Denník N

Produkt zo Slovenska s nadnárodným dosahom na bezpečnosť na cestách

Prepraviť sa nielen rýchlo, pohodlne, ale najmä bezpečne. To je zvyčajne cieľom všetkých, ktorí volia automobil ako spôsob dopravy. Predovšetkým v mestách a v obciach cez cestu prechádzajú aj chodci, cyklisti a ostatní účastníci cestnej premávky.

Presúvajú sa všetci, cesty sú preplnené, ľudia majú mnohokrát zahltenú hlavu rôznymi myšlienkami a, žiaľ, niekedy nevenujú pozornosť dopravnej situácii. Aj pre tieto dôvody vzniká predné brzdové svetlo, ktorého cieľom je vniesť na cesty viac bezpečnosti. Za týmto unikátnym produktom stojí spoločnosť Lumaco Innovations AG.

Bezpečnosť cestnej premávky ide ruka v ruke s pokrokom a  inováciami. Tie sa zameriavajú na vzťah človek, vozidlo a faktory životného prostredia. Práve s ohľadom na tento trojuholník vzniklo tzv. predné brzdové svetlo.

Zároveň zapadá do plánu Európskej únie, ktorej cieľom je znížiť do roku 2030 počet úmrtí v dôsledku dopravných nehôd a po prvýkrát aj počet vážnych zranení o polovicu. Environmentálni aktivisti a experti z dopravnej oblasti stále upozorňujú na potrebu opatrení vedúcich k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách a na potrebu vytvorenia koncepcie udržateľnej mobility.

Slovensko a hlavné mesto Bratislava patria z hľadiska dopravnej situácie v rámci EÚ medzi najhoršie. Potvrdzujú to nelichotivé slovenské štatistiky o počte úmrtí na cestách (hlavne chodcov). Tie poukazujú na nutnosť riešenia neustále rastúceho počtu áut. Slovenskí, ale aj zahraniční experti rovnako upozorňujú aj na značne znečistené ovzdušie a absenciu dlhodobej vízie, ponúkajúcej komplexné riešenia.

Myšlienka predného brzdového svetla sa zrodila už v 90.tych rokoch 20. storočia. Spoločnosť Lumaco Innovations AG, ktorú založil Ľubomír Marjak z Kysúc, je nositeľom celého projektu a zároveň je majiteľom európskeho patentu na uvedené svetlo spolu s patentovým ošetrením všetkých variácií (vzorov) použitia tohto svetla na všetkých typoch vozidiel.

Produkt z dielne tejto spoločnosti, predné brzdové svetlo, je nákladovo efektívne a ľahko implementovateľné opatrenie na zníženie počtu dopravných nehôd. Možno očakávať, že zavedenie predného brzdového svetla bude mať pozitívny efekt aj na zníženie závažnosti tých nehôd, ktoré sa stále vyskytujú (zníženie podielu ťažkých zranení na celkových zraneniach pri nehodách a zníženie rozsahu vzniknutých škôd na majetku).

Najväčším prínosom predného brzdového svetla je, že dôležitú informáciu o spomaľovaní vozidla dostanú účastníci premávky nielen vzadu, ale aj vpredu motorového vozidla. Vďaka tomuto signálu zelenej farby sa budú cítiť bezpečnejšie hlavne chodci, cyklisti a vodiči idúci oproti. Rovnako predstavuje zvýšenie bezpečnosti aj pre samotného vodiča vo vozidle, pri jazde v noci, či pre sanitky, hasičov, zásahové policajné autá a pod.

LEDkový pásik je zelenej farby, hoci sa doposiaľ na motorových vozidlách zelená farba nepoužíva. Ponúka však výhodu jednoznačnosti a rýchlej identifikácie signálu. Taktiež je dobre známa v cestnom prostredí (t. j. dopravné signály) a na účely predného brzdového svetla je psychologicky podporovaná proti iným farbám, najmä proti červenej.

Produkt „predné brzdové svetlo“, za ktorým stoja slovenskí inovátori z Lumaco Innovations AG, by v praxi znamenal veľký prínos k zvýšeniu bezpečnosti, hlavne chodcov na cestách. Takéto riešenie by okrem mnohých iných pozitív posunulo Slovensko na úroveň inovátora. Bol by to dôkaz, že SR nie je iba montážnou dielňou.

