Denník N

MOV schválil reformnú stratégiu- Agenda 2020+5 s 15 odporúčaniami

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) počas svojho trojdňového virtuálneho zasadnutia (10. – 12. marca) schválil stratégiu na nadchádzajúce obdobie. Reformný dokument s názvom Agenda 2020+5 obsahuje súbor 15 odporúčaní. Delegáti ho prijali jednomyseľne.

Pred prezentáciou jednotlivých odporúčaní a diskusie o nich prezident MOV Thomas Bach (v stredu 10. marca bol do funkcie zvolený na ďalšie štyri roky) prezentoval päť kľúčových trendov obdobia po koronakríze, na ktoré odporúčania reflektujú. Po prezentácii každého z 15 odporúčaní poverenými členmi MOV nasledovala živá diskusia.

Olympijská Agenda 2020+5 nadväzuje na predchádzajúcu olympijskú Agendu 2020, ktorá sa realizovala počas šiestich rokov od začiatku roka 2015. Na 137. zasadnutí MOV bola už v prvý deň jednomyseľne schválená záverečná správa o plnení jej 40 odporúčaní, z ktorých sa podarilo naplniť okolo 90 percent.

Teraz prijaté odporúčania v rámci Agendy 2020+5 majú MOV čo najlepšie pripraviť na post-covidovú éru a budú usmerňovať jeho činnosť v najbližších piatich rokoch. Pätnásť odporúčaní bolo vypracovaných v rámci inkluzívneho procesu spolupráce.

Sú založené na kľúčových trendoch, ktoré boli identifikované ako pravdepodobne rozhodujúce vo svete po koronakríze. Sú to tiež oblasti, v ktorých šport a hodnoty olympizmu môže zohrávať kľúčovú úlohu pri premene výziev na príležitosti.

Prezident MOV Thomas Bach v úvode debát vysvetlil: „Kríza spôsobená koronavírusom zmenila náš svet zásadným spôsobom. Svet už nikdy nebude taký, ako predtým. Aj keď konečne prekonáme zdravotnú krízu, budeme čeliť ďalekosiahlym sociálnym, finančným, hospodárskym a politickým dôsledkom. Ako lídri olympijského hnutia sa musíme pripraviť na tento nový svet. Aby sme mohli formovať našu budúcnosť, potrebujeme víziu, ako bude tento nový svet vyzerať. Olympijská Agenda 2020+5 ako naša vízia budúcnosti olympijského hnutia rieši tieto zastrešujúce trendy. Cieľom je vybudovať ešte väčšiu solidaritu, využiť pozitívny potenciál digitalizácie, byť vplyvným subjektom na dosiahnutie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, posilniť dôveryhodnosť voličov olympijského hnutia a spojiť sily s inými organizáciami založenými na hodnotách alebo účeloch.“

Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach, zdroj: Foto IOC Media

Prezident MOV Thomas Bach v úvodnom slove prezentoval päť identifikovaných trendov, na ktoré reflektujú jednotlivé odporúčania: solidaritu, digitalizáciu, udržateľnosť, dôveryhodnosť plus hospodárska a finančná odolnosť. Z jeho slov vyberáme.

 Solidarita

Globálna solidarita je spochybnená v čase, keď je to najviac potrebné, zatiaľ čo jednota a mier sú ohrozené z dôvodu rastúcej sociálnej, politickej a hospodárskej polarizácie; úzke vlastné záujmy získavajú na sile nad solidaritou, spoločnými hodnotami a spoločnými pravidlami. Výsledkom je viac konfrontácie a politizácie všetkých aspektov života. Solidarita však spočíva v srdci všetkého, čo olympijské hnutie znamená. Svetoví lídri zastúpení samitom G20 a inštitúcie ako OSN zároveň uznali, že svet prekoná súčasné výzvy len tým, že bude solidárne stáť spolu. Pre olympijské hnutie to predstavuje príležitosť, aby sa spojilo s týmito podobne zmýšľajúcimi vedúcimi predstaviteľmi a inštitúciami a prispelo prostredníctvom športu k lepšiemu a inkluzívnejšiemu svetu prostredníctvom solidarity.

 Digitalizácia

Digitalizácia v poslednom čase exponenciálne narástla. Tento nový digitálny svet prichádza s veľkým potenciálom a zároveň s veľkými rizikami. Ak sa tieto zmeny budú riadiť zodpovedne, mohlo by to viesť k novej ére prosperity, prepojenosti a spolupráce. Ak nie, mohlo by to zhoršiť existujúce sociálne, hospodárske a technologické rozdiely. Je to príležitosť pre olympijské hnutie využiť svoj veľký pozitívny potenciál. Digitalizácia ponúka MOV príležitosť osloviť ľudí priamejšie, spolupracovať s mladými ľuďmi a presadzovať olympijské hodnoty. Zároveň MOV naša základná hodnota solidarity bude viesť k tomu, aby sa zaoberal segmentom svetovej populácie, ktorá je stále digitálne nedostatočne obsluhovaná.

 Udržateľnosť

Udržateľnosť, ktorá bola už jedným z kľúčových pilierov olympijskej Agendy 2020, musí naďalej sprevádzať všetky činnosti MOV a olympijského hnutia. V tejto súvislosti poskytujú jasné usmernenia ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Pokiaľ ide o budúcnosť, olympijské hnutie sa teraz musí chopiť príležitosti plniť svoju zodpovednosť a zabezpečiť, aby šport naďalej plnil svoj potenciál ako dôležitý prostriedok, umožňujúci dosiahnutie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

 Dôveryhodnosť

Ďalším z kľúčových pilierov olympijskej Agendy 2020 naďalej rezonuje potreba dôveryhodnosti. V posledných rokoch sme boli svedkami rastúceho narušenia dôvery vo vlády, sociálne inštitúcie, podniky a organizácie, ako je MOV, trendu, ktorý ešte viac zhoršil nedostatok otvorenej diskusie a nárast reakcií, ktoré posilňujú predsudky. V tomto má MOV príležitosť aj zodpovednosť. Hoci MOV urobil významné pokroky v oblasti dôveryhodnosti, musí naďalej pokračovať v tomto trende a rozšíriť rozsah úspechov, pokiaľ ide o integritu, transparentnosť a správne riadenie, na súčasti olympijského hnutia. Príležitosť na to ponúka univerzálny dosah, vďaka ktorému šport a olympijské hry môžu budovať mosty a prehlbovať porozumenie medzi ľuďmi a kultúrami.

 Hospodárska a finančná odolnosť

Na záver, aj keď svet konečne prekoná súčasnú zdravotnú krízu, bude potrebné riešiť ďalekosiahle sociálne, finančné, hospodárske a politické dôsledky. Dlhy, ktoré dnes vznikli v súvislosti s financovaním programov obnovy, sa budú musieť splatiť zajtra. Nemožno tým zaťažovať budúce generácie. Budovanie hospodárskej a finančnej odolnosti bude preto nevyhnutné pre krajiny a podniky na celom svete. Táto nová odolnosť však bude musieť byť účelná. Prostredníctvom olympijských hodnôt a príspevku k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja k tomu MOV môže prispieť. Spojením síl s podobnými účelmi orientovanými spoločnosťami môže prispieť k maximalizácii nie zisku, ale hodnoty pre spoločnosť ako takú. (sou, tasr)

PÄTNÁSŤ ODPORÚČANÍ MOV PRE OLYMPIJSKÉ HNUTIE

– Posilniť jedinečnosť a univerzálnosť olympijských hier.

– Podporovať udržateľné olympijské hry.

– Posilniť práva a povinnosti športovcov.

– Naďalej priťahovať najlepších športovcov.

– Ďalej posilňovať bezpečný šport a ochranu čistých športovcov.

– Zlepšiť a propagovať cestu k olympijským hrám.

– Koordinovať harmonizáciu športového kalendára.

– Rozvíjať digitálnu interakciu s ľuďmi.

– Podporovať rozvoj virtuálnych športov a ďalej spolupracovať s komunitami videohier.

– Posilniť úlohu športu ako dôležitého faktora umožňujúceho napĺňať ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

– Posilniť podporu utečencov a obyvateľstva postihnutého vysídľovaním.

– Osloviť mimoolympijskú komunitu.

– Naďalej byť príkladom pre korporácie.

– Posilniť olympijské hnutie prostredníctvom dobrej správy verejných vecí.

– Inovovať modely generovania príjmov.

Aktivity SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU podporuje národná lotériová spoločnosť TIPOS.

[Podcasty Športový newsfilter, Športová veda aj Výklus nájdete na kanáli Športové podcasty vo vašej aplikácii.

Apple – Google – Spotify – Podbean – Deezer – YouTube – RSS.]

Šport a pohyb

Teraz najčítanejšie