Denník N

Víťazstvo s trpkou príchuťou

Oslobodením šikanovaných z Moldavy by sa to pre štát nemalo skončiť, ale začať.

[Roky bezprávia. Neuveriteľný príbeh razie v Moldave  vám priblíži kniha Sama Mareca a Veroniky Prušovej.]

Autorka je bývalá verejná ochrankyňa práv

Neprimeraný policajný zásah na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou polícia uskutočnila 19. júna 2013. Až na základe silného mediálneho tlaku a takmer rok po zásahu nasledovalo jeho vyšetrovanie. Výsledkom vyšetrovania policajného zásahu bolo konštatovanie, že neexistujú žiadne dôvody na vznesenie obvinenia voči príslušníkom polície. A podanie obžaloby v roku 2018 voči šiestim Rómom, v piatich prípadoch boli obžalovaní z prečinu krivého obvinenia a v jednom prípade z prečinu krivej výpovede a krivej prísahy.

V júli 2020 Európsky súd pre ľudské práva vydal rozsudok o sťažnosti R. R. a R. D. voči Slovenskej republike. Rozhodol, že došlo k porušeniu článku 3 Európskeho dohovoru v jeho vecnej aj procesnej časti. V konaní pred súdom sa preukázalo, že sťažovatelia boli počas policajného zásahu vystavení neľudskému zaobchádzaniu, že vláda nepreukázala, že použitie sily voči nim bolo nevyhnutné a nebolo neprimerané. Súd konštatoval, že vyšetrenie prípadu ako celok nebolo adekvátne.

Rozhodol aj o tom, že došlo k porušeniu článku 14 v spojení s článkom 3 Európskeho dohovoru z dôvodu nedostatočného vyšetrenia údajnej diskriminácie pri plánovaní zásahu vykonaného dňa 19. júna 2013 v rozsahu, v akom sa týkalo sťažovateľov.

Až po tomto rozhodnutí sa pred našimi orgánmi spravodlivosti a zákonnosti zmenilo postavenie obžalovaných Rómov a je možné, že rozsudok o oslobodení spod obžaloby nadobudne právoplatnosť.

Ale to by nemalo byť všetko. Oslobodením šikanovaných by sa to pre štát nemalo skončiť, ale začať.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Razia v Moldave

Komentáre

Teraz najčítanejšie