Denník N

Psychológ Martin Jára: Muži potrebujú pochopiť, že sláva, moc a bohatstvo im kvalitný život nezaistia

Psychológ Martin Jára. Foto - archív M. J.
Psychológ Martin Jára. Foto – archív M. J.

Tradičné pravidlá a vzorce, ktorými sa mnohí riadia, už stratili evolučnú platnosť, hovorí psychológ Martin Jára. „Aj keď nám v minulosti slúžili na prežitie, dnes ich už nepotrebujeme, skôr naopak – sú nám na škodu,“ vysvetľuje v rozhovore zakladateľ Ligy otvorených mužov.

Zaujalo ma jedno z vašich hesiel, ktoré znie: „Prepisujeme mužský kód.“ O čo presne ide?

Odvolávam sa na amerického psychológa Roberta Garfielda, ktorý napísal knihu Mužský kód. Keďže som redigoval jej české vydanie, mal som tú česť stretnúť sa s Robertom Garfieldom aj osobne. Hlavnou jeho myšlienkou je, že muži žijú podľa určitých sociálnych pravidiel – on to nazýva kódom. Nejde teda o kód genetický, ale sociálny. Garfield vo svojej knihe ukazuje princípy tradičného nazerania na muža a potom hovorí o tom, prečo by to chcel zmeniť.

Prečo by sa teda ten kód mal „prepísať“?

Pretože ho nemôžeme jednoducho zrušiť. Ak príliš tlačíte na zmenu, vyvoláte akurát protitlak, preto je lepšie skúšať ten kód meniť jemne, postupne a zvnútra. Garfield sa pritom zameral na malé mužské skupiny. Stavil na to, čo nazýva mužskou intimitou – osobné mužské zdieľanie. Môže nám to pripadať ako krok smerom k terapii, no zmysel podľa neho nie je tak celkom v terapii, ale skôr v tom, aby muži narušili kód, ktorý im hovorí: „Musím všetko vydržať. Ak ma niečo trápi, nesmiem sa s tým nikomu zveriť. Musím byť samostatný atď.“

Garfield tieto tradičné atribúty narúšal tým, že v chránenom bezpečnom prostredí, ktoré nazval „laboratórium“, nechal mužov, aby si vyskúšali, že sa to dá aj inak.

Chápem to správne, že s „mužským kódom“ súvisia staré patriarchálne pravidlá, ktoré by už dnes nemali platiť, ale mnohí sa ich zbavujú len veľmi ťažko?

Áno, to sú tie pravidlá a vzorce, ktoré už stratili evolučnú platnosť. Aj keď nám v minulosti slúžili na prežitie, dnes ich už nepotrebujeme, skôr naopak – sú nám na škodu. Veľmi dobre to opisuje izraelský historik a filozof Yuval Harari. Ako hovorí, spoločnosť, ktorá je hierarchicky založená na tom, že segreguje menšiny, už nie je funkčná.

Zmeny v mužskom svete určite do istej miery odštartovali v dôsledku zmien v ženskom svete, no ešte dôležitejšie sa mi zdá to, že muži začínajú narážať na limity tradičného mužského kódu a zisťujú, že si sami ubližujú. Zisťujú, že to, čo ich má podržať, ich skôr zráža.

Ako to myslíte?

Súvisí to aj s témami, ktoré priniesla pandémia. Dnes sa ukazuje, že tradičné stratégie fungujú len dovtedy, kým nie sme v situácii, keď sa konfrontujeme s niečím, čo sa nedá tak ľahko premôcť a čo sa nedá zvládnuť silou – či už fyzickou, politickou, alebo inou. Je to niečo, na čo sa musíme adaptovať.

Vývoj ľudstva dostal mužov do situácie, keď im sláva, moc a bohatstvo nezaisťujú kvalitný život. Možno skôr naopak.

Čo im teda môže zaistiť ten kvalitný život?

Cesta k zdraviu

Rodičovstvo

Rozhovory

Vzťahy

Rodina a vzťahy, Veda

Teraz najčítanejšie