Denník N

Deväťročný spor o preklade diela musel ukončiť až český Najvyšší súd

Z predstavenia Je dôležité mať Filipa?, ktoré Divadlo na TrakOch uviedlo vo februári 2020 v Divadle Jána Palárika v Trnave. FOTO - TASR
Z predstavenia Je dôležité mať Filipa?, ktoré Divadlo na TrakOch uviedlo vo februári 2020 v Divadle Jána Palárika v Trnave. FOTO – TASR

Spor o český názov hry Oscara Wilda sa po deviatich rokoch uzavrel. Najvyšší súd Českej republiky rozhodol, že zamieta dovolanie dediča autorských práv pôvodného prekladateľa. Žiadny iný podobný spor o práva na prekladateľské riešenie v umeleckom preklade sa v súdnej hierarchii tak vysoko nedostal.

Komédia Oscara Wilda The Importance of Being Earnest z roku 1895 stavia na slovnej hračke s vlastným menom Earnest a jeho zámenou so slovom earnest (seriózny, vážny). V prvej polovici 20. storočia sa v českých divadlách hrávala pod rôznymi názvami (napr. Můj přítel Bunbury, Na čem záleží).

V roku 1949 sa prekladu chopil Jiří Zdeněk Novák a prišiel so šikovným riešením slovnej hračky, pre ktorú využil český idióm „mať filipa“ a hra dostala názov Jak je důležité míti Filipa. Zámenu všeobecného a vlastného podstatného mena tak nahradil podobnou dvojicou mať filipa – mať Filipa, ktorá síce obsahuje významový posun, ale ducha hry vyjadruje, a vyžiadala si aj zmeny v dialógoch.

Ako sa spor dotkol divadiel

Preklad časom zastaral a v roku 2012 vyšiel nový, moderný preklad Pavla Dominika pod titulom Jak důležité je mít Filipa. Hru v novom preklade vzápätí uviedlo Slovácke divadlo v Uherskom Hradišti, aj Národní divadlo moravskoslezské v Ostrave. To sa však dedičom autorských práv Jiřího Zdeňka Nováka nepáčilo a napadli to na súde. Divadlá tak na určitý čas museli hru uvádzať bez mena Filip (a to nielen v názve, ale aj v dialógoch). Slovácké divadlo nakoniec hru premenovalo na Jak je důležité ho mít, aby ju mohli hrať, kým spor pokračoval ďalej.

V žalobe podanej v septembri 2012 na Mestský súd v Prahe sa žalobca Adam Novák domáhal toho, že v iných prekladoch hry sa nesmie používať meno Filip ani obrat mať filipa, ako ani názov, ktorom ten obrat

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Kultúra

Teraz najčítanejšie