Denník N

Pohľad na budúcnosť Európy: silnejšia, demokratická a pripravená konať

Autor je predsedom Európskej ľudovej strany

Európa opäť prechádza krízou, už treťou za niečo viac ako desať rokov. Jej úloha sa zmenila. Od riešenia vnútorných problémov a zaručenia mieru v Európe je teraz hlavnou úlohou zaistiť bezpečnú a odolnú Európu vo svete nepokojov.

Preto musíme posilniť úlohu Európy a jej schopnosť byť perfektným krízovým manažérom. Pandémia covidu-19 nám ukázala, kde musíme konať: Európania boli pochopiteľne sklamaní z riadenia EÚ. Každý členský štát jednostranne uzatváral svoje hranice, zavádzal iné cestovné požiadavky a karantény, a čo je najdôležitejšie, občania boli nespokojní s pomalším očkovaním ako naši najbližší západní partneri.

Európa na príliš dlho uviazla v zdĺhavých procesoch, ktoré viedli k neskorým rozhodnutiam. Konferencia o budúcnosti Európy musí mať jednu najvyššiu prioritu: Európa musí byť schopná konať rýchlo a skutočne konať.

V niektorých oblastiach by mala Európa vrátiť niektoré právomoci späť členským štátom. Ak sú však spoločné kroky kriticky nutné, EÚ potrebuje väčšie výkonné právomoci na rýchlejšiu implementáciu a rýchlejšie konanie.

Pozrime sa na Rusko, Turecko a Čínu: jedna krajina nemôže brániť Európe v presadzovaní na globálnej scéne a to sa stáva príliš často. V zahraničnej politike musíme byť efektívnejší prostredníctvom vzdania sa jednomyseľnosti a rozhodovaním prostredníctvom väčšinového hlasovania. Ako ďalší krok by sme mali vymenovať plnohodnotného európskeho ministra zahraničných vecí, ktorý hovorí za Európu ako jeden celok a ktorý sa zodpovedá Európskemu parlamentu.

Európa musí posilniť aj svoje bezpečnostné a obranné kapacity a byť jednotná. Potrebujeme jasný plán na vytvorenie európskej obrannej únie v rámci NATO so skutočnými európskymi ozbrojenými silami, so spoločným veliteľstvom, a to nie preto, aby sme nahradili národné ozbrojené sily, ale aby sme spojili svoje sily s cieľom dosiahnuť rešpekt vo svete. V každom prípade musí byť naša obranná kapacita vždy použitá na nastolenie mieru.

Ak chcete zaistiť bezpečnosť občanov, znamená to, že Európa musí byť pripravená poradiť si s pandémiou a inými hroznými chorobami. Hlavnú zodpovednosť za zdravotnú a lekársku starostlivosť majú skutočne členské štáty. Pandémia sa však nezastavila na hraniciach. Mali by sme vytvoriť Európsky inštitút Marie Skłodowskej Curie pre výskum na vysokej úrovni, aby sme spojili naše najlepšie mozgy a prilákali tie najlepšie talenty, aby sme mohli zintenzívniť boj proti rakovine, ale aj Alzheimerovej chorobe a iným infekčným chorobám, ako je covid-19. Európa sa môže stať novým laboratóriom inovácií v zdravotníctve.

Technológia v skutočnosti vedie k zmenám a pretvára náš svet. Preto musí Európa v digitálnej revolúcii hrať vedúcu úlohu. Na tento účel potrebuje EÚ príslušné kompetencie na rozvoj skutočného jednotného digitálneho trhu. Potrebujeme európsky „digitálny zákon“ so záväznými investičnými cieľmi a štandardmi infraštruktúry s jasnými vlajkovými projektmi, ako sú vysoko bezpečná sieť 5G a rozšírenie optickej siete, investovanie do umelej inteligencie a strojového učenia, aby sme vynikali v precíznej medicíne a podporovali čisté inovácie do budúcnosti mobility s novou technológiou batérií.

V oblasti ochrany životného prostredia už sme na čele, pretože sme si stanovili ambiciózny cieľ zníženia emisií o 55 percent do roku 2030. Ale ak skutočne chceme urobiť krok ďalej, potom musí byť Európska únia zodpovedná za politiku v oblasti klímy, najmä za rokovania a dohodovania sa na medzinárodných dohodách o klíme s tretími krajinami v súlade s ekologickými európskymi normami.

Ak si však chceme udržať všetky svoje ambície, je nevyhnutné, aby bola Európa pripravená finančne odolávať nasledujúcej kríze. Na to treba dokončiť hospodársku a menovú úniu: EÚ potrebuje svojho vlastného ministra financií, ktorý sa zameriava na stabilitu a makroekonomickú výkonnosť. Budúca hospodárska kríza by nemala viesť k zvýšeniu a naloženiu dlhov na plecia budúcich generácií. Nemôžeme si dovoliť stratiť nadšenie našej mládeže, musíme zabezpečiť prosperujúcu budúcnosť, pri ktorej prispievajú k jej formovaniu.

V posledných rokoch mali Európania čoraz silnejší dojem, že to, čo sa stane v Bruseli, v skutočnosti nezohľadňuje ich životy a nevedia, koho viniť alebo odmeniť za neúspechy a úspechy. To sa stane, keď je príliš veľa zodpovedných súčasne: dôležité rozhodnutia sa oneskorujú a zodpovednosť sa stráca v očiach občanov.

Európania potrebujú silnejšie demokratické vedenie. Európa bude v konečnom dôsledku efektívnym krízovým manažérom iba vtedy, ak to legitimujú ľudia: musíme posilniť demokratický mandát Európy. Pred nasledujúcimi európskymi voľbami si musíme ujasniť, kto nesie zodpovednosť v Európe. Pri všetkých národných voľbách si občania môžu vyberať medzi kandidátmi s vlastnými programami, preto by sme mali posilniť proces vedúcich kandidátov, kde budú mať voliči rozhodujúce slovo v tom, kto povedie Európsku komisiu. Najväčšia strana tvoriaca vládnu väčšinu získa právo nominovať predsedu Komisie s podmienkou podpory väčšiny Európskeho parlamentu. Alebo by sme mali byť ešte odvážnejší a ustanoviť priamu voľbu prezidenta. EÚ ďalej potrebuje tvár, pri voľbe ktorej majú ľudia väčšie slovo. „Sofagates“ by sa nevyskytli, keby mala Európa konečne jediného prezidenta výkonnej moci.

Ak chce Európa prežiť budúcu krízu, nevyhnutne potrebuje zmenu: demokratickejšiu Európu s potrebnými právomocami na zabezpečenie spoločných záujmov Európanov. Preto by Konferencia o budúcnosti Európy nemala začať diskusiu nijakým tabu alebo obmedzeniami, ale otvorenou mysľou a ambíciami. Rovnako ako naši otcovia zakladatelia pred nami bude aj poslanecký klub EPP hnacou silou väčšej európskej integrácie, ktorá prináša výsledky občanom. Zastavme krízové riadenie, začnime namiesto toho snívať o svojej budúcnosti.

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie