Denník N

Máme dobré správy. Peklo s vyše sto mŕtvymi denne sa čoskoro skončí

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Slovensko na rozdiel od susedných a nám podobných krajín čakajú lepšie časy.

Autor je dátový analytik, text vznikol z iniciatívy Dáta bez pátosu

Pol roka sa venujeme pandémii a analýze dát o jej priebehu. Nepozeráme sa pritom len dozadu na staré čísla. Úspešne sme v minulosti odhadli budúce počty obetí.

Teraz prinášame aktualizovaný pohľad na budúci vývoj. Ide o našu úvahu a hypotézu – predikciu na jarné mesiace.

Na marec a jar 2021 v nej prinášame dobré správy. Starosti s nástupom novej vlny alebo opätovným rastom v druhej vlne covidu majú a budú mať skôr susedné krajiny a krajiny podobné Slovensku, ktoré mali vďaka predchádzajúcim lockdownom nižšie úrovne infikovaných. Deň zúčtovania nastane koncom júna.

Ešte sa o Slovensku bude písať.

Počet hospitalizovaných čoskoro začne klesať

V postupnosti jednotlivých štádií ochorenia je úmrtie konečný parameter. Keďže skutočný počet infikovaných nepoznáme, pri modelovaní sme závislí od počtu hospitalizovaných, od vekovej štruktúry pacientov prijímaných do nemocníc a od smrtnosti jednotlivých vekových kategórií pacientov. A práve vo vekovej štruktúre hospitalizovaných za február vidíme nádej na zmenu.

Keďže predkladáme článok pre širokú verejnosť, zaokrúhľujeme a zjednodušujeme. V tomto texte sa okrem toho venujeme iba hospitalizáciám a následným úmrtiam. Koncom februára boli publikované základné dáta, ktoré umožňujú pohľad na priebeh ochorenia, hospitalizácie a na úmrtnosť pacientov podľa ich veku. Zatiaľ sme však odkázaní len na odhady časových odstupov od infikovania po hospitalizáciu.

Z Česka vieme, že staršie ročníky (nad 65 rokov) sú hospitalizované v priebehu niekoľkých dní od prepuknutia príznakov ochorenia, kým mladší pacienti sa dostanú do nemocnice o čosi neskôr. K hospitalizácii dnes dochádza štatisticky v rozmedzí siedmich až jedenástich dní od prepuknutia príznakov, ale niektorí pacienti, žiaľ, prichádzajú neskoro a v kritickom stave. Rovnako už vieme, že pacienti zostávajú v nemocnici deväť až desať dní (medián = polovica z nich). Starší pacienti zatiaľ majú tendenciu byť hospitalizovaní mierne dlhšie ako mladí. Väčšina pacientov, ktorí chorobe podľahnú, umiera do 28 dní od objavenia sa príznakov, čo je hodnota odvodená z medzinárodných štatistík.

O Slovensku vieme, že ľudia nad 70 rokov tvoria iba desať a pol percenta všetkých obyvateľov (575-tisíc). Medzi infikovanými je ich približne rovnaký podiel, deväť percent. Lenže pacienti z tejto vekovej skupiny tvoria až polovicu (49 percent) všetkých hospitalizovaných s covidom a 71 percent všetkých úmrtí spojených s chorobou covid-19.

Výborný materiál v tejto súvislosti nedávno publikoval tím pod vedením Mateja Mišíka z Inštitútu zdravotníckych analýz. Skúmajme, ako by sa na počte hospitalizovaných a obetí prejavilo, ak by boli všetci ľudia nad 70 rokov pred covidom chránení. Napríklad očkovaním.

Ak by sme v takom prípade rozdelili pacientov a úmrtia do dvoch kategórií „pod“ a „nad“ 70 rokov, tak v kategórii pod 70 rokov by sme mali až 91 percent infikovaných, namiesto štyritisíc hospitalizovaných by v nemocniciach bolo len dvetisíc pacientov a celkový počet úmrtí by nebol vyše deväťtisíc, ale menej ako tritisíc.

Smrtnosť vírusu

V Európe sú dve krajiny s výnimočne vysokým počtom PCR testov na obyvateľa (viac ako tri). Šesťstotisícové Luxembursko a takmer šesťmiliónové Dánsko. Luxembursko má pozitivitu testov 2,6 percenta a Dánsko 1,2. Dá sa predpokladať, že pri takom vysokom počte PCR testov a výbornom trasovaní sú obe krajiny schopné zachytiť veľkú, ak nie takmer kompletnú množinu infikovaných. Počet úmrtí v oboch krajinách je okolo jedného percenta z počtu infikovaných.

