Denník N

Čmeliakom sme ponúkali odlišné snežienky. Skúmali sme, ako kvety (ne)lákajú opeľovače

Snežienka s včelou. Foto – Ladislav Pekárik
Snežienka s včelou. Foto – Ladislav Pekárik

Zistili sme, že kvety snežienok obrátené dole nie sú výsledkom selekcie uprednostňujúcej tie najatraktívnejšie kvety z pohľadu opeľovačov. Skôr sú výsledkom kompromisu medzi atraktívnosťou a ďalšími – zatiaľ neznámymi – faktormi.

Autor je behaviorálny ekológ,
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave a Ústav zoológie SAV

Drvivá väčšina rastlín na našej planéte je závislá od opeľovačov. Pri rastlinách došlo počas koevolúcie s opeľovačmi k selekcii rôznych znakov, ktoré sú pre opeľovače atraktívne. Patria k nim najmä tvar, veľkosť a farba kvetov, rôzne vône či produkcia nektáru.

Lenže kvety zároveň podliehajú aj iným selekčným faktorom, ktorými sú napríklad predácia či abiotické faktory prostredia (teplota, vietor, nedostatok vody a iné).

Znamená to, že kvety musia byť atraktívne pre opeľovače a zároveň sa musia dokázať vyrovnať s nepriaznivými podmienkami prostredia.

S kolegyňami a kolegom z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave – Martinou Zvaríkovou, Zuzanou Ježovou a Petrom Fedorom – sme skúmali, či je koruna snežienky jarnej (Galanthus nivalis) smerujúca dole výsledkom protichodných selekčných faktorov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Príroda

Veda

Teraz najčítanejšie