Denník N

Nemajú možnosť praxe a pri hľadaní práce sú „stratení“. Ako sa pandémia podpisuje na absolventoch?

Končia vysokú školu, nemajú žiadnu prax v odbore (alebo len minimálnu) a boja sa, že sa nezamestnajú. Realita mnohých aktuálnych absolventov. Pandémia im sťažila prístup k stážam či brigádam a tak mnohí ani nevedia, kde s hľadaním práce začať či o aké pracovné miesto sa uchádzať. Dostať sa z bludného kruhu im pomáhajú programy pre absolventov, vďaka ktorým si vo firmách môžu vyskúšať viacero pozícií.

Natália Bédiová skončila štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre minulý rok, keď bola pandémia už „v plnom prúde“. Na rozdiel od svojich spolužiakov však mala veľké šťastie. Už vtedy bola prijatá do Dell Technologies Slovensko na Finance Graduate Program. Ide o program určený pre čerstvých absolventov so zameraním na financie, manažment a biznis. Mladí ľudia v rámci neho pracujú na platenej full-time pozícii, no nemusia zostať len na jednej, ale môžu si vyskúšať viacero z nich.

„Ja som popri štúdiu nemala žiadnu stáž či pracovnú skúsenosť vo financiách, celých päť rokov som brigádovala v kine. Aj som chcela niečo v odbore, no v Nitre toho bolo veľmi málo a do Bratislavy som bez auta nevedela efektívne dochádzať. Čiže keď sa blížil koniec školy, ani som poriadne nevedela, čo presne by som chcela robiť, len som vedela, že chcem zostať vo financiách“ vysvetľuje Natália.

Ako sama hodnotí, pre ľudí ako je ona je program úplne ideálny. Absolventi môžu po pol roku zmeniť pozíciu a vďaka rôznorodejším skúsenostiam sa neskôr lepšie rozhodnúť, čo im vyhovuje a čomu sa chcú do budúcnosti venovať.

„Program funguje na pravidle 80:20. Popri samotnej práci na daných pozíciách, na ktorých pracujú 80 % času, majú účastníci aj rôzne tréningy orientované na zdokonalenie tvrdých a mäkkých zručností alebo na skupinové projekty. To tvorí 20% pracovného času. Naším cieľom je im pomôcť sa lepšie kariérne nájsť, ale aj odhaliť ich silné stránky a ďalej ich rozvíjať,“ vysvetľuje Zuzana Máté, ktorá sa v Dell Technologies Slovensko stará o spoluprácu spoločnosti s univerzitami.

Ako upozorňuje Kamila Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, študenti vysokých škôl sa z vývinového hľadiska nachádzajú v období vynárajúcej sa dospelosti, pre ktoré je typické skúšanie viacerých pracovných pozícií. „Je normálne, že v tomto období sa mladí ľudia hľadajú. Skúšanie pracovných kolektívov a prostredí prostredníctvom stáží je prirodzený proces, ktorý sa viaže na vytvorenie pracovnej identity,” približuje vedkyňa.

Bez praxe nie sú koláče

Nedostatok praxe je dlhodobým problémom mnohých slovenských vysokých škôl a pandémia ho ešte prehĺbila. Až polovica opýtaných študentov končiacich ročníkov aj čerstvých absolventov v prieskume Dell Technologies Slovensko uviedla, že im situácia spojená s vírusom Covid-19 vzala možnosť stáží, brigád, ale aj zahraničných študijných pobytov. Viac ako štvrtina z nich to vníma ako prekážku pri uplatňovaní sa na trhu práce.

„Bez skúseností je to skutočne ťažké, aj pre mňa to bolo dosť stresujúce. Mám viacero bývalých spolužiakov, ktorým sa žiaľ nepodarilo zamestnať sa vo svojom odbore,“ hovorí Natália.

„Kvalitná stáž je pre budúceho zamestnávateľa signál, z ktorého sa dá o kandidátovi veľa prečítať. Závery prieskumu a tiež naše skúsenosti potvrdzujú, že študenti pristupujú k stážam a práci popri štúdiu veľmi aktívne. Sťažený prístup študentov k praktickým poznatkom preto nie je dobrou správou,“ dodáva Zuzana Máté.

Končíš školu a nevieš, čo ďalej? A dokonca nevieš, čo presne by si chcel robiť? Nevadí, my ti pomôžeme.

Dell Technologies Slovensko má aktuálne otvorených 70 pozícií pre študentov a absolventov na rôznych oddeleniach ako napríklad IT, marketing, HR, financie či predaj. Všetky stáže sú dlhodobé a platené a čo je najdôležitejšie – pomôžeme ti počas nich doplniť si praktické znalosti a vedomosti, ktorých sa ti v škole nedostalo.

Spoznaj možnosti pre študentov a absolventov v Dell Technologies Slovensko.

Výber vhodnej kariéry

Natália začínala v Dell Technologies Slovensko najskôr na pozícii, kde sa stretávala skôr s týždenným biznisom spoločnosti, na aktuálnej pozícii zasa overuje, či firma dosahuje finančné plány.

„Vďaka zmene som zistila, že ma baví skôr riešiť vlastné projekty do hĺbky, ako len čiastočne participovať na iných projektoch či riešiť ad hoc zadania. Súčasne na sebe vidím, že mám celkom dobré komunikačné schopnosti, takže zvažujem, že si vyskúšam aj pozíciu na HR oddelení, kde sa zrejme budem môcť venovať viac people-oriented projektom,“ hodnotí Natália.

Spoločnosť je otvorená rotácii zamestnancov nielen v rámci oddelení, ale aj mimo nich. Ak teda absolvent po roku zistí, že financie (či napríklad marketing) nie sú pre neho, hoci ich študoval, môže sa uplatniť aj na iných oddeleniach, ako je spomínané HR či predaj.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie