Denník N

Týždeň v práve Rada Procházku: Pravidlá už píšeme kirillikou

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

1. Maléry pána ministra. 2. Môže sa toho veľa, ale nemôže sa všetko a navždy. 3. Improvizácia ako metóda plánovania. 4. Nechápavý americký sudca + Právnický výraz týždňa

Čerstvé udalosti z oblasti práva komentuje ústavný právnik a bývalý poslanec NR SR Radoslav Procházka

1. Maléry pána ministra

K právnym nedostatkom povolenia ministerstva zdravotníctva na používanie neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V sa už vyjadril doktor práv aj medicíny Peter Kováč. Doplňme ešte jednu okolnosť, ktorou je sporný právny základ.

Vyhláška 507/2005, na ktorú povolenie odkazuje, bola totiž vydaná na vykonanie starého zákona o liekoch, ktorý bol v roku 2011 nahradený súčasným zákonom. Podľa ustálenej doktríny aj podľa Ústavného súdu vyhláška stráca platnosť dňom, keď zaniká účinnosť zákona, na ktorého vykonanie bola vydaná, ak jej platnosť nie je výslovne predĺžená.

Nález PL. ÚS 18/02 to vysvetľuje takto: „Vykonávací právny predpis vydaný na vykonanie skoršieho zákona môže slúžiť aj na vykonanie neskoršieho zákona vtedy, ak neskorší zákon výslovným ustanovením deklaroval platnosť a účinnosť uvedeného vykonávacieho právneho predpisu. Inak jeho platnosť zaniká dňom vzniku účinnosti neskoršieho zákona.“

To zákon o liekoch z roku 2011 aj urobil. Následne však bol prijatý zákon o tvorbe právnych predpisov, ktorý použitie starej vyhlášky obmedzuje slovom „dočasne“: „Vykonávací právny predpis vydaný na vykonanie doterajšieho zákona môže dočasne vykonávať aj nový zákon, ak tak nový zákon ustanoví.“

Tento paragraf slúži na to, aby ministerstvo malo primeraný čas vydať na vykonanie nového zákona novú vyhlášku. Čas od jesene 2011 síce ešte nedosahuje dočasnosť bratskej pomoci spred päťdesiatich rokov, ale povedzme si otvorene, že takmer desať rokov a počas nich päť, šesť vystriedaných ministrov je ďaleko za hranicou únosného a zákonom predpokladaného odkladu.


2. Môže sa toho veľa, ale nemôže sa všetko a navždy

V priebehu pár dní dva významné súdy výrazne zredukovali rozsah oprávnenia štátnych orgánov pri sledovaní elektronických dát.

Najvyšší súd

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Týždeň v práve Rada Procházku

Komentáre

Teraz najčítanejšie