Treba uviesť, že ide o krajiny s výborným stavom zdravotníctva, ktoré nebolo nikdy preťažené. Počet hospitalizovaných v Dánsku nikdy neprekročil hodnotu tisíc. Dnes, 5. marca, je počet hospitalizovaných 217 a na ventilátore je 18 ľudí.

Predpokladajme, že smrtnosť vírusu (počet úmrtí voči celkovému počtu infikovaných) je v rozvinutej krajine so zdecimovaným zdravotníctvom, akou je Slovensko, niekde v širšom rozpätí od jedného do dvoch percent.

Slovenských tritisíc úmrtí v januári a rovnaký počet vo februári potom musí byť výsledkom 150- až 300-tisíc infikovaných v horizonte 10 až 40 dní pred úmrtiami. A to sme na základe našich informácií presvedčení, že ďalšie stovky ľudí zomierajú doma (niektorí z nich na covid, ale bez testu na covid).

Premorené Slovensko

Pri nízkom počte PCR testov na Slovensku sme vykazovali na 30-dňovej báze v decembri minulého roka 75-tisíc infikovaných, v januári a vo februári 2021 na 30-dňovej báze len po 63-tisíc infikovaných (PCR testy).

Náš prvý záver (hypotéza) preto je, že sme mali na mesačnej báze v skutočnosti 2,5- až 5-krát viac infikovaných, ako oficiálne vykazovali štatistiky. Vzhľadom na to, že počty úmrtí za február sú približne rovnaké a v marci predpokladáme podobný počet obetí pandémie (tritisíc), na Slovensku bude od decembra do marca mesačne približne štvrť milióna infikovaných. Spolu je to za štyri mesiace jeden milión ľudí. Za celé obdobie od 30. novembra 2020 odhadujeme asi dvoj- až trojnásobok z oficiálnych 100-tisíc nakazených odhalených PCR testami.

Spolu tak už na Slovensku od začiatku pandémie mohlo byť milión až jeden a pol milióna infikovaných. To je viac ako štvrtina populácie. Dnes vykázaných takmer 300-tisíc pozitívnych z antigénových testov túto hypotézu potvrdzuje.

Predpokladajme, že kým dnes (5. marca) je zaočkovaných šesť percent populácie, do konca marca by to už mohlo byť viac ako desať percent. Aj pri určitom prekrytí zaočkovaných s tými, čo covid prekonali v predchádzajúcom polroku, budú koronavírusu vystavené len dve tretiny obyvateľov, a aj to prevažne mladších ročníkov – pod 70 rokov a okrem predných línií. Toto je zásadná správa pre vývoj konca druhej vlny, dokonca už aj v marci 2021.

Aký je vývoj úmrtnosti od začiatku roka 2021

Na začiatku tohto roka na covid alebo s covidom zomieralo v priemere 90 pacientov, ale už od polovice januára zomiera denne v priemere viac ako sto ľudí.

Vo februári sa situácia ešte zhoršila, denné priemery sú stabilne nad 105 úmrtí. No a výnimočný bol posledný februárový týždeň so 125 úmrtiami denne.

V priebehu posledných piatich týždňov je zároveň 14-dňový sumár úmrtí v relatívne úzkom rozsahu 1400 až 1582 úmrtí.

Ku koncu februára 2021 zomierali v nemocniciach pacienti, ktorí boli prijímaní maximálne pred 28 dňami, väčšina v posledných dvoch týždňoch pred smrťou.

Pri reportingu treba zároveň rátať s dvoma až štyrmi dňami na oznámenie výsledku pitvy. To znamená, že v posledných siedmich februárových dňoch vo veľkom počte zomierali pacienti prijatí najmä v druhej februárovej dekáde.

Veková štruktúra príjmov do nemocníc

V tabuľkách nižšie (zdroj korona.gov.sk a IZA) vidíme absolútne hodnoty príjmov do nemocníc a aj percentuálny podiel z celkových príjmov v jednotlivých vekových kategóriách.

Vidno, že ku koncu februára 2021 dochádza k poklesu celkového počtu príjmov, ktorý kulminoval v prvej a druhej februárovej dekáde.

Vo februári 2021 zároveň došlo k poklesu podielu pacientov nad 70 rokov zo 47 – 49 percent v decembri na 42 až 45 percent v januári a následne na 36 až 37 percent koncom februára. Je to významný údaj a potenciálne dôležitá zmena.

