Denník N

Majú len štyri farby, musia byť na dohľad a starajú sa o ne dobrovoľníci. Slovensko je krajinou turistických značiek

Obnova turistického značenia. Foto – Soňa Mäkká
Obnova turistického značenia. Foto – Soňa Mäkká

Na Slovensku je toľko turistických trás, že ich celková dĺžka je rovná vzdialenosti medzi Banskou Bystricou a Patagóniou. Je to 14-tisíc kilometrov navzájom prepletených ciest a chodníkov s dôsledným a zrozumiteľným systémom turistických značiek a navigácie.

Starajú sa oň značkári – dobrovoľníci, a to len za symbolickú odmenu. Oficiálne sú ich štyri stovky, ale mnohým z nich už vek nedovolí pochodiť desiatky kilometrov lesných cestičiek a natierať turistické značky a smerovky.

Značkári by mali obnoviť jednu tretinu zo všetkých značiek každý rok na to, aby systém značenia všade dobre slúžil.

Maľovanie značiek na stromy môže pôsobiť ako príjemná a užitočná zábava, no riadi sa spleťou pravidiel, ktoré sú zhrnuté v slovenskej technickej norme Turistické značenie. Značiť smú len kvalifikovaní značkári z Klubu slovenských turistov (KST), s použitím farieb a materiálu, ktoré sú na to určené.

Záujemca o značenie by mal najprv dva alebo tri roky pomáhať ako pomocný značkár. Potom môže absolvovať dvojdňový značkársky kurz a stane sa vyškoleným značkárom, ktorý smie značiť samostatne.

Obnoviť turistickú značkovanú trasu znamená nielen premaľovať značky, ale aj nahradiť poškodené tabuľky či smerovníky a prerezať zarastajúce chodníky. Na niektorých miestach v rámci Slovenska vidno, že sú aj trasy, kadiaľ značkovači neprešli už dlhšie ako tri roky, čo je predpísaný čas obnovovania trás.

„Najťažšia robota pri značení je prerezávanie chodníka. V októbri sme robili časť hrebeňa Nízkych Tatier. Chodník za tri roky tak zarastie kosodrevinou, že sa tam už neviete ani predrať. Musí byť priechodný na meter a pol až tri. Vlastníci súhlasia, či už sú to mestské, alebo štátne lesy. Ani oni nemajú záujem, aby ľudia problematické miesta obchádzali kade-tade,” hovorí Ján Oravec, predseda okresnej značkárskej komisie Klubu slovenských turistov v Banskej Bystrici.

Stovky značkárov

Značkárov a značenie turistických trás má na starosti takzvaná sekcia značenia v Klube slovenských turistov, čo je celoslovenské občianske združenie s asi 22-tisíc členmi, teda priaznivcami pešej, ale aj vysokohorskej, lyžiarskej či vodnej turistiky. Okrem štyroch stoviek vyškolených značkárov eviduje sekcia značenia niekoľko desiatok pomocných značkárov.

Predsedníčka centrály Eva Škutová si nemyslí, že by bolo málo značkárov alebo že by sa nedodržiaval pravidelný cyklus obnovy trás. „Máme aj regióny, kde je menej značkárov, ale potreba značkárov v regióne závisí aj od počtu vyznačkovaných kilometrov v danej lokalite. Takže v nedostatku značkárov nevidím problém. Nemáme problém ani s pravidelnou obnovou turistického značenia. Niekedy sa môže stať, že je výpadok napríklad na jeden-dva roky, pri nepriaznivej zhode náhod. Doteraz sa nám vždy podarilo tento výpadok odstrániť.”

Eva Škutová dodáva, že približne polovicu značkárov tvoria ľudia do 40 rokov.

V niektorých regiónoch však sami značkári priznávajú, že ich je primálo. „Máme 30 značkárov, no aktívnych je 16, ostatní majú nad 80 rokov,” hovorí Ján Oravec.

Obnova turistického značenia. Foto – Soňa Mäkká

Mnohí značkári už sú seniormi, a platí to aj o Bratislavčanovi Karolovi Svozilovi. Značkovaniu sa začal venovať až po odchode do penzie, aby mal čo zmysluplné robiť. Teraz už dostal dvoch pomocných značkárov, ktorí sa pre toto hobby rozhodli tiež až na penzii.

V okolí Bratislavy

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Turistika a outdoor

Slovensko, Šport a pohyb

Teraz najčítanejšie