Denník N

Ústavný súd nastavil pascu senátu Najvyššieho súdu. Nezaslúžene 

Sudca Richard Molnár. Foto N – Tomáš Benedikovič
Sudca Richard Molnár. Foto N – Tomáš Benedikovič

Ústavní sudcovia pri posudzovaní sťažnosti stíhaného sudcu Molnára úplne opomenuli, že o jeho námietke už bolo rozhodnuté – on o tom vedel – a že bola odmietnutá presne v súlade s praxou Najvyššieho súdu.

Autor je predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, bývalý predseda Ústavného súdu

Nález Ústavného súdu, v ktorom senát konštatoval porušenie práva bývalého sudcu obvineného Richarda Molnára na zákonného sudcu z dôvodu nerozhodnutia o jeho námietke proti zaujatosti, som registroval, avšak záľaha povinností v súdnej rade mi bránila venovať tomuto rozhodnutiu viac pozornosti. Žiadna neústavnosť obvinenia alebo dôvodnosti väzby. To mi stačilo.

Mysľou sa mi mihla len letmá pochybnosť. Traja elitní trestní sudcovia Najvyššieho súdu a vykašľali sa na námietku proti zaujatosti?

Lenže prišli podnety na potrestanie, disciplinárne stíhanie sudcu Juraja Klimenta. Porušenie práva na zákonného sudcu, zanedbanie povinnosti rozhodnúť o námietke proti zaujatosti vznesenej obvineným Richardom Molnárom, povinnosť zaplatiť 3 000 eur by vraj mali stačiť na postih nedbalého sudcu.

Svojvôľa Najvyššieho súdu alebo Ústavného súdu?

S povzdychom, bez osobitného nadšenia som si sadol k nálezu senátu Ústavného súdu. V ústavnom súdnictve sa cítim ako-tak doma. Čítam preto také rozhodnutia s porozumením.

Dozvedel som sa, že o námietke proti zaujatosti podanej obvineným Molnárom voči sudcovi Klimentovi nebolo rozhodnuté. Iný senát Najvyššieho súdu síce rozhodol na základe oznámenia o zaujatosti samotného sudcu Klimenta odôvodnenej rovnakými dôvodmi, aké uviedol obvinený Molnár, ale senát sudcu Klimenta ponechal stranou rozhodovanie o námietke tohto obvineného.

Podľa senátu Ústavného súdu táto skutočnosť (úplné ignorovanie podanej námietky proti zaujatosti – rozumej podanej obvineným Molnárom – zo strany senátu Klimenta) nesie znaky svojvôle.

V náleze sa preto objavil záver: „Na základe dosiaľ vyslovených úvah možno dospieť k zovšeobecňujúcemu záveru, podľa ktorého ak určitá procesnoprávna situácia nie je v Trestnom poriadku výslovne upravená (v danom prípade stret námietok zaujatosti podaných jednak sudcom samotným, jednak stranou konania proti tomu istému sudcovi, a to z rovnakých dôvodov), je povinnosťou všeobecného súdu uprednostniť ten výklad, ktorý sa javí z hľadiska trestne stíhanej osoby ako výhodnejší.“

Senát Ústavného súdu uložil Najvyššiemu súdu, aby rozhodol o námietke obvineného Molnára postavenej na rovnakých dôvodoch, aké uviedol aj sudca Kliment.

Ste zmätení? Asi áno.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie