Denník N

Na Slovensku sa vyskytuje deväť druhov poniklecov, ohrozuje ich aj trhanie do kytíc

Úbytky počtu lokalít poniklecov sú spôsobené aj premenou lokalít s ich výskytom na poľné kultúry a vinohrady, intenzifikáciou využívania a rekultiváciou lúk a pasienkov, ťažbou piesku alebo vápenca.

Autorkou vizuálu je výtvarníčka

Autorom textu je botanik Jaromír Kučera, Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied

S prichádzajúcou jarou sa začína prebúdzať príroda a objavujú sa prvé kvety, medzi ktoré patria aj poniklece.

Majú nápadné veľké kvety, ktoré podľa antickej báje vyrástli zo sĺz bohyne Afrodity oplakávajúcej usmrteného Adonisa.

Poniklece zdobia teplé svetlé stráne, skalnaté stepi, skaly, svetlé lesy čí alpínske hole.

Na území Slovenska sa vyskytuje celkovo deväť druhov. Všetky sú chránené zákonom o ochrane prírody a krajiny a sú zaradené do Červeného zoznamu vyšších rastlín SR s rôznym stupňom ohrozenia.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Ohrozené druhy

Príroda

Veda

Teraz najčítanejšie