Denník N

Pozor, cenzus!

Pieter Bruegel st. - Cenzus v Betleheme, 1566. Foto – Wikipedia
Pieter Bruegel st. – Cenzus v Betleheme, 1566. Foto – Wikipedia

Sčítanie bolo a dodnes je predovšetkým o moci a peniazoch.

Aj pravek poznal cenzus jaskynného ľudu. Vodca sčítal a povedal: ty povedieš lov, na každý prst na ruke budeš mať lovca, vy, prsty ďalšej ruky, budete pomocníci, vy, prsty z oboch rúk, budete čistiť ulovenú zver, vy, dva prsty, sa budete starať o oheň, prsty z ďalšej ruky budú zbierať drevo na oheň, dva prsty, ty a ty, dajú pozor na deti, aby ich neodniesli vlky, dve budú šiť kože, ty slabý budeš na stenu jaskyne maľovať zvieratá, ktoré lovíme, a ty druhý slabý vystrúhaš z kla mamuta moju ženu Venušu a môj tata sa bude za nás modliť. Náčelník jaskyne určil cenzus, najväčší kus mamuta si nechal pre seba a prvé sčítanie bolo na svete.

Ten najznámejší príbeh z čias cenzu cisára Augusta v Betleheme, meste Dávidovom, sa týkal aj tesára Jozefa a tehotnej Márie. Pokračovanie príbehu z Evanjelia podľa Lukáša pozná asi väčšina aj z menšín.

Cenzus a smrť boli vždy. Tvrdí sa, že je to zber demografických, sociálnych a ekonomických dát, z ktorých sa od tereziánskych sčítaní vypočítavala daň, určovali počty plukov, pušiek, diel a vojenských kabátov, ktoré zabezpečil gróf Grassalkowich.

Prvý skutočne moderný výstup sčítania

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Sčítanie obyvateľov 2021

Komentáre

Teraz najčítanejšie