Samozrejme, na to, aby sme mali istotu, sa tento trend musí potvrdiť v údajoch o príjmoch hospitalizovaných začiatkom marca. Prvé dni mesiaca marec zatiaľ naozaj potvrdzujú mierny pokles príjmov do nemocníc.

Postup očkovania v ohrozených skupinách nad 70 rokov

Slovensko dobre začalo s očkovaním v zariadeniach DSS, v prvých líniách už v januári 2021. Výborný článok, ale s menej ako desiatimi percentami zaočkovaných v kritickej skupine nad 85 rokov publikoval Daniel Kerekes začiatkom februára 2021. Bolo to aj z dát získaných Luckou Plavákovou na základe slobodného prístupu k informáciám.

V priebehu troch februárových týždňov však očkovanie kritických skupín aspoň jednou dávkou pokročilo a dnes je z 390-tísíc ľudí vo veku 70 až 79 rokov už asi 15 percent zaočkovaných. Vyššie bude percento v skupine nad 75 rokov.

Zo 157-tisíc ľudí vo veku 80 až 89 rokov je zaočkovaných 32 percent. Nad 90 rokov u nás žije len 27-tisíc ľudí, z ktorých je takmer 25 percent zaočkovaných. Zdravotne postihnutí klienti (40-tisíc) v DSS/ZSS sú zaočkovaní na 45 percent.

Silne premorená krajina

Vzhľadom na už spomínaný vysoký počet „skutočných“ infikovaných v mesiacoch december 2020, január až marec 2021 a aj vzhľadom na už rozšírený výskyt britskej mutácie je možné konštatovať, že sme v súčasnosti zamorená a silne premorená krajina.

Okolité štáty (Rakúsko, Maďarsko, Poľsko) a pred Vianocami podobne postihnuté krajiny (Dánsko, Holandsko, Nemecko) sa prijatými „lockdownami“ a ich dodržiavaním prepracovali k nízkym hodnotám infikovaných (štvrtina, tretina, prípadne polovica hodnoty Slovenska v sedemdňovej incidencii na stotisíc obyvateľov) v polovici februára.

Po uvoľneniach, po únave a aj s príchodom jari dochádza v Európe k nárastu mobility a počtu infikovaných. Všetky krajiny preto zaznamenávajú koniec poklesov alebo priamo nárast výskytu vírusu. Ako bonus – s mutáciou UK B1.1.19, ktorá je u nás už výrazne zastúpená od Vianoc.

K zmene tempa a k silným rastom dochádza už tri týždne od polovice februára 2021. Maďarsko je premiantom s rastom nad 100 percent, Poľsko sa pridalo, z vysokých „vykazovaných“ hodnôt dokonca rastie aj Česko. Rakúsko má rast tiež vyše 30 percent. Do rastu sa z poklesov dostali aj Dánsko a Holandsko. Z veľmi nízkych hodnôt 57 na 100-tisíc obyvateľov za sedem dní rastie aj Nemecko.

Náš tip na víťaza druhej vlny

Počuli ste o Švédsku ako o negatívnom víťazovi prvej vlny s veľkým počtom obetí? Dnes má na milión obyvateľov viac úmrtí 19 krajín Európskej únie vrátane Slovenska a Poliaci a aj Nemci Švédov dobiehajú.

Momentálne už tri týždne rastú všetci okrem Slovenska – viď vyznačený koridor v priloženom grafe.

Na základe toho máme kandidáta na blízky koniec druhej vlny s poklesom všetkých parametrov. Bude ním Slovensko. Napriek tomu, že pravdepodobne budeme v štatistike „nadmerné úmrtia“ v prvých mesiacoch roku 2021 na dvojnásobku mesačného normálu (4 500).

Na Slovensku dnes prevláda britská mutácia. Táto podľa niektorých názorov môže pri vysokom počte aktívnych infikovaných pôsobiť ako súper (určitá ochrana) proti agresívnym „juhoafričanom“, „brazílcom“ a „newyorčanom“. Veľa sme čítali o teórii, že s vírusom je potrebné sa naučiť žiť a možno s ním nakoniec po roku zavretých škôl a prevádzok budeme vedieť na jar žiť aj my na Slovensku. Určite si v tejto súvislosti pozrite porovnanie Floridy a Kalifornie z USA. Prvý z týchto štátov sa rozhodol pre „otvorený prístup“, druhý pre tvrdý lockdown. Florida je na tom počas polroka horšie a  v počte hospitalizácií na milión obyvateľov je napriek staršiemu obyvateľstvu na tom lepšie.

