Denník N

Ústava s referendom o predčasných voľbách neráta

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Referendum nemôže byť nástrojom na nastoľovanie nových politických pomerov. Tým sú v zastupiteľskej demokracii výlučne parlamentné voľby. 

Autor je advokát, špecializuje sa na ústavné právo

V súvislosti s aktuálne prebiehajúcou petíciou za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách sa opäť otvorila otázka, či Ústava Slovenskej republiky umožňuje alebo neumožňuje skrátiť volebné obdobie Národnej rady prostredníctvom inštitútu priamej demokracie.

Polemika sa vedie napríklad o tom, či poslanec Národnej rady má alebo nemá základné právo na výkon svojho mandátu, a teda či skrátenie funkčného obdobia poslancov Národnej rady smie alebo nesmie byť predmetom referenda v zmysle článku 93 odseku 3 Ústavy Slovenskej republiky.

Odporcovia skracovania volebného obdobia Národnej rady prostredníctvom referenda poukazujú na judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky, podľa ktorej základné právo občanov na výkon štátnej moci formou referenda nie je absolútnej povahy, vzniká a realizuje sa len v rámci podmienok ustanovených ústavou (I. ÚS 35/00, I. ÚS 36/00).

Podľa ich názoru možnosť skrátiť funkčné obdobie poslancov Národnej rady „zvonka“ má výlučne hlava štátu, a to v prípadoch taxatívne vymedzených ústavou. Iné prípady rozpustenia Národnej rady alebo skrátenia jej funkčného obdobia ústava neupravuje, teda ani nepripúšťa.

Opierajú sa aj o judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, v zmysle ktorej z článku 3 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na slobodné voľby) vyplýva nielen právo byť volený za člena zákonodarného zboru, ale aj právo zvoleného poslanca svoj mandát vykonávať (G. K. proti Belgicku z 21. mája 2019, sťažnosť č. 58302/10, § 50; Riza a ďalší proti Bulharsku z 13. októbra 2015, sťažnosti č. 48555/10 a 48377/10, § 141).

Dôvodia takisto tým, že referendum o predčasných voľbách devalvuje význam aktívneho volebného práva a tým aj zastupiteľskú demokraciu. Voliči hlasujúci vo voľbách rozhodujú nielen o personálnom zložení parlamentu, ale aj o jeho zložení na vopred známe (určité) obdobie. Už len eventuálna možnosť toto obdobie kedykoľvek skrátiť prostredníctvom referenda znižuje význam volieb a vytvára stav značnej právnej neistoty pre vládu aj občanov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Referendum o predčasných voľbách

Komentáre

Teraz najčítanejšie