Denník N

Vzdelávací program SOŠV o hodnotách rozvíja osobnosť mladého človeka

Program OVEP zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity pre každého jednotlivca
Program OVEP zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity pre každého jednotlivca

Už na malé deti sú v súčasnosti často kladené vysoké nároky. Život však nie je len o prvenstvách, oveľa dôležitejšie je, ako sa k úspechom a dobrému pocitu človek dopracuje. Nikto nepochybuje, že najsprávnejšia cesta je férová. Od malička je preto potrebné rozvíjať všetky aspekty osobnosti mladých ľudí.

Jedným z cieľov Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) je zamerať sa na hodnotové vzdelávanie detí a mládeže. Napomáha k tomu aj vzdelávací program o olympijských hodnotách OVEP, ktorý vytvoril Medzinárodný olympijský výbor.

OVEP je nástroj hodnotovej výchovy, ktorý prostredníctvom športu pomáha mladej generácii pri pestovaní pozitívnych charakterových vlastností. Celý program zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity, ktoré sú integrálnou súčasťou filozofie olympizmu, a ich vplyv na zdravie, radosť a spoločenskú prospešnosť každého jednotlivca.

OVEP umožňuje žiakom naučiť sa niečo o olympijských hodnotách prostredníctvom rôznych aktivít
OVEP umožňuje žiakom naučiť sa niečo o olympijských hodnotách prostredníctvom rôznych aktivít

Program OVEP učí o význame fair play a základných pravidlách čestnosti v živote, zároveň však poukazuje na to, že športovať je potrebné rovnako ako žiť bez nepovolených podporných barličiek, medzi ktoré patrí aj doping.

Jednotlivé časti OVEP-u, ktorý je vedený hravou formou, ponúka SOŠV na implementáciu do vyučovania pre učiteľov všetkých typov škôl. SOŠV, ktorého exkluzívnym partnerom je národná lotériová spoločnosť TIPOS, generálnymi partnermi 4F a Toyota a hlavnými partnermi BILLA, SPP a Matador, prispôsobil program slovenským reáliám a pripravil aj oficiálne vzdelávacie publikácie v slovenskom jazyku.

Keďže súčasná situácia nepraje sociálnym kontaktom, SOŠV sa v spolupráci s organizátormi Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica rozhodol približovať záujemcom olympijské hodnoty formou webinárov. Tie doteraz pritiahli záujem viac ako štyroch stoviek účastníkov z radov študentov i pedagógov základných a stredných škôl i pracovníkov centier voľného času, ktorí sa chcú dozvedieť viac o olympijských hodnotách či najnovších informáciách zo sveta olympizmu, športu, antidopingu, fair play i trvalej udržateľnosti.

Počas jari sa konajú rôzne webináre na témy z oblastí Výchova v duchu olympijských hodnôt, Šport bez dopingu, Fair play a Enviromentálna výchova. Ponuka pôvodne siedmich webinárov sa v najbližších dňoch vzhľadom na veľký záujem a priaznivú odozvu zo strany študentov i učiteľov ešte rozrastie. Niektoré budú určené pre žiakov a študentov, iné pre ich učiteľov.

Na jednotlivé webináre sa môžu záujemcovia registrovať prostredníctvom webu Slovenského olympijského a športového výboru www.olympic.sk/ovep. Na tomto webe nájdu aj ďalšie informácie o programe OVEP.

VIAC O PROGRAME OVEP

Skratka OVEP znamená Olympic Values Education Program, teda program zameraný na výchovu v rámci olympijských hodnôt. Usiluje sa inšpirovať mladú generáciu k správnemu morálno-etickému správaniu prostredníctvom športu. Predseda komisie MOV pre olympijskú výchovu, novozélandský olympijský víťaz v pozemnom hokeji z Montrealu 1976 Barry Maister zdôrazňuje, že osnovy programu OVEP prispievajú k „dobrému občianstvu“ tak, ako si to Pierre de Coubertin predstavoval už pred viac než sto rokmi. Podporujú vnútorný rozvoj v čase, keď sa začína formovať „morálny kompas“ mladých ľudí. Jeho silnou devízou je toľko skloňovaný holistický prístup, ktorý napomáha všestrannému rozvoju detí primerane veku. Cvičenia, príbehy a hravé aktivity založené na olympijských témach sú zároveň prispôsobené tak, že im pomáhajú objavovať a spoznávať tradície ich vlastných národov a kultúr.

