jeho úsilia je, že hranicu, pod ktorou by sa s výberom dodávateľa v prípade stavebných prác „nehral“, by zvýšil na 5,3 milióna eur.

Niet pochýb, že by sa tým celý proces urýchlil. Obce a úrady by sa mohli rozhodnúť promptne. Napríklad o výstavbe nájomných bytov do 5,3 milióna eur. Práve tá je zhodou okolností jednou z vlajkových lodí programu strany Sme rodina, ktorej je Štefan Holý nominantom.

Samozrejme, je otázne, ktorý starosta by zobral na seba zodpovednosť za rozhodnutie tohto typu, a je tiež nepravdepodobné, že by sa Európska únia nečinne pozerala na „familiárne“ nakladanie s peniazmi z európskych fondov.

A čo je ešte horšie, v oblasti verejného obstarávania pritvrdzuje aj ministerka spravodlivosti. Úlohu, ktorú jej vláda uložila, sa snažila zvládnuť čo najcitlivejšie, ale ani jej sa to nepodarilo. Zmeny Márie Kolíkovej by Úrad pre verejné obstarávanie zbavili ďalších kompetencií. Odvolávania by sa presunuli na súdy, s čím nesúhlasí súdna rada a proti sú aj mimovládne organizácie. Predstava ministerky o krátkych lehotách je ambiciózna, ale nerobme si ilúzie: súdy by ich nedokázali dodržať. A sú aj cudzorodým prvkom v systéme.

Dámy a páni by sa mali zamerať skôr na to, aby premotivovanosť zjednodušiť nákupy neviedla ku korupcii a k chaosu v systéme. Ľudskou rečou: aby s vodou z vaničky nevyliali aj dieťa.

Nech liberalizujú pravidlá, to má svoje opodstatnenie. Ale podlimitné zákazky by zrušiť nemali. Tie musia zostať v zákone a nech sa aj na ne vzťahujú také pravidlá, aké doteraz platili pre zákazky s nízkou hodnotou. Tieto zmeny sú vítané. Nie je však možné, aby sa z verejných zdrojov mohli stavať bytové komplexy bez akejkoľvek osobitnej kontroly. A hlavne, vykostenie Úradu pre verejné obstarávanie si nemôže dovoliť ani vláda zmeny. Nemôže zoškrtať jeho kompetencie v oblasti námietok a odvolávaní.

Mala by postupovať opačne: ÚVO by mala odpolitizovať. V mnohých prípadoch práve politickí nominanti v rade úradu zmenili jeho odborné rozhodnutia, ktoré sa z úradnej pozície svojimi verdiktmi snažili strážiť férovú súťaž a spravodlivosť v oblasti narábania s verejnými prostriedkami. Túto úlohu, kontrolnú moc a právomoci odvolacieho orgánu úradu nemôžu odňať.

Demokracia je aj o rovnosti – aj v hospodárskej súťaži, aj vo verejnom obstarávaní. Vláda nemá bojovať s Úradom pre verejné obstarávanie, ale s korupciou.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie