Denník N

Stal sa nesmrteľným, ale nie slávnym

Pred 130 rokmi sa narodil český mystifikátor a bohém T. R. Field, básnik s bezhraničnou fantáziou a radosťou z porušovania gramatických zákonitostí.

Ak si umelec vyberie pre svoje vystupovanie pred verejnosťou pseudonym, určite má na to dôvod. Spisovateľ Evan Hunter písal pod pravým menom „seriózne“ diela a pre zdanlivo ľahší, detektívny žáner si zvolil pseudonym Ed McBain. Aj tvorcovia s inak ctihodnými občianskymi povolaniami si pseudonym vyberali pre svoje výlety do sveta umenia.

Čo však povedať o človeku, ktorý sa s jedným menom narodil, pod druhým publikoval a s tretím zomrel a celý život tak dôkladne okolo seba vytváral hmlu mystifikácií a nejasností, až nakoniec zomrel, zanechajúc po sebe pochybnosti, či vôbec existoval? Zoznámme sa teda s jednou z jeho možných identít – T. R. Field.

T. R. Field: „Narodil se úplně blbý. / Matka ho s jistým sebezapřením donosila v batohu. / V první obecné se zbláznil z abecedy. / Později přetrpěl zápal povřísel. / V mužných letech, když si to všechno / v jasné chvilce uvědomil, vrhl se / v sebevražedném úmyslu na koleje / dráhy spisovatelské.“

Nejasný pôvod

Už tento malý poetický životopis ukazuje, že muž, o ktorom bude ďalej reč, sa s nikým príliš „nepáral“. A najmenej už sám so sebou. Ak išlo o to, nájsť objekt pre svoj nemilosrdný sarkazmus, nemusel chodiť ďaleko. Sám sebou a svojím osudom k nemu dával dosť možností.

Narodil sa v roku 1891 ako deviate dieťa v rodine lekára Karla Damiána Rosenfelda a krásnej Voršily, rodenej Apfelbeckovej. K. D. Rosenfeld, lekár „nemocí tajných a Venušiných“ (teda dermatovenerológ), bol synom slovenského rabína z Hlohovca, a aby si mohol svoju snúbenicu Voršilu vziať, konvertoval a dal sa vo Viedni pokrstiť. Budúci spisovateľ sa však narodil až po smrti svojho otca, ako pohrobok, čo dalo podnet k mnohým nejasnostiam a povestiam.

Podľa jedných bol otcom malého Rosenfelda gróf Jiří Stadion z Trhanova, podľa iných profesor Josef Thomayer. Fieldovi jeho staršia sestra Johanna, naopak, tvrdila, že „skutečným otcem byl nějaký židovský básnik jménem Kapper, snad ten, co si z něho Karel Havlíček Borovský tropil posměch“, poznamenáva v nečakane serióznom rozbore svojho pôvodu sám básnik.

V krčme ako doma

Po skončení obchodnej akadémie mladý Adalbert Rosenfeld – to bolo prvé meno, s ktorým sa vybral do sveta – vycestoval do Anglicka, kde strávil dva roky. Vďaka svojmu neobyčajnému jazykovému nadaniu si rýchlo a dokonale osvojil angličtinu, čo by pre iného mladého muža mohlo znamenať vynikajúci vklad do budúceho povolania prekladateľa. Tu však Rosenfeldov osud začína – povedané slovami Hrabalovho výpravcu Hubičku – „chytať kontrafalš“.

Po návrate do Prahy si namiesto sľubnej kariéry váženého filológa a tichých chodieb univerzitných knižníc zvolil priestory oveľa prozaickejšie, keď svojej snúbenici Vilme Křepinskej kupuje vináreň Taverna. Pretože tu však bol viac hosťom než majiteľom, výsledok dopadol podľa očakávania. A tak ako ešte mnohokrát neskôr, aj túto životnú etapu zhodnotil lakonicky v básni:

„První čin můj samostatný / v Taverně měl konec špatný. / Musil jsem si sám být hostem / banket zakončil jsem postem.“

Prostredie vinární, krčmičiek a podnikov nižších cenových skupín mu zostalo nadovšetko blízke až do konca života a venoval mu aj značnú časť svojho básnického talentu. Je príznačné, že jedno z mála diel, ktoré sa z T. R. Fieldovej tvorby zachovalo, bola báseň začínajúca sa sugestívnym, až bluesovým sloganom: „Mým domovem tichá je putika, mou ženou sklenice plná…“

Séria pseudonymov

Tento text sa v zhudobnenej podobe šíril ústnym podaním ďalej, až zľudovel a začal žiť vlastným životom. Teda podobne ako niektoré z Fieldových

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Knihy

Kultúra

Teraz najčítanejšie