Program vznikol pôvodne pre potreby krajín tretieho sveta, ktoré sa v nejednom prípade boria so základnými existenčnými problémami. Nepochybne si však dokáže nájsť svoje miesto aj v ďalších krajinách s visačkou „rozvinutých“. Tento pojem je totiž veľmi relatívny. Keď si uvedomíme, koľko prejavov elementárnych hodnotových deformácií sa objavuje v našich zemepisných šírkach, je zrejmé, že rozvinutosť spoločnosti nie je možné definovať len výškou HDP, alebo tým, či v našich domácnostiach svietia žiarovky a splachujú toalety. Príležitostí na cibrenie charakteru ponúka život neúrekom.

Vzdelávací program OVEP, ktorý sa rozhodol na Slovensku uviesť do života Slovenský olympijský a športový výbor, sa neustále reviduje, modernizuje a testuje. V súčasnosti prebieha už jeho druhá fáza. Veľkou devízou a zároveň výzvou OVEP-u, ale vlastne akéhokoľvek vzdelávania je rozvoj kreativity a talentu. Napríklad pre fínske školstvo je to spoločne s personifikáciou vyučovania najdôležitejšia téma.

Slovenský olympijský a športový výbor pripravil sériu publikácií a materiálov, ktoré môžu učitelia využiť v rámci programu OVEP

Britský odborník na vzdelávanie Sir Ken Robinson považuje kreativitu za rovnako dôležitú ako gramotnosť. Napriek tomu náš školský systém kreativitu zabíja. Súhlasí s ním aj český globálny stratég a kouč Jan Mühlfeit, ktorý sa popri tzv. pozitívnej psychológii venuje aj reforme školstva. Podľa jeho názoru pri nástupe do školy 98 % detí vykazuje vysokú kreativitu. Už v 10 rokoch veku si však túto úroveň kreativity udržiava iba 30 % detí a v 25 rokoch dokonca len 2 % absolventov škôl.

Príčinou je silné zameranie na rozvoj intelektu, ktoré udržiava mozog v hladine beta. Na rozvoj talentu a kreativity je však nevyhnutné, aby bol mozog v tzv. flow, čiže v hladine alfa. Štandardné postupy vzdelávania však vedú až k chorobnej intelektuálnej aktivite, čoho dôkazom je neutíchajúci myšlienkový proces väčšiny z nás. Frekvencie alfa vyžadujú schopnosť tento proces ovládať a dostať sa do mentálneho ticha.

Je všeobecne známe, že fyzická aktivita či pobyt v prírode dokážu byť pre človeka prínosné. Práve to je jeden z dôvodov, prečo sa ich v procese učenia odporúča aplikovať. Podobne môžu pomôcť aj dychové cvičenia, ale tiež vedomé pestovanie pozitívnych morálno-etických kvalít, pretože dokážu mentálno-emočnú aktivitu upokojovať. Pomáhajú odolávať prejavom rôznych charakterových slabostí, ktoré realizáciu talentov a kreativity dokážu deformovať.

Niektorí z najlepších športovcov, umelcov, manažérov či chirurgov to veľmi dobre vedia, a preto sa tieto postupy rozhodli vedome praktikovať. Zároveň sú dôkazom toho, aká dôležitá je v tomto smere osveta, a prečo by sa vo vzdelávaní mal na tieto zručnosti klásť veľký dôraz. Tak, ako deťom vysvetľujeme, prečo je potrebné si každý deň čistiť zuby, aby nemali kazy, rovnako dôležité je im vysvetliť a naučiť ich starať sa každý deň aj o svoje psychické zdravie.

[Podcasty Športový newsfilter, Športová veda aj Výklus nájdete na kanáli Športové podcasty vo vašej aplikácii.]

Šport a pohyb

Teraz najčítanejšie