Denník N

Filozofka Zuzana Kiczková: Skutočnou ženou nie je iba tá, ktorá porodí

Zuzana Kiczková. Foto - archív Z. K.
Zuzana Kiczková. Foto – archív Z. K.

Emancipácia bola pre ženy podfuk, hovorí filozofka Zuzana Kiczková. „Zosúladenie súkromného a pracovného života aj tak väčšinovo leží na pleciach žien, nie je problémom aj mužov či otcov,“ vysvetľuje v rozhovore.

Zuzana Kiczková stála pri zrode Centra rodových štúdií na Filozofickej Fakulte UK a patrí k najvýznamnejším postavám feministickej teórie, rodových štúdií a filozofie na Slovensku. V rozhovore rozoberá prelomové dielo feministickej literatúry „Druhé pohlavie“ francúzskej spisovateľky a filozofky Simone de Beauvoirovej. Dáva ho do kontextu s myšlienkami moderných feministiek, vysvetľuje pojmy pohlavie a rod a objasňuje aj to, že ženu nedefinuje iba jej biologická schopnosť byť matkou.

V spoločenských a dokonca aj v politických debatách býva jednou z najkontroverznejších tém rod (po anglicky gender) a pohlavie (po anglicky sex) a rozdiel medzi nimi. Kým sa vás na ten rozdiel opýtam, položím vám ešte jednu otázku. Čo je to žena?

Táto otázka je asi najťažšia. Kládla si ju aj slávna francúzska spisovateľka a filozofka Simone de Beauvoir vo svojej knihe Druhé pohlavie, v ktorej radikálne a veľmi jasnozrivo nastolila otázku postavenia žien v spoločnosti. Jej analytické skúmania boli bravúrne, boli také hlboké, že táto argumentatívne silná kniha ostáva dodnes, aj po viac ako sedemdesiatich rokoch od svojho prvého vydania, neprekonaná.

Prečo?

De Beauvoir v nej vytvorila veľmi dôležitý koncept rovnosti mužov a žien, pričom rovnosť nechápe ako rovnosť identít, ale ako rovnosť práv. Možno sa to niekomu bude zdať čudné, ale cesta k rovnosti práv vedie práve cez pochopenie rozdielnosti medzi mužmi a ženami.

De Beauvoirovej sa podarilo veľmi dobre prepojiť kategórie rozdielnosti a rovnosti. Práve ony tvoria pomyselnú niť celého feministického diskurzu.

Niektorí filozofi/niektoré filozofky sa v ňom viac prikláňajú k rovnosti. Naopak, v druhej myšlienkovej vlne sa dôraz kladie na rozdielnosť mužov a žien, pretože inakosť medzi nimi sa nedá poprieť. Zástancovia druhého myšlienkového prúdu vyzývajú na hľadanie špecifickosti, jedinečnosti a neopakovateľnosti ženského rodu, a to v rámci literatúry, filozofie, vedy či spoločenského postavenia žien.

Ako by ste teda v tomto kontexte odpovedali na moju úvodnú otázku? Čo je to žena?

Žena je predovšetkým človek. Je to ľudská bytosť, ktorá má – presne tak ako muž – dve špecifické vlastnosti – rozum a slobodnú vôľu.

Rozdielnosť medzi mužmi a ženami je dôležitá, ale pri určovaní toho, čo je to žena, je podstatné práve to, čo majú žena a muž spoločné. Pretože obaja disponujú racionalitou a majú slobodnú vôľu, obaja, teda aj ženy, sú predovšetkým ľudia.

Aj ženy majú schopnosť prekonávať prekážky, dobýjať svet, prispôsobovať si prírodné zákonitosti svojim potrebám, prekonávať svoju závislosť od kultúrnych tradícií a rituálov. Pre toto všetko majú ženy schopnosť stať sa autonómnymi a slobodnými, nezávislými od toho, čo ich určuje zvonku.

Avšak de Beauvoir prišla aj s novou tézou, ktorá sa stala názvom jej slávnej knihy, teda že žena je druhé pohlavie. Zdôrazňujem druhé, nie iné. Podľa nej je v reálnom svete žene upieraná sloboda a nezávislosť, a to práve preto, že je spomínaným druhým pohlavím, odvodeným od muža. Táto skutočnosť podľa de Beauvoirovej následne vyústi do ženinho znevýhodnenia, vylúčenia a diskriminácie.

Má tým na mysli, že to, čo v spoločnosti považujeme za normu, za pomyselný „prirodzený“ základ všetkého, je mužské pohlavie?

Presne tak. Podľa de Beauvoirovej sú muži v spoločnosti braní ako prvé pohlavie. Muži sú tí, ktorí určujú. Ktorí nie sú určovaní. Muži pre svoje bytie, pre svoju existenciu nepotrebujú niečo iné, čo by ich definovalo zvonku.

Ak hovoríme o žene ako o druhom pohlaví a o mužovi ako o norme, v čom de Beauvoir vidí možnosť, ako túto nerovnosť vyrovnať?

Vidí ju

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Podcasty Denníka N

Rodičovstvo

Rozhovory

Životy žien

Rodina a vzťahy, Veda

Teraz najčítanejšie