Vzhľadom na uvedené máme na marec 2021 dobré správy. Vďaka zrýchlenému postupu očkovania a návratu k očkovaniu ohrozených nad 70 rokov, vzhľadom na klesajúci počet hospitalizovaných vo veku nad 70 rokov a napriek pribúdaniu prípadov v okolitých krajinách, miernemu nárastu počtu prípadov aj na Slovensku ku koncu marca a napriek vysokému  počtu denných úmrtí na prelome februára a marca 2021, Slovensko na rozdiel od susedných a nám podobných krajín čakajú lepšie časy.

Nasledovať bude krátke obdobie starostí s kulmináciou hospitalizovaných s potvrdeným covidom okolo 3800. Následne sa postupne zmení štruktúra hospitalizovaných smerom k nižším ročníkom (aj deti od päť do deväť rokov a tínedžeri). Výsledkom bude mierny a trvalý pokles hospitalizovaných, ale najmä zmena ich rizikovosti a tým aj úmrtnosti.

Kulmináciu počtu úmrtí očakávame v prvom marcovom týždni, neskôr predpokladáme badateľný pokles o 10 až 25 úmrtí denne.

Bude od 21. marca 2021 “lockdown”?

Nebude. Pretože po tom, čím si Slovensko prešlo a hlavne v tomto stave a pri pozitívnych trendoch už nebude dávať zmysel.

Žiadne z navrhovaných a prijatých opatrení zavedených od 3. marca 2021 nemá šancu zásadne a ani citeľne zmeniť k 21. marcu parametre, ktoré boli stanovené ako merané veličiny za okrúhlym stolom pána premiéra.

Zmena všetkých sledovaných veličín 21. marca 2021 oproti koncu februára 2021 bude dôsledkom nášho správania sa dnes – ku koncu/na prelome februára a marca 2021 (pred zavedením opatrení). Zmena parametrov bude dôsledkom mierne zvýšenej miery testovania PCR testami, testovania AG testami v ohniskách/firmách a pokračujúceho postupu očkovania.

V už zavedených opatreniach došlo od 3. marca našťastie k sprísneniu, mobilita pôjde dole, home office bude viac home a menej office. Párty po nociach budú len do 20.00 hod., očkovanie seniorov a v DSS bude na vzostupe a pozitívni si budú musieť objednať nákup s donáškou kuriérom. FFP 2 sa nebude nosiť „na pol žrde“, lebo to sa nedá (nie je to látkové rúško), a tak aj šírenie vírusu sa pri zvýšenej miere izolácie obmedzí.

To všetko bude mať vplyv po zhruba 14 – 21 dňoch od reálneho zavedenia. Ak zmena nastáva 3. marca 2021, jej vplyv sa ukáže až po 21. marci 2021. Ale aj tak to pomôže a deti pôjdu v apríli konečne do školy. Ak príde s prvým jarným dňom aj trvalé teplo, tak sme vyhrali záver druhej vlny.

Smutnou štatistikou bude 15-tisíc úmrtí v máji 2021. Ale s tým už veľa nenarobíme, tak sme tú partiu rozohrali otvorením kostolov, kín, posilňovní a celoslovenským uvoľnením v druhej polovici novembra 2020 (v poradí 1. chyba) a následne na „zlatý týždeň“ pred Vianocami rozcestovaním sa za „starkými“ a rodinami, umožnením pobytov v hoteloch, chatách, ubytovniach a penziónoch, pričom samotné lyžovanie asi chybou nebolo (2. chyba). A povestným klincom do rakvy (3. chyba) bola zvýšená mobilita „nemobilných“ v skríningu s vydávanou „priepustkou“ od 18. januára 2021.

Včera sme dali vedieť, koľko miliónov vakcín od Moderny, BioNTech-Pfizeru a AstraZenecy náš štát doobjednal vo februári 2021.

Nepočuli ste tieto dobré správy, ale my vám to povieme, lebo vieme, ako si pýtať informácie od štátu (ďakujeme, Lucka Plaváková). Lebo, čo nie je tajné, malo by byť verejné. Ide o zdravie a nádej pre obyčajných ľudí a vakcíny sú liek. A my máme radi pravdu a fakty na stôl. Zostaňte v spojení.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Koronavírus

    Očkovanie proti koronavírusu

    Komentáre

    Teraz najčítanejšie