Denník N

Objavili nový minerál – dobšináit. Je 23. novým nerastom nájdeným na území Slovenska

Farba dobšináitu sa pohybuje od bielej až po svetloružovú až ružovú. Plocha záberu je 3x2 mm. Autor – Ľuboš Hrdlovič
Farba dobšináitu sa pohybuje od bielej až po svetloružovú až ružovú. Plocha záberu je 3×2 mm. Autor – Ľuboš Hrdlovič

Dobšináit pomenovali podľa mesta Dobšiná, pri ktorom minerál našli. V minulosti išlo o významnú banícku lokalitu. „Pred zhruba 200 rokmi bola Dobšiná najvýznamnejším zdrojom niklu a kobaltu v Európe a mala významné postavenie aj v celosvetovom meradle,“ hovorí mineralóg Martin Števko z SAV.

Slovenskí vedci z SAV objavili v banskej štôlni neďaleko mesta Dobšiná v Slovenskom rudohorí nový minerál. Podľa miesta náleziska ho pomenovali dobšináit.

Ide o 23. nový minerál nájdený na území Slovenska.

Dobšináit sa vytvoril v štôlni, ktorú baníci opustili pred zhruba 200 až 300 rokmi. „Na jednom mieste nechali kôpku rudy, ktorá sa im buď vysypala, alebo mala nízku kovnatosť (nebola bohatá na rudu – pozn. red.), preto ju nechali tak,“ povedal mineralóg Martin Števko z Ústavu vied o Zemi SAV.

Na uvedenom mieste sa postupom času vytvorila asociácia minerálov – škála nerastov, ktoré sa typicky vyskytujú spolu –, ako je pikrofarmakolit či vzácnejší phaunouxit.

„Dobšináit sa nachádzal asi v 15 vzorkách,“ dodal Števko. Vedec sa na výskume podieľal terénnymi prácami i chemickou analýzou celej asociácie.

Mineralóg Martin Števko z SAV pri prácach v štôlni pri Dobšinej v roku 2019. Autor – Š. Polgári

Tvoril sa asi 200 rokov

Aké prírodné podmienky prispeli k vzniku nového nerastu?

Dobšináit je minerálom vápnika a arzénu.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Príroda

Slovensko

Teraz najčítanejšie