Denník N

Slovensko rokom 2020 začína dlhú éru úbytku obyvateľstva. Pre pandémiu prišla skôr

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Keby neprišla pandémia, tento komentár by vznikol až o niekoľko rokov. Lenže covid-19 situáciu veľmi výrazne urýchlil.

Autor je demograf, Oddelenie demografie a demogeografie PriF UK

Boli to v médiách pomerne bombastické titulky. V roku 2001 sa na Slovensku prvýkrát od prvej svetovej vojny narodilo menej ľudí ako ich zomrelo. Označuje sa to pojmom prirodzený úbytok. Počas prvej svetovej vojny bol podstatne vyšší ako v spomínanej krátkej perióde rokov 2001 až 2003, keď strata obyvateľstva predstavovala rádovo stovky obyvateľov ročne.

Príčiny počas prvej svetovej vojny sú zrejmé a po nej nasledovala kompenzačná fáza. Príčiny úbytku v prvých rokoch milénia boli, samozrejme, odlišné, hoci demografické pozadie poklesu pôrodnosti bolo v zásade rovnaké, a to odklad pôrodov. Generácie „Husákových detí“, ktoré mali mať veľa detí práve v tomto období, zakladanie rodín jednoducho odložili do vyššieho veku.

V rokoch 2001 až 2003 to však bol odklad plánovaný a na rozdiel od vojnových časov na úbytok nevplývala zvýšená úmrtnosť.

Naše prognózy odhadujú, že už v najbližších rokoch čaká Slovensko nová významná, a, žiaľ, aj negatívna etapa − trvalá každoročná prevaha počtov zomretých nad počtom narodených. Bude to primárne efekt vekového zloženia (viac seniorov) kombinovaného s nízkym počtom narodených (nízky absolútny počet obyvateľov v reprodukčnom veku s nedostatočnou relatívnou plodnosťou – v prepočte na jednu ženu). V najpravdepodobnejšom scenári sme odhadovali začiatok tejto etapy na roky 2023 až 2024. Presný rok nie je až taký podstatný. Dôležité je, že úbytok je v podstate nezvratný.

Aj v optimistickom hornom variante by malo Slovensko strácať v 30. rokoch tohto storočia až 10-tisíc obyvateľov ročne ako dôsledok vyššieho počtu úmrtí v porovnaní s počtom narodených. Podľa dolnej, čiernej hranice, by bol ročný prirodzený úbytok až 30-tisíc obyvateľov ročne v horizonte 2060. Samozrejme, k prirodzenému pohybu ešte treba pripočítať migračné saldo, ale ani tam situácia nie je ružová. Oficiálne je kladné, ale odhady hovoria, že v skutočnosti sťahovaním Slovensko obyvateľov stráca.

Keby neprišla pandémia, nevznikol by tento komentár. Respektíve vznikol by asi až v roku, v ktorom by tento negatívny míľnik nastal, lebo za komentár určite stojí. Napísal som ho však už teraz, lebo s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou môžeme predpokladať, že oba roky 2020 aj 2021 skončia ako roky s prirodzeným úbytkom, a to pomerne výrazným.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Koronavírus

    Komentáre

    Teraz najčítanejšie