Denník N

Mapa týždňa: Miesto pobrexitovej Británie vo svete

Hoci Európska únia sa v novom strategickom dokumente spomína len okrajovo, samotné európske štáty sú kľúčovými partnermi.

Autor je veľvyslancom SR vo Veľkej Británii,
bývalý štátny tajomník ministerstva obrany.
Text vznikol ako súčasť seriálu Mapa týždňa,
ktorý autor uverejňuje na svojom facebookovom profile.
Článok vyjadruje osobný názor autora.

Veľká Británia vydala komplexný strategický dokument, ktorý má definovať jej miesto vo svete v pobrexitovom období. Integrated Review (kratší, pracovný názov) integruje zahraničnú a bezpečnostnú politiku, obranu aj rozvojovú agendu. Myslím si, že je dôležité vedieť, ako rozmýšľa jeden z našich najbližších spojencov, preto som pripravil krátky prehľad.

Mapa týždňa je príliš krátky formát na komplexnú analýzu, preto sa sústredím aspoň na najdôležitejšie body, konkrétne na to, ako sa Británia sama definuje, ako vidí svoje miesto vo svete, a na regionálne priority (v rámci Európy, indopacifickej oblasti atď.).

Miesto Veľkej Británie vo svete:

– Briti sa naďalej považujú za štát s globálnymi záujmami a cítia sa byť súčasťou najvplyvnejších krajín sveta.

– Svoju silu a vplyv odvodzujú z formálnych aj konkrétnych mocenských ukazovateľov – stále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN, členstvo v G7, G20, Commonwealth, status nukleárnej mocnosti, piata najväčšia ekonomika sveta, ozbrojené sily s globálnym dosahom, soft-power (status angličtiny ako dominantného globálneho jazyka, špičkový vzdelávací systém a univerzity, kultúrna príťažlivosť atď.).

– Londýn chce byť „force for good“ vo svete, chce presadzovať ľudské práva, demokraciu a slobodný trh, bojovať proti chudobe, zneužívaniu atď.

– Chce byť aj pri vytváraní nových noriem napríklad v oblasti kybernetickej bezpečnosti, klímy a životného prostredia, pandemických výziev atď.

– Svoje záujmy a hodnoty chce presadzovať v multilaterálnych rámcoch, v spolupráci so svojimi spojencami.

– Bezpečnosť a obrana sú kľúčové, preto Británia zvyšuje obranný rozpočet nad dve percentá HDP, investuje do nových technológií, vesmírnych síl, umelej inteligencie, kyberpriestoru („zodpovedný aktér“). Dôraz na najmodernejší vojenský hardvér vrátane lietadiel F-35 a investícia do ďalšej generácie, zvyšovanie počtov vojenských plavidiel, vytváranie a posilnenie strategických „hubov“ napríklad v Bruneji, Ománe, Keni, Cypre; zvýšiť počet nukleárnych hlavíc na maximálne 260.

– Chce byť „technologickou supermocnosťou“ a „soft-power superpower“. To predpokladá posilnenie pozícií v technologickej súťaži, vo výskume, líderstvo v inováciách, vo vzdelávaní, posilnenie domácej odolnosti, ale aj diplomatických spôsobilostí, cieľom je dlhodobo udržať svoju pozíciu v top 3 globálnych soft-powers.

Meniaci sa svet:

– Doteraz bola najdôležitejším cieľom Británie ochrana medzinárodného poriadku a systému, ktorý je založený na pravidlách. Medzinárodný poriadok však rýchlo eroduje, centrálnym prvkom sa stalo súperenie štátov, ale aj noriem a hodnôt.

– Popri globálnych mocnostiach dramaticky rastie moc stredných mocností.

– Globálne ťažisko moci sa presúva do indopacifického regiónu.

– Zintenzívni sa súperenie medzi demokraciami a autokraciami aj v nových doménach, ako sú napríklad kyberpriestor či nové technológie.

Regionálne priority, spojenectvá, partnerstvá:

USA – najdôležitejšie strategické spojenectvo Veľkej Británie v bezpečnosti, obrane, ale aj najdôležitejší bilaterálny obchodný partner, strategický spojenec v NATO a vo Five Eyes Agreement.

Európa – hoci Európska únia sa v texte spomína len okrajovo, samotné európske štáty sú kľúčovými partnermi, Francúzsko má exkluzívne miesto, ďalej Nemecko, Írsko, Poľsko z nášho regiónu ako dôležitý spojenec v oblasti bezpečnosti.

NATO – v dokumente sa deklaruje, že britský záväzok voči obrane Európy je stabilný, pre Global Britain je európska bezpečnosť základným predpokladom. Briti majú ambíciu byť vojensky najsilnejším európskym štátom, aj s najvyšším obranným rozpočtom. V európskej bezpečnosti sa sústreďujú na „tradičné“ britské oblasti pôsobenia, čiže na nordicko-baltskú oblasť/severný Atlantik (vedúci štát v EfP v Estónsku, námorné pôsobenie v Baltskom mori a severnom Atlantiku atď.) a na južné krídlo (air policing v Rumunsku, Čierne more, východné Stredomorie).

Rusko a východná Európa – Rusko je označené za najakútnejšiu hrozbu pre Britániu. Veľká Británia bude asistovať východoeurópskym štátom, najmä Ukrajine pri budovaní odolnosti.

Indopacifický región – ťažisko globálnej mocenskej rovnováhy sa presúva do indopacifickej oblasti, preto sa Británia plánuje angažovať v tejto oblasti v čoraz väčšej miere. Briti majú ambíciu byť najsilnejším európskym štátom v regióne, chcú pristúpiť k transpacifickej zóne voľného obchodu, na niekoľkomesačnú misiu tam vysielajú komplexné námorné zoskupenie vedené lietadlovou loďou Queen Elizabeth. V oblasti budú úzko spolupracovať so spojencami, s USA, Japonskom, Austráliou, Novým Zélandom, Indiou a ďalšími.

Čína predstavuje kombináciu obchodných príležitostí a zároveň systémového rivala a hrozbu pre ekonomickú bezpečnosť.

Pozn.: nie je tu, samozrejme, priestor na úplný globálny prehľad, vybral som len naj, ak vás zaujíma Afrika, Blízky východ, atď., preštudujte si, prosím, celý dokument.

Mapa ukazuje geograficky najdôležitejšie miesta britských záujmov (bezpečnosť Európy – baltsko-nordický región; južné krídlo Európy + indopacifický región + dve najväčšie výzvy/hrozby: Rusko a Čína + NATO a USA ako základný strategický rámec pre britskú bezpečnosť).

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie