Denník N

Pandémia načas vrátila strednú dĺžku života naspäť v čase

Najvzácnejšie lôžka. Foto N - Tomáš Benedikovič
Najvzácnejšie lôžka. Foto N – Tomáš Benedikovič

Predbežný odhad je, že v roku 2020 sa stredná dĺžka života novorodenca mužského pohlavia znížila zo 74,3 na 73,1 roka, v prípade žien z 80,8 na 80,1 roka.

Branislav Bleha, Oddelenie demogeografie a demografie PriF UK
Boris Vaňo, Výskumné demografické centrum

Vplyv pandémie na úmrtnosť sa analyzuje rôznymi spôsobmi. Najčastejšie sa využíva počet zomretých na covid, s covidom a nadúmrtnosť oproti „normálu“ na týždennej a mesačnej báze, respektíve za obdobie jedného roka. V demografii sú aj ďalšie indikátory, ktoré umožňujú porovnanie s históriou a uvedenie titulkov ako „zomrelo najviac ľudí od vojny“ na správnu mieru.

Na to slúži napríklad štandardizovaná hrubá miera úmrtnosti, pomocou ktorej sa zohľadnia zmeny vo vekovom zložení populácie v čase alebo rozdiely vo vekovom zložení naprieč krajinami či regiónmi.

Napríklad pred pár rokmi náš doktorand z pásma Gazy vo svojej dizertačnej práci vypočítal hrubú mieru úmrtnosti populácie Gazy na tri úmrtia ročne na tisíc obyvateľov. Štandardizácia ukázala, že v skutočnosti je hrubá miera podstatne vyššia ako v najvyspelejších krajinách, kde sa pohybuje okolo 10 – 12 i viac úmrtí na tisíc obyvateľov.

Najprecíznejším a pre verejnosť zrejme „najstráviteľnejším“ údajom je a zostane stredná dĺžka života. Tá sa dá vypočítať pre akýkoľvek vek. Vieme teda vypočítať, koľko štatisticky zostáva rokov života pre novorodencov, 50-ročných mužov či 70-ročné ženy.

Prinášame prvé originálne výpočty vplyvu pandémie covidu na strednú dĺžku života na Slovensku v troch podaniach. Okrem porovnania reality „covidového“ roku 2020 a „normálneho“ roku 2019 (ide o odhad, keďže všetky údaje potrebné na výpočet úmrtnostných tabuliek za rok 2020 nie sú ešte k dispozícii) prezentujeme aj dve simulácie toho, aký by mohol byť celkový vplyv koronavírusu, keďže jeho dôsledky sa neskončili 31. decembra 2020 a v januári 2021 sa situácia ešte zhoršila. Predpokladáme, že úmrtnostné tabuľky spracované na základe definitívnych údajov za rok 2020 sa od našich odhadov budú líšiť len nevýznamne.

Celkom očakávane to nebude veľmi radostné čítanie a s pribúdajúcimi riadkami bude pesimizmus gradovať. Začnime úplne základným údajom. V roku 2020 sa stredná dĺžka života novorodenca mužského pohlavia znížila zo 74,3 na 73,1 roka, v prípade žien z 80,8 na 80,1 roka. Zopakujme ešte, ako treba interpretovať údaj o nádeji na dožitie. Ak by každý rok

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Koronavírus

    Komentáre

    Teraz najčítanejšie