Denník N

Aký by mal byť postoj kresťanov k utečeneckej kríze

Je správne, že Slovensko chce pomáhať len kresťanom? Do istej miery je to pochopiteľné a nie je to ani náš najvážnejší problém v prístupe k utečencom.

Autor je teológ a etik

V ostatných týždňoch sa – zo zrejmých dôvodov – objavovali spolu vo vetách variácie termínov „kresťanstvo“ a „utečenci“. V médiách sa k téme vyjadrovali politici i rôzni komentátori, ale iba sporadicky bolo počuť hlas kresťanských teológov a etikov, ktorí by mohli – v tom lepšom prípade – vniesť viac svetla do témy obklopenej horúcimi plameňmi a hustým dymom.

Zamyslime sa teda nad touto kontroverznou témou z pohľadu kresťanskej sociálnej etiky. Dobrým východiskovým bodom takéhoto  spôsobu uvažovania je odmietnutie zovšednených a často na hlbšiu analýzu neužitočných kategórií „liberálny“ a „konzervatívny“, ako základného prístupu k utečeneckej kríze. Normatívne princípy kresťanskej etiky musia byť odvodzované z primárnych zdrojov  kresťanského morálneho uvažovania – z Biblie a tradície.

Vyzdvihovať príklady

Toto je, samozrejme, náročná úloha, pretože vyžaduje nielen dôkladné poznanie zmienených prameňov autority, ale aj ich zmysluplnú aplikáciu na súčasný život. Tu by mali prísť na rad cirkevní predstavitelia, teologickí etici či kresťanskí intelektuáli, ktorí poskytnú morálny náhľad a vedenie osobám hlásiacim sa ku kresťanskej viere, ale aj ostatným, ktorí majú záujem počúvať.

Jedným z dlhodobých a vypuklých problémov cirkvi na Slovensku je absencia serióznej a zároveň širšej verejnosti dostupnej teologickej reflexie o tom, aký je vzťah medzi kresťanskou vierou a verejným životom. Z kazateľníc našich kostolov často zaznievajú odpovede na otázky, ktoré sa takmer nikto v cirkevných laviciach nepýta, a málo sa vyzdvihujú príklady kresťanských lídrov, ktorí mali výrazne transformatívny vplyv na spoločnosť.

V tejto oblasti sú v poslednom storočí vzorom osoby ako Reinhold Niebuhr, Dietrich Bonhoeffer, Dorothy Dayová, Martin Luther King, Jr., Ján Pavol II., Maya Angelouová, Desmond Tutu alebo pápež František – ktorých mená mali byť v ostatných mesiacoch pravidelne a s vážnosťou skloňované v kostoloch našich cirkví. Žiaľ, nebolo to tak. Aj tu treba hľadať dôvod, prečo „kresťanské Slovensko“ v takej nízkej miere odzrkadľuje kresťanské hodnoty (nielen) v súvislosti s utečeneckou krízou.

Napriek tomuto nedostatku sa na Slovensku aj medzi kresťanmi stretávame s prístupmi a počinmi, ktoré si zaslúžia pochvalu. Už dávnejšie tak urobil napríklad Roman Pataj vo svojom komentári Wintonovi pokračovatelia medzi nami.

Odvtedy pribudli ďalšie iniciatívy, ktoré by nemali zostať nepovšimnuté – napríklad rozoslanie letáka pripraveného Slovenskou katolíckou charitou v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska alebo ochota Misijného spoločenstva Vincenta de Paul umiestniť sto utečencov zo Sýrie v Ladcoch.

Máme pomáhať len kresťanom?

Jedna z kľúčových otázok posledných týždňov je, či by pomoc Slovenska mala byť zameraná výhradne na osoby kresťanského vierovyznania.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie