Denník N

Logo odkaz MMSOdkaz MMŠ: O hriechoch osvietenstva a o eseji Iana Burumu na obranu osvietenských mysliteľov

Kritika osvietenstva prichádzala v minulosti sprava, od konzervatívcov, ktorí mali obavy zo straty náboženskej autority a z morálneho úpadku. Dnes je osvietenstvo napádané už aj zľava, píše známy spisovateľ Ian Buruma. Jeho esej je elegantnou obranou osvietenských mysliteľov, ktorých sa (anglosaská) ľavica snaží vykresliť ako rasistov a poslať ich na smetisko dejín.

Hriech osvietenstva podľa ľavice spočíva v jeho rasizme a napojení na antických filozofov, ktorí boli nielen rasisti, ale ešte aj otrokári. Buruma cituje Rachel Poserovú, ktorá napísala, že „osvietenskí myslitelia vytvorili hierarchiu s Gréckom a Rímom a zakódovali všetko biele na vrchole a všetko ostatné pod ním“. Osvietenci boli teda autormi „bielej nadvlády“.

Buruma pripúšťa, že osvietenstvo si z antickej filozofie urobilo fetiš a že má aj istý podiel na európskom imperializme a západnej kultúrnej nadvláde a že tieto veci sú spojené s liberalizmom, krédom osvietenstva.

Ale vzápätí Buruma upozorňuje, že by sme mali veci domýšľať hlbšie. Osvietenskí myslitelia neboli v dnešnom slova zmysle rasisti ani nenavádzali na kolonializmus. Je pravda, že napríklad Voltaire mal povýšenecké názory na Afričanov a ich intelektuálne schopnosti (a osvietenci v 18. storočí s ním súhlasili).

Na druhej strane bola to práve éra osvietenstva, v ktorej sa zrodil záujem o iné kultúry.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Logo odkaz MMSOdkaz MMŠ

Martin M. Šimečka vyberá zaujímavé texty zo svetových médií.

Komentáre

Teraz najčítanejšie