Denník N

Chcete, aby dieťa poslúchalo? V dospelosti môže mať nižšie sebavedomie a ľahko podľahne manipulácii, hovorí psychologička

Ilustračné foto - Flickr.com
Ilustračné foto – Flickr.com

Česká psychologička Jana Nováčková je spoluautorkou konceptu Respektovat a být respektován, rovnomennej knihy aj kurzov, ktoré spolu s kolegami organizuje pre rodičov a učiteľov. Dlhodobo patrí ku kritikom tradičného školstva a propaguje myšlienku vnútorne riadeného vzdelávania.

Mnohí rodičia ešte aj dnes túžia mať poslušné „bezproblémové“ dieťa, ktoré rešpektuje autority a nerebeluje. Vy však hovoríte, že to so sebou môže niesť viaceré riziká. Aké konkrétne?

Najprv treba definovať, čo je poslušnosť. Je to podriadenie sa druhému človeku, ktorý má nad vami nejakú moc. Urobíte, čo káže, aj keď s tým nesúhlasíte. Ak sa dieťa stane ozaj poslušným, najprv počúva rodičov, ktorí väčšinou chcú správne veci, ale neskôr môže počúvať vodcu gangu.

Zodpovednosť znamená, naopak, správať sa podľa vnútorne prijatých hodnôt, pravidiel, zásad. Nie je možné vychovávať dieťa k poslušnosti a predstavovať si, že potom v osemnástich rokoch z neho bude zodpovedný, demokraticky zmýšľajúci človek. Poslušní občania sú snom všetkých diktátorov. A pokiaľ ide o samotné dieťa, autoritatívna výchova neberie ohľad ani na jeho potreby, ani na jeho emócie, ani na jeho dôstojnosť. Takže sa znižujú príležitosti, aby sa dieťa v nich orientovalo. V dospelosti mávajú takí ľudia problémy povedať „nie“, aj keď sú preťažení. Sú ľahko manipulovateľní, mávajú nižšiu sebaúctu aj sebavedomie.

Mnohí z nás vyrastali ešte za totality, kde vládol mocenský model nielen v spoločnosti, ale aj v rodine. Ako potom môžeme vychovávať svoje deti rešpektujúco, keď sme sami tak neboli vychovávaní?

Mnohí rodičia, ktorí autoritatívnu výchovu zažili, to pri svojich deťoch nechcú opakovať. Ale nevedia ako inak, takže ľahko skĺznu k takzvanej permisívnej výchove a dieťaťu dovolia všetko. Potom pohár pretečie a oni siahnu po tom, čo poznajú z detstva – po autoritatívnej výchove.

Permisívna výchova však takisto významne ohrozuje zdravý vývin dieťaťa, aj keď, samozrejme, iným spôsobom.

Ako?

Preťažuje dieťa emocionálne aj kognitívne, nevedie ho k rešpektovaniu potrieb iných, nedáva mu potrebné sociálne zručnosti a paradoxne vedie takisto k nižšej sebaúcte. Prvá podmienka, ktorá môže viesť k rešpektujúcej výchove, je odmietnutie násilia, ponižovania, neustálej kontroly a trestov ako nástrojov výchovy. To však samo o sebe nestačí, treba si osvojiť nástroje a výchovné postupy, ktoré ich nahradia.

Ktoré by to mali byť?

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Duševné zdravie

Rodičovstvo

Rozhovory

Školstvo

Rodina a vzťahy

Teraz najčítanejšie