Denník N

Kým budú pamiatky príťaž, ktorú treba zbúrať, nikam sa neposunieme, hovorí dočasný šéf pamiatkarov Ragač

Radoslav Ragač. Foto N - Tomáš Benedikovič
Radoslav Ragač. Foto N – Tomáš Benedikovič

Radoslav Ragač je od januára dočasne poverený riadením Pamiatkového úradu SR. Od roku 2016 zastával pozíciu generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva kultúry.

V rozhovore hovorí aj o tom:

  • prečo zlyhávame v starostlivosti o pamiatky,
  • koľko korupcie je na pamiatkových úradoch,
  • čo si myslí o pamiatkovej reforme navrhovanej Inštitútom kultúrnej politiky.

Podľa správy Národného kontrolného úradu každý rok prichádzame o desať pamiatok. Prečo sa to podľa vás deje?

Väčšina týchto úbytkov je spojená s prebiehajúcou revíziou Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Zväčša ide o dlhodobo chýbajúce hnuteľné národné kultúrne pamiatky. Ďalšiu skupinu úbytkov tvoria napríklad objekty vyhlásené za pamiatky z politických dôvodov pred rokom 1989, spojené s komunistickým režimom.

Nájdu sa však aj prípady, keď národná kultúrna pamiatka vinou svojho majiteľa tak schátrala, že stratila pamiatkové hodnoty alebo ju nenávratne poškodila živelná udalosť. Táto skupina je priamo spojená so stavebno-technickým stavom pamiatkového fondu, ktorý sa zlepšuje len pomaly.

Obrovský pamiatkový dlh na úrovni niekoľkých miliárd pochádza najmä z minulosti. Máme totiž viac ako 17-tisíc pamiatkových objektov a proces ich obnovy je finančne, časovo aj odborne náročný.

Bude to znieť trochu ironicky, ale prečo vyhlasujeme toľko pamiatok, keď sa o ne nevieme následne postarať? Nemáme ich skrátka priveľa na naše možnosti?

To je ťažká otázka. Proces vyhlasovania národných kultúrnych pamiatok v súčasnosti nie je masívny. Gro súčasného pamiatkového fondu bolo vyhlásené do 90. rokov. Pamiatky sa síce vyhlasujú aj teraz, ale kritériá sú stanovené veľmi prísne. Ak nejaký objekt nemá súbor pamiatkových hodnôt, tak sa skrátka pamiatkou nestane. A otázka, či ich máme veľa alebo málo – to je subjektívne hodnotenie. Ja by som to povedal tak, že našťastie nám po našich predkoch ostalo množstvo kultúrneho dedičstva a je našou povinnosťou postarať sa oň.

Z dát vidíme, že sa nám to veľmi nedarí. Kde sú podľa vás slabé miesta v starostlivosti o pamiatky a v ich ochrane, ktoré by sa mali zmeniť?

Problémov vidím viacero. Jedným z nich je

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Rozhovory

Kultúra, Slovensko

Teraz najčítanejšie