Denník N

História sčítaní obyvateľov na Slovensku: gemerskí šľachtici sa vzbúrili, keď ich chceli prvýkrát sčítať

Prvé sčítanie sa na našom území odohralo počas vlády Jozefa II. Dielo: Pompeo Battoni, Andreas Rossi – Cisár Jozef II. a knieža Leopold. Zdroj: SNG
Prvé sčítanie sa na našom území odohralo počas vlády Jozefa II. Dielo: Pompeo Battoni, Andreas Rossi – Cisár Jozef II. a knieža Leopold. Zdroj: SNG

Minulý pondelok sa začalo prvé úplne elektronické sčítanie obyvateľov na Slovensku. Samotný inštitút poznáme už vyše štyritisíc rokov.

Od 15. februára je možné sa sčítať, prvýkrát v histórii čisto elektronicky.

Samotný inštitút poznáme už vyše štyritisíc rokov. Sprevádzali ho vzbury, pokusy o ovplyvňovanie výsledkov a aj obavy zo zneužitia. Tento text rozpráva o histórii sčítaní na našom území od 18. storočia a inde vo svete aj niekoľko tisícročí do minulosti.

Pred desiatimi rokmi to boli pochybnosti o anonymite, čo viedlo k tomu, že mnoho ľudí sa odmietlo sčítať. Tentokrát akcii predchádzala búrlivá diskusia o viacnásobnej národnej identite, napokon zostala aj otázka „Hlásite sa aj k inej národnosti?“

V pondelok sa verejne sčítala aj prezidentka Zuzana Čaputová, prezidentka zdôraznila dôležitosť vyplnenia dotazníka a podporila možnosť uviesť dve národnosti.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa už sčítala. Foto – TASR
  • Sčítanie obyvateľov sa na Slovensku koná po desiatich rokoch od 15. februára do konca marca.
  • Dotazníky môžeme vyplniť na webovej stránke scitanie.sk.
  • Od 1. apríla do konca apríla sa môžu sčítať tí, ktorí na to potrebujú pomoc asistenta. Pomoc asistenta je možné využiť na kontaktnom mieste, ktoré zriadi obec, alebo je možné požiadať o návštevu asistenta priamo doma u respondenta.
  • Sčítanie je na Slovensku povinné a nesplnenie povinnosti sa môže sankcionovať pokutou 25 až 250 eur.

Gemerskí šľachtici sa vzbúrili

Prvé sčítanie obyvateľov na svete usporiadali v Číne už v roku 2238 pred Kristom a pravidelné sčítania sa konali aj v Rímskej ríši. Ako však upozorňuje sociológ László Gyurgyík, treba rozlišovať medzi sčítaniami a súpismi obyvateľov. Tieto pojmy sa často používajú ako synonymá, čo však nie je správne. „Pod pojmom súpis obyvateľstva rozumieme súpisy, ktoré sa vzťahujú na určité skupiny obyvateľov. O sčítaní obyvateľov hovoríme, ak sa to vzťahuje na celé územie krajiny a sčítajú sa všetci. Za dnešných okolností k tomu treba pridať ďalšie podmienky: má to byť ustanovené zákonom a má sa konať v pravidelných intervaloch.“

V období Československa sa sčítania konali v rokoch končiacich na nulu alebo jeden a podľa súčasnej úpravy Európskej únie sú to roky končiace na jeden.

Prvé úplné sčítanie na území dnešného Slovenska zorganizovali v rokoch 1784 až 1787, počas panovania Jozefa II. Týkalo sa to aj šľachty, ktorej sa to však veľmi nepáčilo. „Gemerskí šľachtici sa proti sčítaniu vzbúrili a museli zasiahnuť cisárske vojská,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

História

Sčítanie obyvateľov 2021

Slovensko, Veda

Teraz najčítanejšie