Denník N

LGBT nie je o „menšine“, ale o slobode

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Za prirodzenosť sa v konzervatívno-kresťanskom pohľade nepovažujú duchovné a mravné hodnoty, ale vždy to najprimitívnejšie chápané biologické určenie: sexualita redukovaná na pohlavný styk s cieľom biologického aktu rozmnožovania.

Autor je filozof, publicista a bývalý politik

Hneď na úvod by som chcel postaviť svoju tézu: spor, polemika o LGBT nie je ani o morálke, ani o „viere“, ani o „menšine“. Je o slobode. Väčšina morálnych námietok pochádza z „viery“, ale je zrejmé, že nejde o kresťanskú vieru v jej celku, lebo taká ani neexistuje. Ide o konzervatívnu interpretáciu, s ktorou napokon síce veľmi jemne, ale celkom počuteľne zápasí aj pápež František. A existuje celá plejáda kresťanských hnutí, ktoré stoja na strane LGBT a ktoré odmietajú považovať iné medziľudské vzťahy ako heterosexuálne za hriech, deviáciu či chorobu.

Konzervatívnym prúdom nejde ani tak o samotných LGBT, ale o to, aby svoje sociálne predstavy ospravedlňovali vierou: a cez vieru, ktorá má božský pôvod a historickú tradíciu, chcú svoje predstavy premeniť na moc, a tak určovať život iných. A nie iba tých, čo stoja mimo viery, ale práve tých, čo vieru majú: je to len stále úsilie podriadiť si!

Pozoruhodným argumentom v tomto konzervatívno-kresťanskom pohľade je stála biologizácia problémov. Odvolávanie sa na „prirodzenosť“ ako to, čo je dané bohom – stvoriteľom. Avšak za prirodzenosť sa nepovažujú duchovné a mravné hodnoty, ale vždy to najprimitívnejšie chápané biologické určenie: sexualita redukovaná na pohlavný styk s cieľom biologického aktu rozmnožovania. Nie ako kultúra, hra, predstavivosť, duchovné vzťahy a potreby. Teda láska chápaná v jej neutilitárnej, spirituálnej, kultúrnej podobe.

Ak čo len kvapku postúpime od biologického chápania sexuality k jej ľudskej hodnote, iste nám okamžite vystúpi jednoduchý fakt, že formy sexuality nemusíme všetci chápať rovnako. A nemyslím si, že tento biologizmus vyplýva z viery samotnej. Je len výborným argumentom pre tých, ktorí sa chcú oháňať prirodzenosťou, lebo tá sa akoby s úplnou samozrejmosťou chápe ako biologická.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie