Denník N

Dômyselní rytieri de la Mancha a posledná krížová výprava proti rodu

Ilustračné foto N - Tomáš Benedikovič
Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič

Boj proti pojmu rod je principiálne nezmyselný. V každej spoločnosti bude existovať nejaký súbor vlastností a znakov, ktoré mužom a ženám spoločnosť pripisuje a s ktorými sa aj oni do istej miery stotožňujú.

Autor pracuje na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky
Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Mnohí ľudia dnes zápasia s existenčnými problémami, prišli o prácu, peniaze, niektorí stratili svojich blízkych, iní sami bojujú o život v kolabujúcich nemocniciach. Takmer s istotou sa dá povedať, že definícia či používanie pojmu rod v legislatíve nie je teraz prioritou bežných ľudí. No práve na tomto poli sa už dlhšie odohráva čudná pseudoideologická vojna.

Konferencia biskupov Slovenska sa v čele armády rôznych nadšencov a samozvaných križiakov snaží delegitimizovať výrazy rodová rovnosť, rodový stereotyp, rodovo podmienené násilie, diskriminácia na základe rodu a odstrániť pojem rod z oficiálnych dokumentov, inštitúcií aj právneho poriadku. Ako porozumieť tomuto ťaženiu?

Zorientovať sa v problematike rodu znamená pochopiť súčasné (aj prekonané) teórie a poznať súbory výskumných dát, o ktoré sa opierajú. Bez toho ste odkázaní na vlastné predsudky alebo nejakú autoritu. Oboje treba brať s veľkou rezervou. Tak ako v iných rozvinutých oblastiach poznania, ani tu nie je všetko intuitívne a jednoduché. Skôr naopak.

Zem sa mohla ľuďom javiť ako doska, no vedecké poznanie nemusí zodpovedať intuícii ani predstavám neomylných božích zástupcov. Mám teda hneď na úvod dve správy: dobrú aj zlú. A začnem tou zlou. Žiadny komentár nedokáže sprostredkovať poznanie, ktoré vytvárali celé generácie výskumníkov a výskumníčok.

Dobrá správa je, že niektoré názory sa časom stanú také neudržateľné, že človek už nemusí byť Galileo Galilei, aby prišiel na to, že Zem sa točí. Tento kratučký komentár síce nemôže vysvetliť žiadne rodové teórie, ale môže ukázať cestu, po ktorej sa dá prísť k triezvemu pochopeniu vecí.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie