Denník N

Zákon nie je diplomová práca

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Výsledok snahy zmeniť školský zákon je zrejmý – ministerstvo musí nepodarenú novelu stiahnuť, vypracovať znova a predložiť na nové pripomienkové konanie.

Autor je detský psychológ a vysokoškolský učiteľ

Zle napísaná diplomovka či iná kvalifikačná práca nie je na Slovensku veľký problém. Môžete za ňu získať vysokoškolský titul, a ak sa aj po čase prevalí, že práca nebola celkom v poriadku, nič sa nestane. Ani len z verejnej funkcie nemusíte odísť.

Zle napísaný zákon však problémom je. Nie pre jeho zväčša anonymných autorov, ale predovšetkým pre spoločnosť – pre ľudí, ktorí sa ním majú riadiť. Takých zákonov máme, žiaľ, na Slovensku viac. Na tomto mieste chcem venovať niekoľko slov zákonu regulujúcemu oblasť, ktorej význam podcenili všetky politické garnitúry, čo sa tu od roku 1989 vystriedali. Mám na mysli výchovu a vzdelávanie nastupujúcich generácií.

Zmena každé štyri mesiace

Zákon o výchove a vzdelávaní, skrátene školský zákon, sme dokázali prijať až v roku 2008 – devätnásť rokov po Nežnej revolúcii. Dovtedy sme sa riadili zákonom z čias komunistickej diktatúry, ktorý sa len priebežne novelizoval. Ministri školstva, ktorých priemerná „životnosť“ je v našich podmienkach pol druha roka, nemali zväčša čas niečo poriadne urobiť; podaktorí chceli postupovať transparentne a demokraticky (ako je to už dávno!), takže za jedno funkčné obdobie nestihli dokončiť ani dobre naštartovanú robotu. Až minister Mikolaj, ktorý mal ako jeden z mála k dispozícii celé štyri roky, s razantnosťou esenesáka tresol do stola a školskú reformu pretlačil. Bola nedokonalá a zle pripravená, no „Mikolajov zákon“ z roku 2008 platí dodnes.

Keďže medzičasom sa všeličo menilo, bolo treba meniť aj zákon. Počas jeho platnosti bol dvadsaťdeväťkrát novelizovaný. Keďže tá istá novela môže priniesť aj zmeny zavádzané k rôznym dátumom, k dnešnému dňu sa riadime už tridsiatym piatym časovým znením školského zákona. Znamená to, že za posledných dvanásť rokov sa zákonné ustanovenia menili v priemere každé štyri mesiace – a podľa takejto normy pracujú naše školy, učitelia, školské zariadenia a ich pedagogickí i odborní zamestnanci, ale aj zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktorí musia navyše sledovať aj neustále zmeny v zákonoch o štátnej správe v školstve, o financovaní škôl a v niekoľkých ďalších.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Školstvo

Komentáre

Teraz najčítanejšie