Predné brzdové svetlo je, ako už zo samotného pomenovania vyplýva, svietiace zariadenie nainštalované vpredu automobilu, s orientáciou vpred, ktoré svieti súčasne so zadnými brzdovými svetlami. Vďaka týmto svetlám zreteľne vidia účastníci cestnej premávky, že auto brzdí.

Za dopravné nehody na miestach, kde je zvýšená frekvencia áut, chodcov a iných účastníkov cestnej premávky (teda v centrách miest, na križovatkách, pri školách, nákupných centrách a pod.) môže najčastejšie slabá komunikácia medzi účastníkmi cestnej premávky: očný kontakt, svetelné, zvukové a iné signály sú vyhodnocované nedostatočne, v časovom strese rýchlo a nepresne, resp. úplne chýbajú. Vodič, chodec, cyklista často iba tipuje, čo sa na vozovke bude o pár sekúnd diať. Často chodec na prechode pre chodcov nevie odhadnúť, či vodič auto pribrzdí včas a dostatočne. Rovnako ani tento vodič nevie, či auto, ktoré ide v jeho tesnej blízkosti spomalí, aby si dodržalo bezpečný odstup. Takéto predné svetlo na cestách chýba. Pritom môže priniesť na cesty väčší prehľad o konaní ostatných účastníkov premávky, eliminuje stres v nepredvídavých situáciách, a tým človek predíde unáhlenému či chybnému konaniu a následnej dopravnej nehode.

Na to, aby sa predné brzdové svetlo a jeho používanie v praxi mohlo pohnúť ďalej, zástupcovia Európskej komisie a europarlamentu žiadajú reálne výsledky na skutočných cestách. Schváleniu na pôde Európskeho parlamentu by malo predchádzať schválenie na národnej úrovni, ideálne tej slovenskej.

Kým prvý test sa uskutočnil už v roku 2017 na medzinárodnom letisku Berlín-Tegel, kde premávali v reálnej a plnej prevádzke letiska dopravné prostriedky s namontovaným predným brzdovým svetlom (letiskové autobusy, prepravné vozíky a pod.), ten ďalší sa bude konať v uliciach Bratislavy. Je naplánovaný na jeseň tohto roku. Tu už nepôjde o uzatvorený systém ako na letisku, ale naopak – pôjde o otvorený priestor s rôznorodými účastníkmi a nehomogénnymi podmienkami. Testovanie sa bude podľa plánu konať takmer rok a aby výsledky štúdie boli relevantné, bude po našom hlavnom meste premávať cca 3.000 vozidiel s namontovaným predným brzdovým svetlom.

Hlavnými partnermi a podporovateľmi tohto rozsiahleho projektu je ministerstvo dopravy SR, Žilinská univerzita, Bonnská univerzita a vedci z Bonnského inštitútu pre právo a dopravnú psychológiu v Nemecku. Počas testovacieho obdobia sa uskutoční viacero konferencií a minimálne jedna aj za účasti predstaviteľov Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Európskeho hospodárskeho senátu. Európske inštitúcie EP, EK, ale aj EHS tento projekt sledujú so záujmom a podporujú.

Okrem testu v Bratislave je na pláne ďalší, tentoraz v menšom mestečku pri Berlíne v roku 2022. Testu sa zúčastní cca 500 vozidiel po dobu 6 až 9 mesiacov. Zameraný bude na skúmanie reakcií a správania sa detí v uliciach, pri kontakte s vozidlami s PBS. Výskum sa bude orientovať do blízkosti škôl, detských ihrísk a podobne.

Metodika vedeckého výskumu bude v oboch štúdiách, v Bratislave a aj v Berlíne rovnaká. Jej autormi sú vedci z bonnského inštitútu (BIRVp). Na štúdiách kontinuálne pracujú dopravní psychológovia a psychiatri v spolupráci s technickými laboratóriami.

Cieľom aktivity firmy Lumaco Innovations AG a jej partnerov je v prvom kroku dosiahnutie povolenia na dobrovoľné používanie predného brzdového svetla na existujúcich vozidlách, v druhom kroku zavedenie tohto prvku do povinnej výbavy nových automobilov. Najskôr na národnej úrovni, následne v rámci celej EÚ. Zavedenie predného brzdového svetla bezpochyby zvýši bezpečnosť na cestách a ochráni človeka pred neželanými úrazmi a nehodami.

Slovensko

Teraz najčítanejšie