Denník N

Vráťme vzdelávaniu zmysel

Neúcta k pravde a k odborníkom vo verejnom priestore je prejavom alarmujúcej nekultúrnej neúcty ku vzdelaniu ako hlavnému kapitálu našej budúcnosti.

Svetová pandémia zrýchlila spoločenskú, technologickú, klimatickú aj geopolitickú transformáciu dnešného sveta. Pozeráme sa s úžasom, ako bol svet slovenského vzdelávania donútený v období pandémie skočiť do digitálnej doby. Všetci sme sa spoločne s našimi deťmi a pedagógmi ocitli vo virtuálnej triede pred obrazovkami počítačov. Nemáme čas odkladať digitalizáciu na neskôr. Z technologického módneho hitu sa stal základný nástroj toho, ako prežiť a nenechať generáciu detí a študentov na prahu života bez interakcie so svetom kamarátov a poznania.

Nezabudnime na zaostávajúcich a zabudnutých, podporme talentovaných

Okrem vedomostného deficitu je tu však čoraz viditeľnejší aj fakt priepastných sociálnych rozdielov. Už test Štátnej školskej inšpekcie v nedávnom období ukazoval, ako sociálna situácia detí súvisí s prístupom ku kvalitnému vzdelaniu. Študijné výsledky tak logicky prehlbujú a upevňujú sociálnu nerovnosť či generačnú chudobu. Pandémia to obnažila. Desaťtisíce detí z dôvodu ich sociálnej situácie nie sú efektívne spojené so svojimi pedagógmi či s akoukoľvek formou vzdelávania. Nemajú počítač, internetové pripojenie alebo sú dokonca v ešte horšej situácii. Ide o desaťtisíce detí, ktorým sme ako krajina dlžní podporu, solidaritu a vzdelanie.

Programová solidarita a súcit

Preto chceme, aby sa práve tieto marginalizované komunity sociálne vylučovaných detí čím skôr vrátili do škôl. Aby znovu našli cestu do svojich školských komunít. Staronový minister školstva hovorí o všetkom, čo sa v prvom roku jeho služby podarilo. Nebolo to určite jednoduché. Vo svete vzdelávania a inovácií však ide o oveľa viac ako len o školstvo. Ide o úctu k múdrosti, vzdelaniu, vzájomný rešpekt, úctu, medzigeneračnú aj sociálnu solidaritu. Tu vidíme veľký priestor na zlepšenie.

Keď budú odborné tímy riešiť postupné otváranie škôl, môžu na to myslieť. Popri tom treba podporiť motivačné mechanizmy pre talentované dievčatá a chlapcov. To oni majú v rukách našu budúcnosť.

Viac viditeľnej spolupráce

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Školstvo

Komentáre

Teraz najčítanejšie