Denník N

Nacionalistický ľudožrút alebo vzdelaný kozmopolita? Príbeh úhlavného nepriateľa Slovákov Grünwalda je oveľa zložitejší, tvrdí historik Demmel

József Demmel (1982) Maďarský historik zaoberajúci sa slovenskými dejinami 19. storočia a dejinami Slovákov na území dnešného Maďarska. Foto - Péter Kiss
József Demmel (1982) Maďarský historik zaoberajúci sa slovenskými dejinami 19. storočia a dejinami Slovákov na území dnešného Maďarska. Foto – Péter Kiss

Protislovenskú politiku Bélu Grünwalda, známeho ideológa maďarizácie z 19. storočia, motivovali aj osobné útoky proti nemu v slovenskej tlači, vraví historik József Demmel.

Ako dieťa rozprával po slovensky a po nemecky, neskôr sa z neho stal mimoriadne vzdelaný právnik, ale preslávil sa ako hlavný ideológ maďarizácie, ktorý stál za zatvorením troch slovenských gymnázií a Matice slovenskej. Maďarský historik József Demmel napísal nový životopis Bélu Grünwalda, v ktorom predstavuje aj doteraz neznáme detaily jeho príbehu.

S Józsefom Demmelom sme sa rozprávali v rámci projektu Denníka N Pozsonyi podcast.

Vydali ste už knihu o Ľudovítovi Štúrovi alebo o slovenskej šľachte v Uhorsku, ktoré mali veľký ohlas aj medzi slovenskými čitateľmi. Prečo ste sa začali zaujímať o slovenské dejiny v 19. storočí?

Pri takýchto rozhovoroch sa ma zvykli opýtať, či som Maďar žijúci na Slovensku alebo Slovák žijúci v Maďarsku a vždy musím odpovedať, že ani jedno. Som Maďar z Budapešti a nemám žiadnu takúto väzbu. K tejto téme som prišiel prostredníctvom svojho záujmu o históriu. Vyštudoval som históriu na Vedeckej univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti, a s témou slovenských dejín som sa stretol na hodinách pána profesora Csabu Gy. Kissa. Zaujala ma z dvoch dôvodov. Je to oblasť, o ktorej sa v Maďarsku hovorí dosť málo, teda aspoň na odbornej úrovni. Na druhej strane je tu veľa menej známych alebo konfliktných tém.

Začali ste sa teda učiť po slovensky ako vysokoškolský študent?

Áno, ako prvák som sa prihlásil aj na odbor slovenčiny.

Dnes už pracujete aj v Slovenskej akadémii vied. Ako ste sa tam dostali a ako vás prijali vaši kolegovia?

So slovenskými kolegami som mal už dlhodobo veľmi dobré pracovné vzťahy. Zúčastnil som sa na mnohých konferenciách a zoznámil som sa s viacerými slovenskými historikmi. Bol to teda živý kontakt, ktorý sa teraz iba zmenil na oficiálnu spoluprácu.

Ako vnímali, že kolega z Maďarska prináša nové aspekty do skúmania slovenských národných dejín?

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

História

Pozsonyi podcast

Rozhovory

Slovensko, Veda

Teraz najčítanejšie