Denník N

Prečo rieši pôrodnosť? Netúži byť kozmonautom? (udalosti týždňa)

Radičová, Štrasser, Petková, Vašečka a Janček vyberajú udalosť, prešľap, citát a báseň týždňa.

Iveta Radičová, bývalá premiérka

Udalosť týždňa

Diskusia o daňovo-odvodovej reforme, o ktorej v podstate nič nevieme. Vraj má byť prorodinná, férová a dramaticky zjednodušujúca systém. Princípy podobné návrhu reformy spred desiatich rokov. A to je zhruba všetko, čo sa dá k reforme povedať. Bez konkrétnych parametrov, výšky spotrebných daní a najmä výšky všetkých dávok a náhrad tak z poistenia, ako aj z daní spolu s výpočtom dosahu na jednotlivé cieľové skupiny a ich čistý príjem žiadne hodnotenie nie je možné. Zvýšenie prídavku na dieťa o 115 až 140 eur poteší jednoducho preto, že každé zvýšenie príjmu príde vhod – pravdaže, iba vtedy, ak to po zmenách nebude len kompenzácia toho, čo stratia. A to len pre rodiny s nezaopatrenými deťmi. Zároveň nám minister financií oznámil, že na zvýšenie prídavkov (so zahrnutím daňového bonusu) potrebujeme 2,5 miliardy ročne, a ak si to nezaplatíme z vyšších daní, tak to bude deficit a splatia to deti. Jednoducho, zvýšenie prídavkov sa môže uskutočniť bez ohľadu na to, aká bude daňovo-odvodová reforma. Takže nesplietajme, pán minister. Dajme bokom prídavky, ktoré sa navyše netýkajú všetkých, a keď budeme vidieť základné parametre reformy, diskutujme o jej efektoch, dosahu a zmysle. Zjednodušenie systému je totiž v čase digitalizácie veľmi ťažké považovať za reformu, ktorú inak daňovo-odvodové zaťaženie u nás potrebuje.

Prešľap týždňa

Riešenie starnutia populácie zvyšovaním prídavkov na deti. Zvýšenie prídavkov na deti nezvýši pôrodnosť. Sociálne príjmy sú významnou súčasťou príjmu nízkopríjmových domácností, žijúcich od výplaty k výplate či na dlh. O chudobných ani nehovoriac. Navyše starnutie a následné problémy so zdrojmi na dôchodky sú dôsledkom viacerých faktorov. Dvoch pozitívnych: žijeme dlhšie a viacerí sa dlhšie vzdelávame. A nepriaznivých: kvalita zdravia, výška príjmov, produktivita práce, miera zamestnanosti a pôrodnosť. Samotné zvýšenie zúženej reprodukcie situáciu teda nemá šancu problém vyriešiť. Pôrodnosť je výsledkom situácie na trhu práce, úrovne vzdelania, dostupnosti bývania, životnej úrovne, služieb pre rodinu, najmä dostupnosti predškolských zariadení, možností zladenia práce a rodiny a širšieho spektra životných stratégií. Takže sociálne príjmy sú u nás stále dôležité, ale ich zvyšovanie starnutie ani rodinné problémy nevyrieši. Ani neudrží naše deti na Slovensku.


Ján Štrasser, spisovateľ

Udalosť týždňa

Takže po testoch a Sputniku náš minister financií a zvyšku vesmíru presedlal na pôrodnosť. Človeku je až ľúto, že Igor Matovič opúšťa sovietsky kozmický program, veď po Sputniku nasledoval Vostok a Voschod a Sojuz a v ňom náš Ivan Bella – netúži Matovič byť druhým slovenským kozmonautom? Ja viem, byť druhým nie je ono, ale aj tak škoda!

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Igor Matovič

Udalosti týždňa

Slovensko

Teraz najčítanejšie